pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
06
stycznia
2019

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Styczeń 2019


DLACZEGO NIE MOGĘ PÓJŚĆ ZA TOBĄ?
 

 


„Piotr Mu powiedział: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą?”  
Ew. Jana 13,37

Są chwile, gdy nie wiesz, dlaczego nie możesz zrobić tego, co chcesz. Gdy Bóg ustala czas oczekiwania, wydaje się on pozbawioną działania pustką, po prostu czekaniem.

Czas oczekiwania może cię uczyć, co znaczy uświęcenie – oddzielenie od grzechu i zbliżanie się do świętości – albo może nastać po rozpoczęciu procesu uświęcenia, aby uczyć cię znaczenia służby. Nigdy nie rzucaj się do biegu, zanim Bóg nie da ci wyraźnej wskazówki. Jeżeli żywisz wątpliwości, On nie będzie cię prowadził. Kiedy ogarnia cię wątpliwość – czekaj.
 
Na początku możesz być przekonany, co jest wolą Bożą: zerwanie przyjaźni, zaprzestanie niejasnych interesów lub coś innego, czego – jak wyraźnie odczuwasz – Bóg od ciebie oczekuje. Ale nigdy nie kieruj się takim odczuciem. Jeżeli tak zrobisz, możesz znaleźć się w trudnej sytuacji, której rozwikłanie zajmie wiele lat. Czekaj na Boży czas, a On uczyni to, nie wywołując bólu czy rozczarowania. Gdy chodzi o opatrznościową wolę Bożą, czekaj na Jego działanie.
 
Apostoł Piotr nie czekał na Boga. W swojej determinacji założył, kiedy nadejdzie godzina prawdy, ona tymczasem nadeszła wtedy, gdy się jej nie spodziewał. „Moje życie oddam za Ciebie”. Oświadczenie Piotra było szczere, ale brakowało mu rozeznania. „Jezus mu odpowiedział: „zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz” (13,38). Słowa te wypowiedział Ktoś, kto znał go lepiej niż on sam. Piotr nie mógł pójść za Jezusem, ponieważ nie poznał dostatecznie siebie ani swoich możliwości. Naturalna pobożność może wystarczyć, by zainteresować innych Jezusem oraz by odczuwać Jego nieodparty urok, ale nigdy nie uczyni
nas uczniami. Naturalna pobożność odwróci się od Jezusa. Zawsze będzie jej brakowało zrozumienia tego, co znaczy naśladować Go.
 
Ku Tobie, Boże Mój - 4 stycznia
 
SÓL ZIEMI

„Wy jesteście solą ziemi; lecz jeżeli sól zwietrzeje, czym ją posolą…”  Ew. Mateusza 5,13
 
Sól. Jest to jeden z najcenniejszych minerałów na świecie i przyczynił się do rozwoju współczesnej cywilizacji. Jego zdolności konserwowania pomogły starożytnemu światu zapobiec głodowi poprzez bezpieczne wydłużenie okresu przydatności do spożycia mięsa i warzyw. Nic dziwnego, że wydobycie i handel solą, wraz z transportem suszonych potraw na duże odległości, stały się wielkim biznesem. Nic więc dziwnego, że Jezus użył czegoś tak ważnego, jak sól, aby zilustrować wymowny wpływ, jakim powinni być wierzący, aby Królestwo Boże rozwijało się: "Wy jesteście solą ziemi" (Mt 5, 13).
 
Ale zrozumienie sposobu w jaki powołał On nas do takiego oddziaływania, zależy od tego, jakie znaczenie sól miała dla Jezusa. Czy Jezus miał na myśli współczesną formę soli, która znajduje się na przeciętnym stole obiadowym, aby przyprawić nasze jedzenie? A może odnosił się do surowych form soli, które ludzie w Jego czasach używali do nawożenia, uzdatniania gleby? Wielu wierzy, że dowody wskazują na to drugie zrozumienie, a wówczas interpretacja słów Jezusa może być następująca: "jesteście jak sól dla gleby, stymulatorem wzrostu".
 
Zrozumienie soli jako nawozu pomaga wyjaśnić, dlaczego Jezus powiedział: "Ale jeśli sól straci swoją wartość, zwietrzeje. . . na nic już się nie przyda" (Mt 5,13). Autor Anthony Bradley argumentuje: "Kiedy Jezus rozmawiał ze swoimi uczniami o utracie ich słoności, mówił o utracie właściwości nawożenia, ich zdolności do życia i wzrostu".
 
Jak możemy być podobni do tej soli, o której mówił Jezus? Wchodząc do tych opustoszałych miejsc na świecie, gdzie nowe życie Królestwa Bożego nie istnieje lub walczy o rozwój i rozkwit. Dzięki Bożej mocy możemy promować wartości życia Królestwa w ludziach, miejscach i przyczyniać się do tego, aby Ono porywało ludzkie serca.
 
Pomyśl, gdzie ty możesz mieć podobny do soli wpływ na świat? Gdzie są te nieurodzajne miejsca, do których wzywa ciebie Bóg, abyś wzbogacił je nowym życiem Jego Królestwa?


K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:
 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 11.01.2019r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Uwaga!!! Planujemy mieć wspólne spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godzinie 18:00 w szkole. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Za wspólne nabożeństwo ze Zborem „Betania”. Za miniony 2018 rok. Dziękujmy za dzieci, młodzież i nauczycieli. Jesteśmy wdzięczni za: wysłuchaną modlitwę o Martę Cichą, piękny i zdrowy rozwój Julki i Emilki. Dziękczynienie za kolejny rok działalności naszego zboru. Dziękczynienie za pracę Maćka Kieryka, Magdy Duda i Kamila Robaczeskiego. Módlmy się: o ten Nowy 2019 Rok, o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: babcia Maćka Kieryka, Beata Galenkiewicz, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Krystyna Brylowska- pobyt i terapia w szpitalu, zdrowie dla wszystkich przziębionych. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Ula Zielińska i Jacek Duda – poszukiwanie nowej pracy. Paweł Misiak, Kamil Robaczewski, Rafał Galenkiewicz – praca poza krajem. Michał Misiak, Artur Żurowicz, Kuba Nowosad– Boże prowadzenie w pracy. Genowefa Schmidt i Barbara Chojnacka – opieka nad dziećmi. Monika Pawlicka. – zdrowie, zbawienie rodziny i Boże prowadzenie. Boże pocieszenie dla naszych wdów oraz dla Mirki Orzechowskiej i jej rodziny, z powodu odejścia do wieczności Danuty Barwiny. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie - ChSA. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Roy Scarsbrook – uzdrowienie z raka, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Magdalena i Jacek Duda – znalezienie mieszkania w Szczecinie, służba wśród małżeństw SwM – wyjazd na Ukrainę, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 13.01.2019r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 27.01.2019r. (niedziela) – kazanie wygłosi Jacek Duda.

 • 30.01.-05.02.2019r. – wyjazd na Ukrainę, do Svaliavy, gdzie wspólnie z Pawłem Hornodiem zorganizowany będzie pierwszy weekend Spotkanie w Małżeństwie. W sumie pięć małżeństw z Polski, w tym dwa z naszego zboru będą prowadzić ten weekend. Prosimy o modlitwę.

 • Warszawskie Seminarium Teologiczno-Społeczne – WSTS otwiera nowe kierunki dokształcania. Oferta na stronie internetowej www.wst.edu.pl
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowawww.betezda.org.pl
 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”www.swm.org.pl

  Najbliższe weekendy SwM: 01-03.03.2019r. – Barlinek, 29-31.03.2019r. - Kwidzyn

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.

  Urodziny w styczniu obchodzą:

  10.01. – Henryka Salamon
  29.01. – Sylwester Komassa

  „Ale ty, Panie, jesteś moją tarczą, moją chwałą, tym, który podnosi moją głowę”. Psalm 3,3
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa