pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
01
lutego
2017

Informator Zboru ,,Betezda"

Krzy INFORMATOR ZBORU „BETEZDA” W SZCZECINIE

LUTY 2017r.

Spójrz jeszcze raz i pomyśl

„Nie martwcie się o swoje życie”. (Mt 6,25)

Należy stale pamiętać, aby „troski doczesne i ułuda bogactwa” oraz pożądanie innych rzeczy nie zagłuszyły w nas życia Bożego (Mt 13,22). Nigdy nie zdołamy uwolnić się od tych raz po raz uderzających fal. Jeżeli ubranie i pożywienie ustąpią z pierwszej linii ataku, mogą nas niepokoić pieniądze albo ich brak, przyjaciele lub ich brak; możemy martwić się z powodu ogólnie trudnej sytuacji. Wystarczy jedna wyrwa w wale ochronnym, a wszystko to może zalać nas jak powódź, o ile na czas nie pozwolimy Duchowi Bożemu zatrzymać tego naporu.

„ Dlatego mówię wam: Nie martwcie się o swoje życie […]”. Nasz Pan mówi, że mamy troszczyć się tylko o jedno – o naszą społeczność z Nim. Ale nasz rozsądek głośno krzyczy: „To absurdalne; przecież muszę myśleć o tym, jak mam żyć, muszę zabiegać o to, co będę jadł i pił”. Jezus mówi: nie musisz. Wystrzegaj się myśli, że On tak mówi, nie znając twojej sytuacji. Jezus Chrystus zna naszą sytuację lepiej od nas i dlatego mówi, abyśmy nie myśleli o tych sprawach tak, jakby miały być dla nas najważniejsze. Jeżeli w twoim życiu są różne ważne sprawy, swoją więź z Bogiem zawsze stawiaj na pierwszym miejscu.

„Każdy dzień ma dość własnego utrapienia” (Mt 6,34). Jakie utrapienie zaczęło cię dzisiaj niepokoić? Co to za małe, nikczemne demony zaczęły się przyglądać twojemu życiu i mówić: „Jakie masz plany na następny miesiąc lub następne lato?”. Jezus mówi nam, abyśmy nie martwili się żądną z tych spraw. Przyjrzyj się temu jeszcze raz i pomyśl. Skieruj swoje myśli na „o wiele bardziej” twego niebiańskiego Ojca (Mt 6,30).

„Ku Tobie Boże mój”, 27 stycznia

„A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy” (1 Jan 5,15).

Powyższy werset mówi nam, iż możemy być pewni, że u Boga słyszeć oznacza udzielić odpowiedzi. U Boga nie ma spraw nie załatwionych, które zalegałyby w szufladach. Chociaż z naszej perspektywy możemy na razie nie dostrzegać odpowiedzi, to jednak nasze sprawy załatwiane są od ręki. Bóg nie zawodzi naszego zaufania, kiedy przedstawiamy Jemu nasze potrzeby. W Księdze Daniela widzimy dobrą ilustrację tej prawdy. Na początku 10 rozdziału Daniel otrzymuje od Boga objawienie dotyczące wielkiej wojny. Rozpoczyna więc okres postu i oddając się modlitwie, a po trzech tygodniach staje przed nim w wizji anielski posłaniec, który mówi do Daniela: „Nie bój się Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów! Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni” (Dn 10:12-13). Bóg natychmiast zareagował na modlitwę Daniela, lecz Daniel nie doświadczył jej bezpośrednio. Przyczyną była duchowa bitwa o kosmicznym wymiarze, w której on brał udział przez modlitwę. Tak więc podejmując oręż modlitwy (Ef 6:18), angażujemy się w bitwę „nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Ef 6:12). To jedno z wielu wiarygodnych wyjaśnień, które mówią nam, dlaczego na pozór nie otrzymujemy tego, o co prosiliśmy i dlatego można mówić o tym, że odpowiedź na modlitwę jest opóźniona. Niemniej powinno to stać się dla nas ogromnym zachęceniem, byśmy nadal z ufnością się modlili, wiedząc, że nasze modlitwy mogą odegrać ważną rolę w walce duchowej.

 

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10.00
 • Spotkania grup domowych: Obecnie odbywają się spotkania trzech grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.
 • 01.01 – 25.05.2017r. – dwa razy w tygodniu, w niedzielę i podczas spotkania grup domowych będziemy modlić się o zbory naszego kościoła, z naszego okręgu.
  2.02 – czwartek - Kalisz – Tomasz Wielgosz
  5.02 – niedziela - Kołobrzeg – Jacek Gromadzki
  9.02 – czwartek - Konin – Zbigniew Kalinowski
  12.02 – niedziela - Kostrzyn – Stanisław Cieślar
  16.02 – czwartek - Koszalin – Marek Kurkierewicz
  19.02 – niedziela - Kożuchów – Marek Zwiachel
  23.02 – czwartek - Krotoszyn – Janusz Lindner
  26.02 – niedziela - Krzyż Wlkp. - Wojciech Wysopal
 • 08.02.2017r. (środa) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Módlmy się o naszą służbę, tu gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Módlmy się o przebudzenie, pamiętając, że ludzie są najważniejsi oraz w sprawie naszego własnego obiektu. Dziękczynienie za Zbawiciela, za przemianę życia, za zaopatrzenie, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Módlmy się o przywódców naszego kościoła, naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Romuald i Janina Zabłoccy, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Danuta Barwina, Krystyna Brylowska, Wanda Wasielewska, Basia Chojnacka, mama Uli Zielińskiej, Ania znajoma Żurowiczów – uzdrowienie z raka, Amy Lo – zdrowie Amelki, zdrowie naszych dzieci.  Módlmy się o pozostałe potrzeby: praca – Paweł Misiak – nowa praca i wyzwania z nią związane dla całej rodziny, Beata i Rafał Galenkiewicz – praca Rafała w Polsce, Artur Żurowicz – Boże prowadzenie w pracy, M. Pawlicka, A. Karpis, K. Robaczewski, M. i H. Orzechowscy – praca, Monika Pawlicka. – zbawienie rodziny i plany na przyszłość. Boże pocieszenie dla naszych wdów: K. Palus, G. Schmidt, J. Szatkowska, K. Brylowska, E. Kraśnikow, B. Chojnacka, W. Wasielewska; pocieszenie dla Żanety z Polic po śmierci siostry. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska i opieka nad mamą Dennis’a,  Ewa i Marek Kaczmarczyk – służba w zborze w Policach, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Katarzyna i Marek Skibiccy – służba wśród więźniów, zdrowie Siegharda Kruschke - udar, Magdalena i Jacek Duda – praca misyjna w Macedonii, nowy projekt chrześcijańskiej szkoły podstawowej Jozue.

 • 12.02.2017r. (niedziela) - nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 19.02.2017r. (niedziela) - kazanie w naszym zborze wygłosi bp Mieczysław Czajko.
 • XX Kongres Kościoła Zielonoświątkowego – kolejne dwa turnusy Kongresu KZ – „Odpocznienie w Chrystusie” (Hebr. 4) – odbędą się w Świnoujściu w Ośrodku „Graal”, w terminach: I Turnus 25.06-01.07.2017r., II Turnus 02-08.07.2017r. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.kongres.kz.pl
 • Rozliczenie podatku – w przypadku gdyby ktoś chciał przekazać 1% z podatku na organizację pożytku publicznego to podajemy organizację działającą w ramach naszego kościoła: Teen Challenge Polska – Chrześcijańska Misja Społeczna; KRS 0000152376
 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie - 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet. - www.2equal1.com/polska
 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”: www.swm.org.pl, kolejny weekend SwM odbędzie się w dniach 04-06.11.2016r. w Ślesinie koło Konina. Serdecznie zapraszamy małżeństwa.
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe. Przy rozliczeniu PIT-ów w rubryce adres zboru należy wpisać: ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin.

 

Urodziny w lutym obchodzą:

02.02 - Ewa Komassa

03.02 - Janina Zabłocka

04.02 - Urszula Zielińska

07.02 - Michał Misiak

09.02 - Janina Sawczyn

26.02 - Barbara Chojnacka

Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, rozweseliło się serce i pieśnią moją będę go sławił”. Psalm 28, 7

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa

Licznik odwiedzin naszej strony

mod_vvisit_counterDziś58
mod_vvisit_counterTen tydzień3247
mod_vvisit_counterTen miesiąc16368
mod_vvisit_counterWszystkie997576
Teraz: 7 gosci online
Twój IP: 50.19.34.255