pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
04
sierpnia
2018

Informator Zboru Betezda

Szczecin, Sierpień 2018Krzy

 


 

 
 
LEPIEJ NAŚLADOWAĆ NIŻ UCZESTNICZYĆPod koniec 13 rozdziału Księgi Wyjścia, gdy faraon wypuścił ludzi, tekst mówi, że: „Nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, choć była bliższa, …, prowadził Bóg lud drogą okrężną przez pustynię” (13:17-18). Wyraźnie widać, że była szybsza droga niż 40 lat krążenia w kółko.
 
 

Jest tak dlatego, że rzeczywistym celem nie było „dostać się tam”, lecz podróż sama w sobie. Nie chodziło tutaj o chodzenie do kościoła, lecz chodziło o całe ich życie pełne prób, natury, relacji i trzy kroki w przód, dwa wstecz. To, w jaki sposób ty się tam dostaniesz decyduje o tym, kto tam dociera i gdzie to jest.

Nie ma czegoś takiego jak droga do pokoju, lecz pokój jest drogą sam w sobie. Jedynie podróż wiary tworzy ludzi wiary. Droga zadowolonych z siebie odpowiedzi i wniosków tworzy ludzi… no, wiecie jakich.

Kościół daje ludziom odpowiedzi nie prowadząc ich wcześniej w podróży przez pustynię i ucząc tego rodzaju cierpliwości, który pozwala na uzyskanie odpowiedzi dzięki tej drodze. Jeśli dajesz ludziom odpowiedzi nie szanując ich drogi, szybko zastąpią tymi wnioskami samą podróż.
Tylko ci, którzy żyli, cierpieli i bardzo upadli stoją na takiej pozycji, aby czytać Pisma w pokorny, współczujący i ogólny sposób. Jeśli dasz do ręki Pisma człowiekowi, który podróży nie odbył, zawsze zrobi z niego intelektualną debatę na bardzo powierzchownym poziomie. Prawdopodobnie największym zagrożeniem dla kościoła są ludzie na stanowiskach, którzy nigdy nie
byli poza jego zaakceptowanymi normami. Jezus nie powiedział: „chodźcie, siadajcie, pozwólcie, że nauczę was Pisma tak, abyście zostali zbawienie i poszli do nieba”. Powiedział: „naśladujcie mnie, a Ja uczynię z was…”.

O wiele lepiej wygląda wieczne życie, gdy naśladujesz niż wtedy, gdy uczestniczysz.

WEJŚCIE DO KRÓLESTWA
Błogosławieni ubodzy w duchu” (Mt 5,3)

Wystrzegajmy się traktowania naszego pana jedynie jako nauczyciela. Jeżeli Jezus Chrystus jest tylko nauczycielem, to stawiając przede mną niewykonalne zadania, doprowadza mnie jedynie do frustracji. Po co stawiać mi przed oczy ideał, do którego nawet nie mogę się zbliżyć? Czułbym się lepiej, gdybym nigdy się o nim nie dowiedział. Co mi po tym, że mówi mi się, żebym był kimś, kim nie potrafię być – abym miał „czyste serce” (Mat 5,8), robił coś ponad to, co muszę, lub był całkowicie oddany Bogu? Jeżeli Jego nauka ma mieć dla mnie znaczenie, a nie być tylko niedościgłym ideałem, najpierw muszę poznać Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Gdy przez Ducha Bożego staję się narodzony na nowo, wtedy wiem, że Jezus Chrystus nie przyszedł tylko po to, aby uczyć – On przyszedł, aby uczynić mnie takim, jaki według Jego nauki powinienem być. Odkupienie polega na tym, że Jezus Chrystus każdego może obdarzyć tą samą naturą, która kierowała Jego życiem, a wszystkie Boże zasady opierają się właśnie na tej naturze.

Nauka Kazania na górze budzi w naturalnym człowieku uczucie beznadziejności – i właśnie o to Jezusowi chodziło. Jak długo jesteśmy przekonani, że poradzimy sobie z nauczaniem Pana, Bóg poczeka, aż potknąwszy się o te czy inne przeszkody, uświadomimy sobie własną ignorancję. Tylko wtedy będziemy mogli przyjść do Niego jako ubodzy i otrzymać pomoc. „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Jest to pierwsza zasada Królestwa Bożego. Główna podstawą Królestwa Jezusa Chrystusa jest ubóstwo, a nie posiadanie; nie podejmowanie decyzji w odniesieniu do Jezusa, lecz takie poczucie własnej bezradności, że w końcu przyznajemy: „Panie nie jestem w stanie nawet zacząć tego robić”. Jezus mówi wówczas: „Błogosławieni jesteście” (Mt 5,11). I to jest wejście do Królestwa, chociaż tyle czasu potrzebujemy, aby przyznać, że jesteśmy biedni! Poznanie swego ubóstwa prowadzi nas do miejsca, gdzie Jezus Chrystus dokonuje swojego dzieła.
Ku Tobie Boże mój. 21 lipiec

K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • UWAGA!!! Od września 2017r. nasze niedzielne nabożeństwa odbywają się o godzinie 10:00 w auli Centrum Kształcenia Sportowego (szkoła z basenem) ul. Rydla 49. Wejście głównym wejściem do szkoły. Aula znajduje się na pierwszym piętrze.

 • 11.08.2018r. (sobota)Marsz dla Jezusa, rozpocznie się o godzinie 15:00 z Placu Tobruckiego w Szczecinie. Czas trwania marszu około 2 godziny. Marsz zorganizowany jest przez wspólnoty ewangelikalne Szczecina.

 • 17.08.2018r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Uwaga!!! Ze względu na przerwę wakacyjną szkoła jest nieczynna w tygodniu, dlatego też spotkania modlitewnego w tym miesiącu nie będzie.

  Potrzeby modlitewne:

  Módlmy się o naszą służbę, tu gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Dziękczynienie za wakacje dla dzieci i dla nauczycieli. Jesteśmy wdzięczni za: wysłuchaną modlitwę o Sebastiana, siostrzeńca Beaty Galankiewicz, za pracę Maćka Kieryka, za szczęśliwe narodziny Emilki Kieryk, za lepsze samopoczucie Gieni Schmidt, za powrót Basi Chojnackiej, za pomyślnie zdaną maturę i dostanie się na studia Ani Kowalińskiej, za wspaniałe efekty kolonii zorganizowanej przez Misję Zdroje, za zlot młodzieży i za START. Módlmy się o przywódców naszego kościoła, naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Ewa Komassa, Romuald i Janina Zabłoccy, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Weronika Szymczuk, Genowefa Schmidt, Krystyna Brylowska, Maria Brasewicz, Henryk Orzechowski, Danuta Barwina. Marta Cicha – nowotwór. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Kamil Robaczewski – poszukiwanie nowej pracy, Michał Misiak, Artur Żurowicz, Kuba Nowosad, Rafał Galankiewicz, Ula Zielińska – Boże prowadzenie w pracy, Monika Pawlicka – zbawienie rodziny i Boże prowadzenie. Boże pocieszenie dla naszych wdów: K. Palus, G. Schmidt, J. Szatkowska, K. Brylowska, E. Kraśnikow, B. Chojnacka, W. Wasielewska. Módlmy się za pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie - ChSA. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Ewa i Marek Kaczmarczyk – służba w zborze w Policach, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Magdalena i Jacek Duda – plany na przyszłość oraz Boże prowadzenie w przeprowadzce do Niemiec, służba wśród małżeństw SwM, wspólne nabożeństwo i działania z okazji 501 rocznicy Reformacji. Módlmy się o działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 19.08.2018r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.
 • 20-24.08.2018r. – Konferencja Zdobywcy – szkolenie dla liderów. Więcej informacji: www.zdobywcy.org
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.
 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowawww.betezda.org.pl
 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”www.swm.org.pl
  Najbliższe weekendy SwM: 05-07.10.2018r. – Kwidzyn, 23-25.11.2018r. - Barlinek

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.
Urodziny w w sierpniu obchodzą:

06.08. – Agnieszka Kania
09.08. – Krystyna Palus
16.08. – Weronika Komassa
20.08. – Jadwiga Szatkowska
23.08. – Izabela Zabłocka

„ Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Rzymian 12,21
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa