pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
03
grudnia
2018

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Grudzień 2018

PAN RZECZY NIEWIDZALNYCH


On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. List do Kolosan, 1,15-20Określenie "światło widzialne" może wydawać się niepotrzebne. W końcu, jakie światło istnieje poza "widzialnym" światłem? Ale światło, które widzimy, jest tylko niewielką częścią większego widma elektromagnetycznego. W rzeczywistości istnieje wiele częstotliwości światła, których oczy nie mogą odbierać w sposób naturalny: podczerwień, ultrafiolet i wiele innych. Jest to ważne przypomnienie, iż fakt, że czegoś nie widzimy, nie oznacza, że ​​tego czegoś nie ma!
 
W podobny sposób ten fragment Listu do Kolosan często wymienia niewidzialne rzeczy, których nie widzimy, a nadziemskich władz, czy zwierzchności nie widzimy (Kolosan 1:16). Jest to zwrot, którego Paweł używa również w Liście do Efezjan 6:12: "Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich". Jest tak wiele rzeczy, których nie możemy postrzegać zmysłami.
 
To, o czym wspomina Paweł, nie tylko wskazuje na granice naszej percepcji, ale może także poszerzyć nasze zrozumienie Bożej suwerenności - Jego najwyższej mocy nad wszystkimi rzeczami. Jezus stworzył wszystkie rzeczy, nie tylko to, co widziane, ale także to, co niewidzialne (Kolosan 1,16). Dlatego wspaniale jest wyobrazić sobie Bożą kontrolę nad widzialnym stworzeniem, takim jak góry, doliny i oceany. O ileż bardziej wspaniałe jest to, że Jego suwerenność jest jeszcze większa! (Kolosan 1:18).
 
Podobnie jak zrozumienie wielu aspektów Boskiego charakteru, nasze zrozumienie Jego suwerenności jest często zbyt małe. Całe stworzenie należy do Niego i jest pod Jego kontrolą, w tym zarówno to, co widzimy, jak i to, czego nie widzimy. I ten niesamowity i potężny Bóg kocha nas jak swoje własne dzieci (Kolosan 1:12).
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:
 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 07.12.2018r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Uwaga!!! Planujemy mieć wspólne spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godzinie 18:00 w szkole. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę, tu gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Dziękczynienie za dzieci, młodzież i nauczycieli. Jesteśmy wdzięczni za: wysłuchaną modlitwę o Martę Cichą, piękny i zdrowy rozwój Julki i Emilki, za kolejny weekend dla małżeństw SwM, możliwość nowej pracy Maćka K.. Dziękczynienie za kolejny rok działalności naszego zboru. Dziękczynienie za pracę Magdy Duda i Kamila Robaczeskiego. Módlmy się: o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie rosyjsko–ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Kuba Mendyka – uzdrowienie z raka, Beata Galankiewicz, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Krystyna Brylowska-nadchodzący pobyt w szpitalu i leczenie. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Ula Zielińska – poszukiwanie nowej pracy, Paweł Misiak, Kamil Robaczewski, Michał Misiak, Artur Żurowicz, Kuba Nowosad, Rafał Galankiewicz – Boże prowadzenie w pracy, Monika Pawlicka – zdrowie, zbawienie rodziny i Boże prowadzenie. Boże pocieszenie dla naszych wdów oraz dla Mirki Orzechowskiej i jej rodziny, z powodu odejścia do wieczności Danuty Barwiny. Módlmy się o: wspólne nabożeństwo ze Zborem „Betania”, pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie - ChSA. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Roy Scarsbrook – uzdrowienie z raka, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Magdalena i Jacek Duda – praca dla Jacka i znalezienie mieszkania w Szczecinie,
  służba wśród małżeństw SwM, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 09.12.2018r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 25.12.2018r. (wtorek) – Boże Narodzenie – godz. 10:00, wspólne nabożeństwo ze zborem „Betania”, ul. Wawrzyniaka 7, Szczecin. Nasze nabożeństwo w tym terminie jest odwołane. Zapraszamy do „Betanii”.

 • 30.12.2018r. (niedziela) – planujemy wizytę pastora Dominika Jaworskiego w naszym zborze.

 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowawww.betezda.org.pl
 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”www.swm.org.pl

  Najbliższe weekendy SwM: 01-03.03.2019r. – Barlinek, 29-31.03.2019r. - Kwidzyn

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.

  Urodziny w grudniu obchodzą:

  02.12. – Leszek Misiak
  12.12. – Romuald Zabłocki
  14.12. – Teresa Milewicz
  22.12. – Elżbieta Matysiak
  30.12. – Katarzyna Buler-Misiak

  „Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki”. Psalm 121, 7- 8
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa