Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
09
stycznia
2012

BADANIE SIEBIE SAMYCH W MODLITWIE.

BADANIE SIEBIE SAMYCH W MODLITWIE.

„[...] aby cały wasz duch, dusza i ciało zostały zachowane bez zarzutu”

(1List Ap. Pawła do Tes. 5r, 23w).

„Cały wasz duch”. Wielkie i tajemnicze dzieło Ducha Świętego dokonu­je się w różnych zakamarkach naszego życia, których nie jesteśmy w sta­nie zbadać.

Przeczytajmy Psalm 139. Psalmista daje tam do zrozumienia: „Panie, jesteś Bogiem wczesnych poranków, Bogiem późnych nocy, Bogiem szczytów górskich i Bogiem mórz. Ale, Boże mój, moja dusza posiada hory­zonty szersze od tych wczesnych poranków, ciemności głębsze niż ziemskie noce, szczyty wyższe od najwznioślejszych gór, głębiny bardziej przepastne niż najgłębsze morza. Ty, który jesteś Bogiem tego wszystkiego, bądź moim Bogiem. Sam nie zdołam dosięgnąć szczytów i głębin. Są sprawy, których nie potrafię zrozumieć, i marzenia, których nie mogę urzeczywistnić. Boże mój, badaj mnie”.

 

Czy wierzymy, że Bóg może chronić nasz sposób myślenia lepiej od nas samych? „Krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1List Ap. Jana 1r, 7w). Jeżeli tekst ten mówi o oczyszczeniu tylko na pozio­mie naszej świadomości, to niech Bóg nas przed tym broni. Człowiek oszo­łomiony grzechem powie, że nie jest go nawet świadomy. „Jeśli natomiast chodzimy w światłości, podobnie jak On jest w światłości”, wtedy doświad­czane przez nas oczyszczenie od grzechu sięga szczytów i głębin naszego ducha (1,7). Ten sam Duch, który kierował życiem Jezusa Chrystusa, bę­dzie też wzmacniał naszego ducha. Tylko wtedy, gdy otacza nas cudowna świętość Ducha Świętego, nasz duch, dusza i ciało mogą być zachowane w czystej prawości aż do przyjścia Jezusa i nie będą już w oczach Bożych potępione.

Powinniśmy częściej pozwalać naszym umysłom na rozmyślanie nad tymi wielkimi prawdami Bożymi.

 9 stycznia

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa