pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
04
listopada
2018

Informator Zboru "Betezda"

Szczecin, Listopad 2018Krzy

NIEWOLNIK JEZUSA

„Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża i już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.”
List do Galacjan 2, 19-20 

Słowa te mówią o złamaniu i upadku mojej niezależności, własnoręcznie przeze mnie wypracowanej, i o poddaniu mego życia zwierzchnictwu Pana Jezusa. Nikt nie może zrobić tego za mnie, muszę zrobić to sam. Pan Bóg może doprowadzić mnie do tej decyzji trzysta sześćdziesiąt sześć razy w roku, ale nie może mnie do niej zmusić. Chodzi o skruszenie twardej, zewnętrznej warstwy mojej osobistej niezależności od Boga, o wyzwolenie mnie i mojej natury do jedności z Nim. Zamiast kierować się własnymi pomysłami, wybieram całkowitą lojalność wobec Jezusa. Gdy już dojdę do tego przekonania, nie będzie żadnego nieporozumienia. Tylko nieliczni z nas wiedzą coś o wierności wobec Chrystusa lub rozumieją, co miał na myśli, mówiąc: „z Mojego powodu” (Ew. Mateusza 5,11). Właśnie to czyni świętego człowieka silnym.

Czy moja niezależność została już skruszona? Wszystko inne jest religijnym oszustwem. Liczy się jedna kluczowa decyzja: czy zrezygnuję z prawa do siebie samego? Czy bezwarunkowo poddam się Jezusowi Chrystusowi, nie wiedząc, w jaki sposób dokona się to złamanie? Przełamane musi zostać to, jak rozumiem samego siebie. Gdy osiągnę ten poziom, natychmiast pojawi się realność nadprzyrodzonego utożsamienia z Jezusem Chrystusem. A świadectwo Ducha Bożego jest niezawodne: „Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża”.

Chrześcijańska pasja jest skutkiem świadomego wyrzeczenia się praw do siebie i stania się niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Dopóki tego nie zrobię, nie rozpocznie się proces mojego uświęcenia.

Wystarczy jeden student rocznie, który usłyszał Boże powołanie, aby Bóg doprowadził do utworzenia szkoły biblijnej. Nasza szkoła nie ma wartości jako organizacja ani nawet jako instytucja edukacyjna. Jedyna jej wartość polega na dawaniu Bogu sposobności, aby w nas żył. Czy pozwolimy mu na to? A może bardziej nas obchodzą własne pomysły odnośnie tego, kim mamy być.

Ku Tobie Boże mój, 3 listopada

 

K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach

 • 09.11.2018r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Uwaga!!! Planujemy mieć wspólne spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godzinie 18:00 w szkole. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę, tu gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania,za wysłuchane modlitwy. Dziękczynienie za dzieci, młodzież i nauczycieli. Jesteśmy wdzięczni za: wysłuchaną modlitwę o Martę Cichą, piękny i zdrowy rozwój Julki i Emilki. Dziękczynienie za kolejny Szczeciński Tydzień Reformacji, a w tym wspólne nabożeństwo i koncert Beaty Bednarz. Dziękczynienie za pracę Magdy Duda i Kamila Robaczewskiego. Módlmy się: o przywódców naszego kościoła, naszego kraju, o wybory do lokalnych władz, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Kuba Mendyka – uzdrowienie z raka, Marta Cicha – zapalenie płuc, Beata Galankiewicz, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Krystyna Brylowska. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Maciek Kieryk, Ula Zielińska – poszukiwanie nowej pracy, Michał Misiak, Artur Żurowicz, Kuba Nowosad, Rafał Galankiewicz – Boże prowadzenie w pracy, Monika Pawlicka. – zbawienie rodziny i Boże prowadzenie. Boże pocieszenie dla naszych wdów oraz dla Mirki Orzechowskiej i jej rodziny, z powodu odejścia do wieczności Danuty Barwiny. Módlmy się o zbliżający się weekend Spotkanie w Małżeństwie (23-25.11.2018), za pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie - ChSA. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Magdalena i Jacek Duda – praca dla Jacka i znalezienie mieszkania w Szczecinie, służba wśród małżeństw SwM, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 10.11.2018r. (sobota) – g.10:00 wykład prof. Wojciecha Gajewskiego na temat „Koegzystencja i antagonizmy: Judeochrześcijanie i etnochrześcijanie u początków Kościoła". Wykład będzie miał miejsce w Zborze Chrystusa Dobrego Pasterza w Świdwinie, ul. Drawska 26
 • 11.11.2018r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowawww.betezda.org.pl
 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”www.swm.org.pl
  Najbliższy weekend: 23-25.11.2018r. - Barlinek

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.

  Urodziny w listopadzie obchodzą:

  22.11. – Henryk Kowaliński
  23.11. – Barbara Żurowicz
  28.11. – Genowefa Schmidt
  30.11. – Anna Skalska

  „Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki”. Psalm 121, 7- 8
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa