pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
05
października
2018

Informator Zboru Betezda

Szczecin, Październik 2018Krzy


 

 

POTRZEBA BEZWARUNKOWEGO UTOŻSAMIENIA SIĘ
„Jezus […]powiedział mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim […], potem przyjdź i chodź za mną”. Ew. Marka 10,21


Bogaty młodzieniec bardzo pragnął być doskonały. Gdy spotkał Jezusa Chrystusa, chciał być podobny do Niego. Nasz Pan, gdy powołuje kogoś na ucznia, nigdy nie stawia jego osobistej świętości ponad wszystko inne. Przede wszystkim zależy Mu na całkowitym unicestwieniu moich praw do siebie i na moim utożsamieniu się z Nim, na takiej więzi, która wyklucza wszystkie inne związki. Tekst Ewangelii Łukasza 14,26 „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim” nie dotyczy zbawienia czy uświęcenia, a wyłącznie bezwarunkowego utożsamienia się z Jezusem Chrystusem. Bardzo niewielu z nas naprawdę wie, na czym polega to bezwarunkowe utożsamienie się z Nim, wyrzeczenie wszystkiego i poddanie.
 
„Wtedy Jezus popatrzył na niego, umiłował go” (Mk 10,21). To spojrzenie Jezusa wymaga oderwania serca od wszelkich związków z innymi osobami czy sprawami. Czy Jezus spojrzał kiedyś na ciebie w ten sposób? To spojrzenie przenika, zniewala i przemienia. Gdy Pan spojrzy na ciebie, stajesz się poddany i uległy Bogu. A jeżeli jesteś twardy i mściwy, upierasz się przy swojej metodzie i zawsze jesteś pewien, że nie ty, lecz ktoś inny jest w błędzie, świadczy to o tym, że rozległe obszary twojej natury nie zostały jeszcze przemienione Jego spojrzeniem.
 
„Jednego ci brakuje”. Z perspektywy Jezusa Chrystusa, jedyną dobrą rzeczą jest jedność z Nim.
 
„Sprzedaj wszystko co masz”. Muszę się ukorzyć, zanim stanę się jedynie żywym człowiekiem. Muszę wyrzec się wszystkich swoich majętności nie dla zbawienia (ponieważ zbawia tylko wiara w Jezusa Chrystusa), lecz dla naśladowania Jezusa. „Przyjdź i chodź za Mną”. A tą drogą jest droga Jezusa.


Ku Tobie Boże mój, 29 września
 K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • UWAGA!!! 28.10.2018r. (niedziela) – nasze nabożeństwo jest odwołane na rzecz wspólnego nabożeństwa, które odbędzie się o g. 11:00 w Auli Wydziału Humanistycznego US, ul. Krakowska, Szczecin.

 • 12.10.2018r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Uwaga!!! Planujemy mieć wspólne spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godzinie 18:00 w szkole. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę, tu gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Dziękczynienie za dzieci, młodzież i nauczycieli. Jesteśmy wdzięczni za: wysłuchaną modlitwę o Martę Cichą, piękny i zdrowy rozwój Julki i Emilki. Módlmy się: o przywódców naszego kościoła, naszego kraju, o wybory do lokalnych władz, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Marta Cicha, Beata Galankiewicz, Maria Brasewicz Romuald i Janina Zabłoccy, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Krystyna Brylowska. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Kamil Robaczewski, Ula Zielińska – poszukiwanie nowej pracy, Michał Misiak, Artur Żurowicz, Kuba Nowosad, Rafał Galankiewicz – Boże prowadzenie w pracy, Monika Pawlicka – zbawienie rodziny i Boże prowadzenie. Boże pocieszenie dla naszych wdów oraz dla Mirki Orzechowskiej i jej rodziny, z powodu odejścia do wieczności Danuty Barwiny. Módlmy się o zbliżający się Szczeciński Tydzień Reformacji, za pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie - ChSA. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Magdalena i Jacek Duda – plany na przyszłość oraz Boże prowadzenie w przeprowadzce do Niemiec, służba wśród małżeństw SwM – weekend 05-07.10.2018r., wspólne nabożeństwo i działania z okazji 501 rocznicy Reformacji. Módlmy się o działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.


 • 14.10.2018r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 18.10.2018r. (czwartek) – g. 18:00 Koncert Tomasza Żółtko. Koncert odbędzie się w Kościele Świętej Trójcy, ul. Energetyków 8 w Szczecinie. Wstęp wolny.

 • Szczeciński Tydzień Reformacji 16-31.10.2018r.
  - 26.10.2018r. (piątek) – g. 18:00Uroczysty koncert inaugurujący. Aula Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Staromłyńska, Szczecin
  - 27.10.2018r. (sobota) – g. 11:00-12:30 – Wykład: „Współpraca międzywyznaniowa podczas walki o niepodległość”. Aula Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
  - 28.10.2018r. (niedziela) – g. 11:00Wspólne Nabożeństwo – Aula Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej w Szczecinie
  - 31.10.2018r. (środa) – g. 17:00 – Nabożeństwo Reformacyjne – Kościół Św. Trójcy, ul. Energetyków 8, Szczecin
  - 31.10.2018r. (środa) – g. 19:00 – Koncert Beaty Bednarz – Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie
  Więcej informacji www.reformacja.szczecin.pl
   
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowawww.betezda.org.pl
 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”www.swm.org.pl
  Najbliższe weekendy SwM: 05-07.10.2018r. – Kwidzyn, 23-25.11.2018r. - Barlinek

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.

  Urodziny w październiku obchodzą:

  05.10. – Karolina Kraśnikow - Stolarz
  07.10. – Wacława Wasielewska
  10.10. – Artur Żurowicz
  13.10. – Paweł Misiak
  15.10. – Maciej Kieryk
  18.10. – Kamil Robaczewski

  „Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.” Iz 41,10

 

 
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa