pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
06
maja
2015

Informator Zboru ,,Betezda"

Krzy INFORMATOR ZBORU „BETEZDA” W SZCZECINIE

MAJ 2015r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. (Mt. 11:28-30)

Wszyscy cierpimy - w różnym stopniu spotykamy w naszym życiu rzeczy, które nas przerastają, których chcielibyśmy uniknąć. Każdy z nas budzi się pewnego dnia wewnętrznie miotany jakimś bólem, rozterką. Wisi nad głową jakaś sytuacja, której naprawdę chcielibyśmy uniknąć, która nas przerasta, która jest bolesna, trudna, upokarzająca. Każdy z nas ma takie ciężary - ciężar czyjegoś niezrozumienia, straconej miłości - i do tego ciężaru cierpienia dołącza się coś jeszcze. U jednych się właśnie dołącza, u innych - nie. Jedni potrafią z tego drugiego, o czym zaraz powiem, zrezygnować, a inni nie. Mianowicie do doznawanego cierpienia dołącza się udręka szamotania, takich obaw co będzie dalej? Już nie tylko mnie coś boli, ale myślę o tym, że mnie boli i tak może być do końca życia, co to będzie, jak ja z tym wszystkim sobie poradzę? Dzisiaj Pan Jezus nas wzywa, mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. On nam wcale nie obiecuje, że zdejmie z naszych ramion rzeczy trudne i bolesne - tego nam nie obiecuje. Prawdopodobnie będzie ich jeszcze więcej, jeśli pójdziemy za Chrystusem. Natomiast obiecuje nam to, że uwolni nasze serce od tego miotania się, rozpaczliwego miotania się w beznadziejnym poczuciu, że cierpienie, którego doznaję będzie trwać wiecznie, całego takiego szamotania się, które niczego nie zmienia, które jest tylko nakręcaniem się niekiedy powodującym jeszcze głębszą beznadzieję i jeszcze większą udrękę. On może uwolnić i uwalnia nasze serce od tego zbędnego lęku, od tego zbędnego niepokoju, który jeszcze właśnie potęguje nasze cierpienie, udrękę i utrudzenie.

ROZPOCZĘCIE DZIEŁA ODNAWIANIA

Księga Nehemiasza przedstawia żywy obraz tego, co się dzieje z kościołem w czasach ruiny i odstępstwa. Kiedy Nehemiasz i 43.000 innych Żydowskich patriotów wróciło do Jerozolimy, znaleźli miasto leżące w gruzach. Mury zostały zburzone i bramy usunięte, dlatego mieszkańcy nie mieli ochrony przed wrogami... i cała zgraja antagonistów plądrowała miasto, kiedy tylko chcieli.

Nieprzyjaciele otrzymali zupełną kontrolę z powodu odstępstwa i nieposłuszeństwa Izraela dla Słowa Bożego. Nehemiasz napisał: „Z powodu naszych grzechów: oni władają nad naszymi ciałami i nad naszym bydłem według swojego upodobania. Przeto jesteśmy w wielkim ucisku” (Nehemiasza 9:37).

Jerozolima tutaj jest symbolem dzisiejszego kościoła Jezusa Chrystusa. Tak jak Izraelici, wielu chrześcijan żyje pod panowaniem grzechu, a bezbożność w domu Bożym sprowadziła rozczarowanie i niewolę, rozsiewając truciznę w ciele Chrystusa.

Jak to się stało? Mury prawdy zostały zburzone - te bariery ochronne, które są wznoszone kiedy wierzący stoją na Słowie Bożym. Z powodu naszego grzechu i kompromisu, te bariery ochronne upadają, pozostawiając mnóstwo chrześcijan otwartymi na moc szatana.

Ale Nehemiasz tutaj reprezentuje Boży plan odnowienia. Ten człowiek wiedział, że aby mogło nastąpić prawdziwe przebudzenie, wokół ludu Bożego musi być bezpieczny mur ochronny.

Czy więc Nehemiasz chodził po tym mieście bez murów i wołał o przebudzenie nadprzyrodzonych manifestacji? Nie. Jedyną manifestacją jaka miała miejsce po przybyciu Nehemiasza byli mężczyźni i kobiety z łopatami i kielniami w rękach. Wykonywali ciężką pracę odbudowywania murów i wstawiania bram. A Nehemiasz tym wszystkim kierował.

Ta praca odnawiania rozpoczęła się w tym momencie, kiedy Nehemiasz przyjął brzemię Pana nad ruinami Jego domu. Kiedy Nehemiasz zobaczył ucisk i pohańbienie, jakie znosił Boży lud, upadł na swoje kolana i wołał: „Mury Jerozolimy są zburzone i jej bramy spalone ogniem” (Nehemiasza 1:3).

Co następnie robił Nehemiasz? Pościł i modlił się w dzień i w nocy, wyznając grzechy Izraela. „A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios” (werset 4).

Dawid Wilkerson

  

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10.00
 • Spotkania grup domowych: Obecnie odbywają się spotkania trzech grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.
 • 06.05.2015r. (środa) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Módlmy się o naszą służbę, tu gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Módlmy się w sprawie naszego własnego obiektu oraz o przebudzenie, pamiętając, że ludzie są najważniejsi. Dziękczynienie za Zbawiciela, za nawrócone nowe osoby, za wspaniałe wykłady Wojciecha Gajewskiego, za narodziny córeczki Magdy i Jacka Duda, za wszystkie służby działające w naszym zborze, za pracę i zaopatrzenie, za możliwości i wyzwania, oraz za wysłuchane modlitwy. Módlmy się o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o niezbawione osoby w naszych rodzinach, o potrzeby zdrowotne: Romuald i Janina Zabłoccy, Krystyna Palus, Janusz Wasielewski, Elżbieta Matysiak, mała Marysia, córeczka Oli, Genowefa Schmidt, Jadwiga Durlak, Mateusz Nowosad, Berenika Misiak, Adam – krewny Krysi Palus – zdrowie po operacji. Módlmy się również o potrzeby: Krystyna Palus – pocieszenie po śmierci cioci, Krystyna Brylowska – pocieszenie po śmierci mamy  i zdrowie, Ania Brosędzka – Boże prowadzenie w opiece nad rodziną oraz zdrowie mamy i taty, Orzechowscy – zdrowie mamy Mirki oraz Boża moc w opiece nad chorą mamą, błogosławieństwo rodziny,  Monika Pawlicka – mądrość w wychowaniu Tomka, zbawienie rodziny i swoje własne mieszkanie, Paweł i Kasia Misiak – bezpieczeństwo finansowe, Gosia i Jacek Nowaccy – rozwiązanie problemów finansowych, Beata i Rafał Galenkiewicz – wspólny pobyt w Norwegii, Kamil Robaczewski – bezpieczna praca na morzu. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, Diane i Dennis Holcomb –  ich pobyt w USA i możliwie szybki przyjazd do Polski, Roy i Monah Scarsbrook – Boże prowadzenie, Ewa i Marek Kaczmarczyk – służba w zborze w Policach oraz bycie rodzicami dla 4-letniego Wojtusia, Katarzyna i Marek Skibiccy – służba wśród więźniów, Zbór w Prenzlau – znalezienie nowego pastora, Magdalena i Jacek Duda – opieka nad córeczką i przygotowanie do kolejnego wyjazdu misyjnego do Macedonii.

 • 10.05.2015r. (niedziela) - nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.
 • 24.05.2015r. (niedziela) - Święto zesłania Ducha Świętego
 • 31.05.2015r. (niedziela) - pastor Dominik Jaworski wygłosi kazanie w naszym zborze.
 • Wyjazd Zborowy - w dniach 03-06.06.2015r. planujemy nasz kolejny wyjazd zborowy, który mięć będzie miejsce w Międzyzdrojach. Chętnych zapraszamy do zapisania się na listę. Podczas wyjazdu usługiwać będą na temat relacji z Bogiem i ludźmi Dorota i Edward Pawłowscy.
 • XVIII Kongres Kościoła Zielonoświątkowego – odbywać się będzie w dwóch turnusach: I Turnus 28.06. – 04.07.2015r. – Świnoujście, Ośrodek ORW „GRAAL”; II Turnus 19 – 25.07.2105r – Szczyrk, ośrodek „Orle Gniazdo”. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.kongres.kz.pl
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie - 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach jak też i drogą video-konferencji przez internet. Kurs oparty jest na Bożych wskazówkach. Bóg chce by nasze małżeństwa zawarte na fundamencie przymierza rozkwitły i wydawały owoce. Więcej informacji u Kasi Kowalińskiej lub na stronie internetowej – www.2equal1.com/polska
 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”: www.swm.org.pl, kolejny weekend SwM odbędzie się w dniach 06-08.11.2015r. w Mikorzynie k. Konina.
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe. Przy rozliczeniu PIT-ów w rubryce adres zboru należy wpisać: ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin.

 

Urodziny w maju obchodzą:

05.05 - Anna Szymczuk

10.05 - Małgorzata Gąsiorowska

17.05 - Aleksandra Martinka-Boruch

23.05 - Iwona Zachar

31.05 - Jan Wasilewski

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Mateusza 11, 28

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa

Licznik odwiedzin naszej strony

mod_vvisit_counterDziś95
mod_vvisit_counterTen tydzień918
mod_vvisit_counterTen miesiąc15474
mod_vvisit_counterWszystkie975243
Teraz: 14 gosci, 1 roboty online
Twój IP: 54.90.237.148