Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
07
kwietnia
2012

DLACZEGO BRAKUJE NAM ZROZUMIENIA?

DLACZEGO BRAKUJE NAM ZROZUMIENIA?

„A kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie rozgłaszali, co zobaczyli, dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych"

(Ew. Mar. 9r 9w).

Jak nakazano uczniom, tak i ty nie powinieneś nic mówić, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie w tobie - dopóki życie zmartwychwsta­łego Chrystusa tak cię nie zdominuje, że naprawdę zrozumiesz, czego On uczył, będąc na ziemi.

W miarę jak będziesz wzrastał i rozwijał się ducho­wo, słowa Jezusa staną się tak jasne i zrozumiałe, że zdziwisz się, dlaczego nie pojąłeś tego wcześniej. Po prawdzie, nie byłeś w stanie tego wcześniej zrozumieć, ponieważ nie wykształciłeś jeszcze w sobie właściwej postawy duchowej względem nich.

 

Nasz Pan nie ukrywa tych spraw przed nami, ale my nie jesteśmy goto­wi na ich przyjęcie, dopóki nie dojdziemy do właściwego stopnia rozwo­ju w swoim duchowym życiu. Jezus powiedział: „Jeszcze mam wiele wam do powiedzenia, ale teraz nie możecie temu podołać" (Ew. Jana 16r 12w). Musimy osiągnąć jedność z Jego zmartwychwstałym życiem, zanim będziemy go­towi otrzymać od Niego jakąś szczególną prawdę. Czy w ogóle coś wiemy o życiu zmartwychwstałego Jezusa w nas? Dowodem na to, że wiemy, jest rozumienie Jego Słowa. Bóg nie może nam niczego objawić, jeżeli nie mamy w sobie Jego Ducha. A nasze własne, uporczywe i nieustępliwe przekonania skutecznie przeszkadzają Mu objawić nam cokolwiek. Ale nasze nierozsąd­ne myślenie natychmiast zniknie, gdy nawiedzi nas Jego zmartwychwstałe życie.

„Nikomu nie rozgłaszajcie". Jakże wielu opowiada o tym, co widziało na Górze Przemienienia - o swoim przeżyciu na szczycie tej góry. Mieli wizję i świadczą o tym, ale nie ma związku między tym, co mówią, a tym, jak żyją. Ich życie nie rozwija się, ponieważ Syn Człowieczy jeszcze w nich nie zmartwychwstał. Ile jeszcze trzeba czekać, aby Jego zmartwychwstałe życie pojawiło się i uwidoczniło w tobie i we mnie?

 7 KWIETNIA

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa