pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
05
września
2017

Informator zboru "Betezda"

INFORMATOR ZBORU „BETEZDA” W SZCZECINIE
 
KrzyWRZESIEŃ 2017r.
 
 
 
 
 
 
 
 ALBOWIEM PRZYJDZIE CZAS, ŻE ZDROWEJ NAUKI NIE ŚCIERPIĄ, ALE WEDŁUG SWOICH UPODOBAŃ NAZBIERAJĄ SOBIE NAUCZYCIELI, ŻĄDNI TEGO, CO UCHO ŁECHCE, I ODWRÓCĄ UCHO OD PRAWDY,A ZWRÓCĄ SIĘ KU BAŚNIOM; ALE TY BĄDŹ CZUJNY WE WSZYSTKIM, CIERP, WYKONUJ PRACĘ EWANGELISTY, PEŁNIJ RZETELNIE SŁUŻBĘ SWOJĄ. 2Tym 4:3
 
Chrześcijan czeka w przyszłości kolejne wydarzenie, nie przyjście Chrystusa, lecz coś, co ten końcowy moment poprzedza, mianowicie nadejście trudnych dni. Taki czas dla Tymoteusza już się rozpoczął.

 

 Jakie są te czasy? Jedna charakterystyczna ich cecha wyróżnia się szczególnie – ludzie nie mogą znieść prawdy i dlatego nie chcą jej słuchać. Szukają nauczycieli, którzy potwierdziliby ich spekulacje w jakie się zaplątali. Cierpią na szczególną patologię, zwaną „świerzbiącymi uszami pragnącymi nowinek”. Patologię tą pogłębia „poselstwo nowych nauczycieli”. To, co czynią ci ludzie, jest zamknięciem swych uszu na prawdę (Dz 7:57) i gotowością do okazania posłuchu każdemu, kto tylko ich usatysfakcjonuje. Tym co odrzucają jest zdrowa nauka a tym co wybierają, są ich upodobania lub mity. W ten sposób ludzie ci zastępują Boże objawienie swymi wymysłami. W jaki sposób Tymoteusz ma na to reagować? Paweł wzywa go aby był inny. Nie może on wzorować się na powszechnie przyjętym stylu życia swoich czasów. Paweł daje Tymoteuszowi przykazania, które są celowo dopasowane do sytuacji w jakiej znalazł się Tymoteusz i rodzaju ludzi, którym według swego powołania ma on usługiwać.
 
Ludzie są chwiejni w myśleniu i postępowaniu, dlatego Tymoteusz ma okazywać się zawsze stałym za wszelką cenę. Kiedy ludzie zostają odurzeni jakąś herezją lub nowinkarstwem, usługujący muszą zachować opanowanie i zdrowy rozsądek.
 
Pomimo tego, że ludzie nie będą słuchać zdrowej nauki, Tymoteusz ma kontynuować nauczanie i w ten sposób być przygotowanym na cierpienie za prawdę, której nie chce się wyrzec. Ponieważ ludzie okazują się beznadziejnymi ignorantami wobec prawdziwej Ewangelii, Tymoteusz musi wykonywać pracę ewangelisty.
 
Nawet jeśli ludzie zapierają się służby Tymoteusza i zwracają się do nauczycieli, którzy łechcą ich próżność, Tymoteusz ma pełnić tę służbę i wytrwać na posterunku do czasu, aż jego zadanie zostanie wykonane. Te trudne dni, w których ciężko zdobyć posłuch dla Ewangelii nie powinny zniechęcać Tymoteusza ani powstrzymywać go przed sprawowaniem służby czy też stać się powodem dostosowania Bożego poselstwa do wymagań słuchaczy.
 
ŻYJMY JAKO CZYSTA I ŚWIĘTA OFIARA

„Kto wierzy we Mnie […], strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (Ew. Jana 7,38)
 
Jezus nie powiedział: „Kto wierzy we Mnie, ten ujrzy w swoim życiu wszelkie Boże błogosławieństwa”, lecz w gruncie rzeczy powiedział: „Kto wierzy we Mnie, ten będzie miał wszystko ale nie dla siebie”. Nauczanie naszego Pana zawsze było przeciwne samorealizacji. Jego celem nie jest rozwój danej osoby, tylko uczynienie jej podobną do Niego, a Syn Boży zawsze jest gotowy jej w tym pomóc. Jeżeli wierzymy w Jezusa, nie liczy się to, co otrzymujemy, lecz to, co On przez nas przekazuje. Celem Boga nie jest uczynienie nas pięknym, dojrzałym winogronem, lecz takim winogronem, z którego będzie mógł wycisnąć słodki napój. Naszego życia duchowego nie mierzy się powszechnie znaną w tym świecie miarą sukcesu, a jedynie tym, co Bóg przez nas przekazuje – tyle, że sami nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć.
 
Gdy w Betanii Maria rozbiła naczynie z kosztownym olejkiem i wylała go na Jego głowę, było to postępowanie trudne do wyjaśnienia, dlatego „niektórzy z obecnych tam oburzali się: Po co takie marnotrawstwo olejku?” Ilekroć czynimy to, co Maria, nasz Pan z tego bardzo się cieszy – nie jest to czyn wymuszony jakimiś zasadami, lecz całkowicie spontaniczny przejaw oddania. Bóg poświęcił życie swego Syna, „aby świat został przez Niego zbawiony”. Czy jesteśmy gotowi poświęcić Mu swoje życie?
 
„Kto wierzy we mnie […], strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” – dzięki temu życie setek innych ludzi dozna odświeżenia. Pora, byśmy rozbili „naczynie” swego życia, przestali szukać własnego zadowolenia i wylali przed Nim swoje życie. Nasz Pan zapytuje: kto jest gotów to zrobić.
 
Ku Tobie Boże mój – 2 września
 
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A
 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 03.09.2017r. (niedziela) – UWAGA!!! Od tego dnia nasze niedzielne nabożeństwa odbywać się będą w auli Centrum Kształcenia Sportowego (szkoła z basenem) ul. Rydla 49. Wejście głównym wejściem do szkoły. Aula znajduje się na pierwszym piętrze.
 • 06.09.2017r. (środa) zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Módlmy się o naszą służbę, tu gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Módlmy się o nasze własny obiekt. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Jesteśmy wdzięczni za powrót do zdrowia i do domu
  Henryka Orzechowskiego, za możliwości ewangelizacyjne, za nowe miejsce spotkań, za pracę Agnieszki Karpis i Korneli Kieryk oraz za nowy rok szkolny. Módlmy się o konferencję dla młodzieży „Trzy Granice”, przywódców naszego kościoła, naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o naszych braci z Ukrainy, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Henryk Orzechowski – całkowite uzdrowienie, Romuald i Janina Zabłoccy, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Janina Sawczyn – pobyt w Szpitalu i powrót do zdrowia. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Maciek Kieryk, Rafał Galankiewicz – praca, Michał Misiak, Artur Żurowicz, Kuba Nowosad – Boże prowadzenie w pracy, Monika Pawlicka – zbawienie rodziny i zdrowy przebieg ciąży oraz plany na przyszłość. Boże pocieszenie dla Oli Martinki-Boruch i jej rodziny po śmierci mamy, Amy i Krzysztofa Wiśniewskich po śmierci Anielki, pocieszenie dla naszych wdów: K. Palus, G. Schmidt, J. Szatkowska, K. Brylowska, E. Kraśnikow, B. Chojnacka, W. Wasielewska. Módlmy się za pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie,. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska i problemy ich syna, Ewa i Marek Kaczmarczyk – służba w zborze w Policach, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Katarzyna i Marek Skibiccy – służba wśród więźniów, zdrowie Siegharda Kruschke - udar, Magdalena i Jacek Duda – praca misyjna w Macedonii.

 • 09.09.2017r. (sobota) – 11:00 – 19:00 – Konferencja Młodzieżowa „Trzy Granice”. Młodzież zachęcamy do czynnego udziału. Organizatorzy potrzebują osób chętnych do pomocy w obsłudze konferencji. Chętni proszeni są o kontakt z Maćkiem Kierykiem.

 • 10.09.2017r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 24.09.2017r. (niedziela) – wizyta pastora Pawła z Ukrainy.

 • 29-30.09.2017r. – Akcja Banku Żywności „Podziel się posiłkiem” – potrzebni wolontariusze do zbiórki żywności. Więcej informacji na stronie: https://www.bankizywnosci.pl/pl/projekty/podziel-sie-posilkiem.html lub u Maćka Kieryka.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowawww.betezda.org.pl

 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”www.swm.org.pl, kolejne weekendy SwM odbędą się w Kwidzynie w dniach 20-22.10.2017r. i w Barlinku w dniach 24-26.11.2017r. Serdecznie zapraszamy małżeństwa.

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe

Urodziny we wrześniu obchodzą:

01.09. – Anna Kowalińska
24.09. – Zbysław Zabłocki

„…Twoja łaska, Panie, była mi wsparciem. W chwilach moich licznych niepokojów Twoje pociechy podnoszą mnie na duchu” Psalm 94,18-19

 

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa

Licznik odwiedzin naszej strony

mod_vvisit_counterDziś78
mod_vvisit_counterTen tydzień3267
mod_vvisit_counterTen miesiąc16388
mod_vvisit_counterWszystkie997596
Teraz: 26 gosci online
Twój IP: 50.19.34.255