pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
02
sierpnia
2017

Informator zboru "Betezda"

INFORMATOR ZBORU „BETEZDA” W SZCZECINIE
 
KrzySIERPIEŃ 2017r.
 
W czym pokładasz nadzieję...
 
 
 

 

Moje myśli wychodzą dziś naprzeciw powracającego Pana Jezusa Chrystusa. W świetle Biblii widzę, że Jego powtórne przyjście wcale nie będzie takie oczywiste i pożądane, nawet w środowisku ludzi w Niego wierzących. 

 
W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. Spostrzegli się dopiero gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego [Mt 24,37-39].

 
Nie chcę być w gronie ludzi zaskoczonych powrotem Chrystusa Pana. W porę, póki jest czas, będę więc kierował moje myśli ku Bogu. W obliczu nadchodzącego dnia, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat, nie mają dla mnie większego znaczenia tymczasowe sądy. Sędzią będzie Człowiek, którego On ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził Go z martwych [Dz 17,31]. Rozumiem, że myśli ludzi nie mających wglądu w duchową rzeczywistość rozpalają się wokół bieżących, tymczasowych spraw. Ale ja...
 
Trzeba mi skoncentrować uwagę na tym, co naprawdę ma znaczenie  i przesądza o tym, jaka będzie moja wieczność. A w tym króciutkim okresie doczesnego życia?  Nie ma dla mnie znaczenia, kto mnie będzie rozliczał: wy czy jakiś inny trybunał ludzki. Więcej, nawet sam siebie nie rozliczam. Wprawdzie nie mam sobie nic do zarzucenia, ale to nie dzięki temu jestem usprawiedliwiony. Tym, który mnie rozlicza, jest Pan [1Ko 4,3-4]. Z Chrystusem Jezusem trzeba nam się liczyć, bo wkrótce każdy z nas stanie przed Jego trybunałem.
 
Chcę być gotowy na tę chwilę. Nie mam czasu zajmować się sprawami bez większego znaczenia.Jestem w wirze przygotowań. A ty? Możemy razem przygotowywać się na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Zapraszam.


Marian Biernacki

 
Boży cel czy mój?

 
„Zaraz też wymógł na uczniach, aby wsiedli do łodzi i jako pierwsi przepłynęli na drugi brzeg” [Mk 6,45]. 

 

Nieraz uważamy, że jeżeli Jezus Chrystus nakazuje nam coś zrobić, a my posłusznie wykonujemy to zadanie, wtedy On nas prowadzi drogą wielkiego powodzenia. Nigdy nie powinniśmy uważać, że nasze marzenia o powodzeniu są Bożym celem dla nas. Właściwie Jego celem może być coś zupełnie przeciwnego. Mamy przekonanie, że Bóg prowadzi nas do jakiegoś konkretnego, upragnionego celu, ale tak nie jest. To, czy ten wybrany cel osiągniemy, czy też nie, nie ma większego znaczenia, dlatego jego osiągnięcie jest mało znaczące. To, co my uważamy tylko za proces dochodzenia do celu, Bóg traktuje jako cel sam w sobie. 

Jaka jest moja wizja Bożego celu dla mego życia? Jakakolwiek by była, Jego celem wobec mnie jest moja zależność od Niego i Jego mocy w tej chwili. Jeżeli będę spokojny, wierny i nie poddam się zawirowaniom codzienności, wtedy osiągnę zamierzony dla mnie Boży cel. Bóg nie działa po to, aby coś zakończyć – Jego celem jest przedłużenie tego procesu. Pragnie, abym zobaczył, jak On chodzi po wodzie, nie idąc ku brzegowi, nie oczekując powodzenia, nie mając przed sobą wytyczonego celu, a jedynie żywiąc absolutną pewność, że wszystko jest w porządku, ponieważ widzę „Go idącego po jeziorze”(Mk. 6,49). To nie skutek, a proces przynosi Bogu chwałę.

Bóg ćwiczy nas teraz, a nie później. Jego cel dotyczy minuty, która właśnie trwa, a nie jakiegoś nieokreślonego czasu w przyszłości. Nie nasza to sprawa, co stanie się, gdy okażemy posłuszeństwo, dlatego nie powinniśmy się tym przejmować. To, co ludzie nazywają przygotowaniem, Bóg używa za cel sam w sobie.

Bożym celem jest, abym mógł widzieć, że On już teraz może chodzić po wzburzonych falach mojego życia. Jeżeli mamy na uwadze dalsze plany, nie zwracamy uwagi na czas teraźniejszy. Jeśli jednak uświadamiamy sobie, że celem jest każda chwila posłuszeństwa, to chwila ta staje się nadzwyczaj cenna.

 

Ku Tobie Boże mój – 28 lipca

 
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 30.07. – 06.08.2017r. – Misja Prawobrzeże – razem z Generacją Plus i młodzieżą z Okręgu Z prowadzone będą działania ewangelizacyjne na terenie osiedli Słonecznego, Majowego i Bukowego. Około 18 młodych ludzi będzie brać udział w tym przedsięwzięciu. Zachęcamy wszystkich do aktywnego wspierania tych działań, modlitwą, praktyczną pomocą, uczestnictwem i dobrym słowem.

 • 02.08.2017r. (środa) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Módlmy się o naszą służbę, tu gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Módlmy się o przebudzenie oraz w sprawie naszego własnego obiektu. Dziękczynienie za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Wdzięczność za powrót do zdrowia i do domu Henryka Orzechowskiego, wdzięczność za możliwości ewangelizacyjne, za nowe miejsce spotkań. Módlmy się o działania ewangelizacyjne Misja Prawobrzeże, przywódców naszego kościoła, naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o naszych braci z Ukrainy, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Henryk Orzechowski – całkowite uzdrowienie, Romuald i Janina Zabłoccy, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, mama Oli Martinki – Boruch – uzdrowienie z ciężkiej chotroby. Janina Sawczyn – pobyt w Szpitalu. Módlmy się o pozostałe potrzeby: praca – Agnieszka Karpis, Beata Galenkiewicz – Boże prowadzenie w sprawie pracy, Kasia Misiak – wyzwania w nowej pracy, Maciek Kieryk – praca, Michał Misiak, Artur Żurowicz, Kuba Nowosad – Boże prowadzenie w pracy, Monika Pawlicka. – zbawienie rodziny i zdrowy przebieg ciąży oraz plany na przyszłość. Boże pocieszenie dla Amy i Krzysztowa Wiśniewskich po śmierci Anielki, pocieszenie dla naszych wdów: K. Palus, G. Schmidt, J. Szatkowska, K. Brylowska, E. Kraśnikow, B. Chojnacka, W. Wasielewska. Módlmy się za pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie, wakacyjne plany misyjne – wrześniową konferencję młodzieżową. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska i problemy ich syna, Ewa i Marek Kaczmarczyk – służba w zborze w Policach, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Katarzyna i Marek Skibiccy – służba wśród więźniów, zdrowie Siegharda Kruschke - udar, Magdalena i Jacek Duda – praca misyjna w Macedonii.

 • 06.08.2017r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 03.09.2017r. (niedziela) – od tej niedzieli nasze nabożeństwa będą miały miejsce w auli Centrum Kształcenia Sportowego (szkoła z basenem) ul. Rydla 49 w Szczecinie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowawww.betezda.org.pl

 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”www.swm.org.pl, kolejne weekendy SwM odbędą się w Kwidzynie w dniach 20-22.10.2017r. i w Barlinku w dniach 24-26.11.2017r. Serdecznie zapraszamy małżeństwa.

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.

                                                                                                                                               
Urodziny w sierpniu obchodzą:

06.08. – Agnieszka Kania

09.08. – Krystyna Palus

16.08. – Weronika Komassa

20.08. – Jadwiga Szatkowska

23.08. – Izabela Zabłocka

„Bądź mężna i mocna, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie gdziekolwiek pójdziesz”. Jozuego 1,9

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa

Licznik odwiedzin naszej strony

mod_vvisit_counterDziś85
mod_vvisit_counterTen tydzień3274
mod_vvisit_counterTen miesiąc16395
mod_vvisit_counterWszystkie997603
Teraz: 33 gosci online
Twój IP: 50.19.34.255