pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Aktualności Zboru BETEZDA

Drukuj
24
czerwca
2017

Informator Zboru "Betezda"

INFORMATOR ZBORU „BETEZDA” W SZCZECINIE
 
CZERWIEC 2017r.
 
Błogosławieństwo wypróbowania    Marian Biernacki
 
Każdy remontowany w stoczni statek zanim wypłynie na wielkie wody, przejść musi na Zatoce Gdańskiej szereg prób. Sprawdza się go pod względem mocy, sterowności, stabilności i nawigacji. Dopiero gdy przedstawiciele właściciela, stoczni i ubezpieczyciela wydadzą mu zgodne świadectwo pozytywnego przejścia przez próby, statek gotowy jest do wyjścia w morze.
 
Syn Boży, Jezus Chrystus, zanim rozpoczął publiczną służbę, bezpośrednio po chrzcie w Jordanie, został poddany próbie. Następnie Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez czterdzieści dni  diabeł poddawał Go próbie [Łuk. 4,1-2]. Miał przed sobą wielkie zadanie zbawienia ludzi od ich grzechów. Miał stać się naszym Arcykapłanem. Pismo Święte wydało Jezusowi jak najlepsze świadectwo pozytywnego przejścia przez te i inne jeszcze próby. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny mocnego fundamentu [Iz. 28,16]. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą [Hebr. 2,18].
 
Naśladowcy Jezusa Chrystusa pragną udziału w Królestwie Bożym. Nastawiamy się na wieczność w towarzystwie naszego Pana, Jezusa Chrystusa i królowania z Nim w chwale. Skoro podjęcie najprostszej nawet pracy zazwyczaj wiąże się z przejściem przez okres próbny, to tym bardziej Bóg, zanim nas zabierze do swego Królestwa, poddaje nas rozmaitym próbom. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają [Jak. 1,12]. Dzięki próbom do nieba nie przedostanie się nikt, kto zatruwałby tam swoim zachowaniem niebiańską atmosferę.
 
Wobec powyższego nastawmy się pozytywnie do prób, jakie przechodzimy. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom [Jak. 1,2]. Prośmy, aby Bóg nas zbadał i przetestował. Poddawajcie samych siebie próbie: Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie: Czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was? [2 Kor. 13,5].

ZDOBYCIE UWAGI ZGUBIONEGO POKOLENIA   Dawid Wilkerson
 
Jezus przed Swoim ukrzyżowaniem, ostrzegał uczniów, „Niektórzy z was będą odrzuceni, niektórzy uwięzieni, niektórzy zabici, a wszyscy będziecie prześladowani” (patrz Jan 16:2). Co za przesłanie! Ale w tym samym czasie Jezus dał im radę jak zdobyć ich pokolenie, kiedy On odejdzie. Ta rada nie ma nic wspólnego z metodami ewangelizacji. Jezus już powiedział uczniom, że mają iść na cały świat i głosić ewangelię, a jasne było to, ze do tego będą potrzebować mocy Ducha  Świętego. PanJezus powiedział im wyraźnie: „Jeżeli będziecie wypełniać to nowe przykazanie, wszyscy poznają, kim jesteście. Będą dokładnie wiedzieć, na czym stoicie. Mogą was nienawidzić, nazywać was fanatykami i wyrzucać was z synagog, ale będą wiedzieć, że jesteście Moi.” Oto co Jezus powiedział do Swoich uczniów: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali” (Jan 13:34). To nie jest sprawa do wyboru, to przykazanie Jezusa. I od tego musi się zacząć każde działanieewangelizacyjne. Pismo wyraźnie powiada, że mamy karmić biednych i kościół zawsze wiernie to robi. Mamy wykonywać wiele dobrych uczynków, przez które odważnie głosimy Chrystusa. Ale by przenikać „wielkie ciemności”, musimy wykonywać to nowe przykazanie od Jezusa. Chrystus wyjaśnia: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłować.” (13:35, podkreślenie moje). Według Jezusa, tylko ta szczególna miłość – miłość do współwierzących – zdobędzie uwagę zgubionego pokolenia. Jest to ten sam rodzaj niesamolubnej i ofiarnej miłości, którą Jezus okazuje każdemu z nas. Takiej miłości do naszych bliźnich w Chrystusie nie da się osiągnąć przez same słowa, ale za tym muszą iść czyny.
 
 
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:
 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych: Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • APOLOGETA – Chrześcijańska Księgarnia w Szczecinie przy Placu Żołnierza 1B, wejście od ulicy Tkackiej, została otworzona dzięki nakładom i staraniom Małgorzaty i Marka Wietlickich ze zboru „Betania” w Szczecinie.Księgarnia czynna jest od wtorku do piątku w godzinach 16:00 – 19:00. Serdecznie jesteśmy zaproszeni, aby korzystać z usług księgarni w celu nabycia Pisma Świętego jak i innej literatury chrześcijańskiej.

 • 04.06.2017r.(niedziela) – dzień zesłania Ducha Świętego, podczas naszego świątecznego nabożeństwa zbierzemy kolektę na działalność ewangelizacyjną naszego kościoła.

 • 07.06.2017r. (środa) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Módlmy się o naszą służbę, tu gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Módlmy się o przebudzenie, pamiętając, że ludzie są najważniejsi oraz w sprawie naszego własnego obiektu. Dziękczynienie za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Wdzięczność za służbę nauczania dzieci i rychło zbliżające się wakacje. Módlmy się przywódców naszego kościoła, naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o naszych braci z Ukrainy, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Romuald i Janina Zabłoccy, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Danuta Barwina, Krystyna Brylowska, Wanda Wasielewska, Basia Chojnacka, Iza Zabłocka, Ania Szymczuk, mama Oli Martinki – Boruch – uzdrowienie z ciężkiej chotroby, Ania znajoma Żurowiczów – uzdrowienie z raka. Módlmy się o pozostałe potrzeby: praca – Agnieszka Karpis, Beata Galenkiewicz – Boże prowadzenie w sprawie pracy i zakończenie studiów, Kasia Misiak – wyzwania w nowej pracy, Maciek Kieryk – praca potrzebna od czerwca, Artur Żurowicz, Kuba Nowosad – Boże prowadzenie w pracy, Monika Pawlicka. – zbawienie rodziny i zdrowy przebieg ciąży oraz plany na przyszłość. Boże pocieszenie dla Amy i Krzysztowa Wiśniewskich po śmierci Anielki, dla rodziny Nowosadów po odejściu do wieczności Kuby babci – Barbary Nowosad, pocieszenie dla naszych wdów: K. Palus, G. Schmidt, J. Szatkowska, K. Brylowska, E. Kraśnikow, B. Chojnacka, W. Wasielewska. Módlmy się za pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie, wakacyjne plany misyjne – sierpniową misję na naszych osiedlach, wrześniową konferencję młodzieżową. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska i opieka nad mamą Dennis’a, Ewa i Marek Kaczmarczyk – służba w zborze w Policach, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Katarzyna i Marek Skibiccy – służba wśród więźniów, zdrowie Siegharda Kruschke - udar, Magdalena i Jacek Duda – praca misyjna w Macedonii, nowy projekt chrześcijańskiej szkoły podstawowej Jozue.

 • 11.06.2017r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • Wyjazd Zborowy – w dniach 14-17.06.2017r. odbędzie się w Międzyzdrojach. Chętnych zapraszamy do zapisania się na listę. Podczas wyjazdu usługiwać nam będzie pastor Allan Hansen z Danii.

 • 18.06.2017r. (niedziela) – kazanie\wygłosi pastor Allan Hansen.

 • XX Kongres Kościoła Zielonoświątkowego – kolejne dwa turnusy Kongresu KZ – „Odpocznienie w Chrystusie” (Hebr. 4) – odbędą się w Świnoujściu w Ośrodku „Graal”, w terminach: I Turnus 25.06. – 01.07.2017r., II Turnus 02 – 08.07.2017r. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.kongres.kz.pl

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą wideokonferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą wideokonferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowawww.betezda.org.pl

 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie” – www.swm.org.pl, kolejne weekendy SwM odbędą się w Kwidzynie w dniach 20-22.10.2017r. i w Barlinku w dniach 24-26.11.2017r. Serdecznie zapraszamy małżeństwa.

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.

Urodziny w czerwcu obchodzą:

09.06. – Ireneusz Sawczyn

11.06. – Krystyna Brylowska

26.06. – Henryk Orzechowski

 
„Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze”.  Ps. 145, 18
Udostępnij na FB
Drukuj
07
marca
2017

Informator Zboru ,,Betezda"

Krzy INFORMATOR ZBORU „BETEZDA” W SZCZECINIE

MARZEC 2017r.

Bóg jest zatroskany

Szatan ma strategię, żeby oszukać wierzących, aby zwątpili w Bożą wierność w odpowiadaniu na modlitwy. On chce, żebyśmy wierzyli, że Bóg zamknął Swoje uszy na nasze wołanie i pozostawił nas, żebyśmy sami sobie radzili.

Wielka tragedia w dzisiejszym kościele polega na tym, że tak niewielu wierzy w moc i skuteczność modlitwy. Nie mając na myśli bluźnierstwa, tak wiele dzieci Bożych narzeka, "Modlę się, ale nie otrzymuję odpowiedzi. Modliłem się szczerze przez długi czas bez żadnych rezultatów. Chcę tylko widzieć jakiś mały dowód, że Bóg zmienia rzeczy. Jak długo muszę czekać?" Ci wierzący już więcej nie przebywają w swojej komorze modlitwy, bo są przekonani, że ich prośby zanoszone w modlitwie są gdzieś zapomniane przed Jego tronem. Inni są przekonani, że tylko "duchowi olbrzymowie" mogą przenieść swoje modlitwy do Boga.

Udostępnij na FB
Drukuj
01
lutego
2017

Informator Zboru ,,Betezda"

Krzy INFORMATOR ZBORU „BETEZDA” W SZCZECINIE

LUTY 2017r.

Spójrz jeszcze raz i pomyśl

„Nie martwcie się o swoje życie”. (Mt 6,25)

Należy stale pamiętać, aby „troski doczesne i ułuda bogactwa” oraz pożądanie innych rzeczy nie zagłuszyły w nas życia Bożego (Mt 13,22). Nigdy nie zdołamy uwolnić się od tych raz po raz uderzających fal. Jeżeli ubranie i pożywienie ustąpią z pierwszej linii ataku, mogą nas niepokoić pieniądze albo ich brak, przyjaciele lub ich brak; możemy martwić się z powodu ogólnie trudnej sytuacji. Wystarczy jedna wyrwa w wale ochronnym, a wszystko to może zalać nas jak powódź, o ile na czas nie pozwolimy Duchowi Bożemu zatrzymać tego naporu.

„ Dlatego mówię wam: Nie martwcie się o swoje życie […]”. Nasz Pan mówi, że mamy troszczyć się tylko o jedno – o naszą społeczność z Nim. Ale nasz rozsądek głośno krzyczy: „To absurdalne; przecież muszę myśleć o tym, jak mam żyć, muszę zabiegać o to, co będę jadł i pił”. Jezus mówi: nie musisz. Wystrzegaj się myśli, że On tak mówi, nie znając twojej sytuacji. Jezus Chrystus zna naszą sytuację lepiej od nas i dlatego mówi, abyśmy nie myśleli o tych sprawach tak, jakby miały być dla nas najważniejsze. Jeżeli w twoim życiu są różne ważne sprawy, swoją więź z Bogiem zawsze stawiaj na pierwszym miejscu.

Udostępnij na FB
Drukuj
02
stycznia
2017

Informator Zboru ,,Betezda"

Krzy INFORMATOR ZBORU „BETEZDA” W SZCZECINIE

STYCZEŃ 2017r.

Wczoraj

„Bo nie wyjdziecie w pośpiechu […], gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela”.

Zapewnienie wynikające z dnia wczorajszego. „pan Bóg przywraca to, co przeminęło” (Kzn 3,15). Przy końcu roku chętnie kierujemy się ku temu, co Bóg ma dla nas w przyszłości, choć niepokoimy się, wspominając minione dni. Nasza obecna radość z Bożej łaski jest przyćmiona wspomnieniem wczorajszych grzechów i pomyłek. Ale Bóg jest Bogiem dnia wczorajszego i pozwala, aby pamięć i nim posłużyła na rzecz naszego duchowego rozwoju w przyszłości. Pan Bóg przypomina nam o przeszłości, aby chronić nas przed nazbyt płytkim poczuciem bezpieczeństwa w dniu dzisiejszym.

Udostępnij na FB
Drukuj
04
grudnia
2016

Informator Zboru ,,Betezda"

Krzy INFORMATOR ZBORU „BETEZDA” W SZCZECINIE

GRUDZIEŃ 2016r.

Boża obecność na pustyni

Kiedy nie ma Bożej obecności, wszystko jest nie na miejscu, nie ma prowadzenia ani sprawiedliwego nauczania. Każdy staje się prawem sam dla siebie i czyni to, co chce. To jest obraz wielu chrześcijańskich domów obecnie: nie ma porządku, nie ma odpocznienia i pokoju, każdy robi to, co mu się podoba. Pan w Swoim miłosierdziu smuci się nad tym.

Jednak tak nie musi być. Boże obietnice są niezmienne i Jego Słowo obiecuje, „Na resztę twojego życia, jeżeli będziesz Mnie szukał, będę z tobą. Kiedy będziesz wołał, dam ci się znaleźć” (patrz Jer. 29:13).

To nie jest skomplikowana teologia. Każdy może mieć obecność Bożą, jeżeli będzie po prostu wołał z wiarą. Mamy obietnicę, „Pan .. pozwoli się znaleźć” (2 Kron 15:2). Hebrajskie słowo znaleźć oznacza tu, „Jego obecność przyjdzie, by umocnić, by błogosławić.” Innymi słowy, „Wołaj do Pana całym sercem, a On objawi Swoją obecność. Będzie to potężna moc, która pozwoli ci być stałym i nieustraszonym.” Tylko kiedy Boża obecność jest nad nami, możemy oglądać i podziwiać Jego chwałę.

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka
Aula w SP nr 37
ul. Rydla 6, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa

Licznik odwiedzin naszej strony

mod_vvisit_counterDziś497
mod_vvisit_counterTen tydzień2280
mod_vvisit_counterTen miesiąc16670
mod_vvisit_counterWszystkie842637
Teraz: 4 gosci online
Twój IP: 54.161.106.81