pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
03
września
2018

Informator Zboru Betezda

Szczecin, Wrzesień 2018Krzy


 

 

CZAS NA POKÓJ


Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w księdze żywota. Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. List do Filipian 4,1-7

Przerwanie ognia rozpoczęło się od dźwięku śpiewu na polu bitwy. Była Wigilia 1914 r. Wzdłuż zachodniego frontu walk w I wojnie światowej niemieccy żołnierze na przemian śpiewali kolędy z ich wrogami - żołnierzami brytyjskimi, belgijskimi i francuskimi. Ta dobra atmosfera przeniosła się na następny dzień, kiedy nieuzbrojeni żołnierze wynurzyli się z okopów. Przedstawili się sobie i wymienili drobne upominki. Zastanawiając się nad tym doświadczeniem jeden z weteranów powiedział: "Gdybyśmy zostali pozostawieni sami sobie, nigdy nie padłby kolejny strzał". Krótka przerwa w walce z wrogiem pozwoliła żołnierzom widzieć przeciwników jako ludzi, a nie tylko wrogów.

W liście do Filipian Paweł zachęcał do zawieszenia broni między dwoma przywódczyniami we wczesnym kościele. Wymieniając imiona kobiet - Ewodia i Syntyche (Filipian 4, 2) - Paweł zamierzał nie tylko przyciągnąć ich uwagę, ale przypomnieć im, że obie były stworzone na obraz Boży, a nie tylko jako dwie przeciwniczki.

Paweł podkreślił duchowy i relacyjny aspekt ich problemu: "Błagam Ewodię i błagam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu." (Filipian 4, 2). Te kobiety posiadały coś bardzo ważnego - wiarę w Chrystusa. Obie ciężko pracowały i skutecznie dzielili się dobrą nowiną (Filipian 4, 3). Ponieważ miały wspólny cel, miały doskonały powód, by wyjść naprzeciw różnicom.
W nieporozumieniach najczęściej mamy dwie opcje: podtrzymanie trwającego konfliktu lub próba poznania i docenienia różnic między nami. W najlepszym interesie leży dążenie do lepszego wyboru „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie” (Rzymian 12, 18). Nawet kiedy rozwiązanie konfliktu wydaje się beznadziejną sprawą, to otwarcie się na możliwość zawarcia pokoju może pozwolić nam doświadczyć Bożego działania w danej sytuacji i w naszych sercach.

Więcej:

Przeczytaj List do Rzymian 5,1 „ Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” i zastanów się, jaką cenę Bóg zapłacił za pokój z nami.

Kolejny krok:

W jakim stopniu twój pokój z Bogiem wpływa na twoje relacje z innymi? W jaki sposób modlitwa za nieprzyjaciół pomoże ci znaleźć pokój z nimi?

 

K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • UWAGA!!! Od września 2017r. nasze niedzielne nabożeństwa odbywają się o godzinie 10:00 w auli Centrum Kształcenia Sportowego (szkoła z basenem) ul. Rydla 49. Wejście głównym wejściem do szkoły. Aula znajduje się na pierwszym piętrze.

 • 14.09.2018r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Uwaga!!! Planujemy mieć wspólne spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godzinie 18:00 w szkole. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

  Potrzeby modlitewne:


  Módlmy się o naszą służbę, tu gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Dziękczynienie za bezpieczne wakacje dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Jesteśmy wdzięczni za: wysłuchaną modlitwę o Martę Cichą, letnie akcje kościelne dla dzieci i młodzieży, piękny i zdrowy rozwój Julki i Emilki, urlopy i wypoczynek. Módlmy się: o rozpoczynający się rok szkolny, przywódców naszego kościoła, naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie rosyjsko–ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Ewa Komassa, Romuald i Janina Zabłoccy, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Krystyna Brylowska, Maria Brasewicz,. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Kamil Robaczewski – poszukiwanie nowej pracy, Michał Misiak, Artur Żurowicz, Kuba Nowosad, Rafał Galankiewicz, Ula Zielińska – Boże prowadzenie w pracy, Monika Pawlicka – zbawienie rodziny i Boże prowadzenie. Boże pocieszenie dla naszych wdów oraz dla Mirki Orzechowskiej i jej rodziny, z powodu odejścia do wieczności Danuty Barwiny. Módlmy się za pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie - ChSA. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Magdalena i Jacek Duda – plany na przyszłość oraz Boże prowadzenie w przeprowadzce do Niemiec, służba wśród małżeństw SwM, wspólne nabożeństwo i działania z okazji 501 rocznicy Reformacji. Módlmy się o działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 16.09.2018r. (niedziela)nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską. Kazanie wygłosi brat Tomasz Nowosad.
 • 27-29.09.2018r. – w Warszawie odbędzie się konferencja synodalna Kościoła Zielonoświątkowego. Serdecznie zachęcamy do modlitwy o Boże prowadzenie przy podejmowaniu decyzji związanych z działalnością naszego kościoła.

 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.
 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowawww.betezda.org.pl
 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”www.swm.org.pl
  Najbliższe weekendy SwM: 05-07.10.2018r. – Kwidzyn, 23-25.11.2018r. - Barlinek

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.

Urodziny we wrześniu obchodzą:

01.09. – Anna Kowalińska
24.09. – Zbysław Zabłocki


Oto przyjdę wkrótce, trzymaj to co masz, aby nikt nie wziął twojej korony”. Objawienie Jana 3, 11

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa