pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
03
czerwca
2018

Informator Zboru Betezda

Szczecin, Czerwiec 2018Krzy

 
 

A jeżeli nie . . .

 

Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować... A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy”. Daniela 3,17-18

Czasami życie zadaje nam straszliwe ciosy. Innym razem dzieją się rzeczy nadnaturalne. Trzech młodych niewolników stało przed przerażającym władcą Babilonu i odważnie oznajmiło, że pod żadnym pozorem nie złożą hołdu olbrzymiemu posągowi.


 


Zgodnie oświadczyli: „Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, ...że...złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy.” (Daniela 3:16-18).

Trzej mężczyźni — Szadrach, Meszach i Abednego — zostali wrzuceni do rozpalonego pieca. Bóg jednak w nadnaturalny sposób ich ocalił, włosy na ich głowach pozostały nietknięte, a szaty nie przesiąkły dymem (w. 19-27). Szykowali się na śmierć, a ich wiara nie zachwiałaby się, nawet gdyby Bóg ich nie uratował.

Bóg pragnie, abyśmy do Niego lgnęli, nawet gdy nie wyzdrowieje nasz bliski, gdy stracimy pracę, lub gdy będziemy prześladowani. Czasami Bóg ratuje nas z niebezpieczeństwa, a czasami nie. Prawda, której powinniśmy się mocno trzymać brzmi: „Bóg, któremu służymy, może”. „A jeżeli nie”, to i tak będzie nas miłował i towarzyszył nam w każdej ciężkiej próbie.

Drogi Panie, kochamy Ciebie! Prosimy przydaj nam niezachwianą wiarę, siłę i nadzieję na każdy dzień, bez względu na otaczające nas warunki.

Nasz Codzienny Chleb, 19.05.2018

BÓG MOŻE

 

Z RUIN POWSTAJĘ

„Kto nas odłączy od miłości Chrystusa?”  Rzymian 8,35

 
Pan Bóg nie czyni swojego dziecka odpornym na kłopoty, tylko obiecuje: „Będę z nim w niedoli” (Ps 91,15). Nie ma znaczenia, jak dotkliwe lub intensywne są te przeciwności; nic nie jest w stanie oddzielić go od więzi z Bogiem. „Ale w tym wszystkim w pełni zwyciężamy” (Rz 8,37). Paweł nie ma tu na uwadze spraw wyimaginowanych, lecz jak najbardziej rzeczywiste. A mimo to i w tej sytuacji jesteśmy „super zwycięzcami”, nie ze względu na swoje zdolności, lecz dlatego, że żadna z tych trudności nie narusza naszej ścisłej więzi z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Współczuję tym chrześcijanom, którzy nie mają w swoim życiu tego, czego sobie w nim nie życzą”.
 
„Czy utrapienie….”. Utrapienie nie jest doświadczeniem pożądanym, ale ilekroć nam się przydarzy – wyczerpując, niepokojąc lub po prostu powodując słabość - nie jest w stanie „odłączyć nas od Chrystusa”. Nigdy nie dopuść, aby utrapienie lub „troski tego świata” zdołały zatrzeć w twojej pamięci świadomość, że Bóg cię kocha (Mt 13,22).
 
„Czy…ucisk…”. Czy miłość Boża będzie nas trzymała nawet wtedy, gdy wszyscy i wszystko wokół nas wydaje się mówić, że Jego miłość jest kłamstwem i nie ma w tym świecie sprawiedliwości?
 
„Czy…głód…”. Czy możemy nie tylko wierzyć w miłość Bożą, ale też być „bardziej niż zwycięzcami” nawet wtedy, gdy przymieramy głodem?
 
Albo Jezus Chrystus jest zwodzicielem i zwiódł już Pawła, albo takie niezwykłe rzeczy zdarzają się tym, którzy w obliczu wielkich przeciwności trzymają się miłości Bożej. Logika cichnie w obliczu każdej takiej trudnej sytuacji. Wtedy liczy się tylko jedno – miłość Boża w Jezusie Chrystusie. Za każdym razem „z ruin powstaję”.
Ku Tobie Boże mój 19.05 
 
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:


 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • UWAGA!!! Od września 2017r. nasze niedzielne nabożeństwa odbywają się o godzinie 10:00 w auli Centrum Kształcenia Sportowego (szkoła z basenem) ul. Rydla 49. Wejście głównym wejściem do szkoły. Aula znajduje się na pierwszym piętrze.

 • 08.06.2018r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Uwaga!!! W piątek o godzinie 18:00 będziemy mieli spotkanie modlitewne w „naszej” szkole.


 • 10.06.2018r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • PIKNIK – na zakończenie roku szkolnego planujemy zorganizować piknik zborowy. Więcej informacji w późniejszym czasie.

 • 09-14.07.2018r. – Konferencja Momentum dla młodzieży odbędzie się w Kołobrzegu. Więcej informacji: www.konferencjamomentum.pl
 • 21-28.07.2018r. – START – ogólnopolski zlot młodzieży w wieku 13-16 lat odbędzie się w Sulejowie. Więcej informacji: www.startcamp.pl
 • 20-24.08.2018r. – Konferencja Zdobywcy – szkolenie dla liderów. Więcej informacji: www.zdobywcy.org
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.
 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowawww.betezda.org.pl
 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”www.swm.org.pl

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa