pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
03
lutego
2019

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Luty 2019GLONY I OKRZEMKI
 


„Zastanów się i rozważ cuda Boże”. Hioba 37,14


„Co to jest okrzemka?”—zapytałam przyjaciółkę, oglądając przez ramię zdjęcia w jej telefonie, które zrobiła przez mikroskop.„To coś podobnego do glonów, tylko że trudniej ją zobaczyć. Żeby ją zauważyć, musisz umieścić na szkiełku kroplę oleju lub oglądać ją martwą”—wyjaśniła. Siedziałam zdziwiona, gdy przewijała zdjęcia. Nie mogłam przestać myśleć o skomplikowanych szczegółach stworzonych przez Boga, które możemy zobaczyć tylko za pomocą mikroskopu!

Boże stworzenie i Jego dzieła są nieskończone. Mówi o tym Elihu, gdy zwraca się do Hioba zmagającego się z utrapieniem. Rzuca wyzwanie swojemu przyjacielowi: „Słuchaj tego, Jobie, zastanów się i rozważ cuda Boże! Czy wiesz, jakie zadanie Bógvim wyznacza i jak każe zabłysnąć światłu swego obłoku? Czy wiesz coś o unoszeniu się chmur, o cudach tego, który jest doskonały w mądrości?” (Hioba 37,14-16). My, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie zrozumieć skomplikowanej natury Boga i Jego stworzenia.

Nawet cząsteczki, których nie możemy zobaczyć, odzwierciedlają otaczającą nas zewsządBożą chwałę i potęgę. Bez względu na to przez co przechodzimy w życiu, Bóg działa nawet wtedy,gdy nie możemy tego zobaczyć i zrozumieć. Chwalmy Go dzisiaj, ponieważ „czyni rzeczy wielkie iniezbadane, cudowne i niezliczone” (Hioba 5,9).Bóg nieustannie działa.

POPRAWIACZ NASTROJU


„Pociechy twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego”. Psalm 94,19

 
Gdy czekałam na stacji na mój cotygodniowy pociąg, w mojej głowie tłoczyły się negatywne myśli: stres związany z zadłużeniem, skierowane do mnie nieprzyjemne uwagi, bezradność wobec krzywdy wyrządzonej członkowi mojej rodziny. Zanim przyjechał pociąg, opanował mnie okropny nastrój.
 
Gdy już siedziałam w przedziale, przyszła mi do głowy myśl, aby napisać list do Boga, wyrażający mój żal. Gdy skończyłam wylewać swoje skargi, wyjęłam telefon i zaczęłam słuchać pieśni uwielbienia. Zanim się zorientowałam, mój zły nastrój całkowicie zniknął.
 
Nie byłam świadoma, że podążam tym samym tropem, co autor Psalmu 94. Psalmista najpierw wylewa swoją skargę przed Bogiem: „Powstań, Sędzio ziemi; oddaj pysznym to, na co zasługują . . . Któż stanie przy mnie przeciwko złośnikom, kto ujmie się za mną przeciwko złoczyńcom?” (Psalm 94,2;16) Nie powstrzymuje żalu, gdy rozmawia z Bogiem o niesprawiedliwości wobec wdów i sierot. Jego lament przeradza się jednak w uwielbienie: „Lecz Bóg jest twierdzą moją i Bóg mój skałą schronienia mego” (w. 22).
 
Bóg zachęca nas, abyśmy przynosili Mu nasze żale. On potrafi przemienić nasz lęk, smutek i bezradność uwielbienie.
 

Gdy chwalimy Boga, nasz ciężar staje się mniejszy.


K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 30.01 - 05.02.2019r. – wyjazd na Ukrainę, do Svaliavy, gdzie wspólnie z Pawłem Hornodiem zorganizowany będzie pierwszy weekend Spotkanie w Małżeństwie. W sumie pięć małżeństw z Polski, w tym dwa z naszego zboru będą prowadzić ten weekend. Prosimy o modlitwę.
   
 • 08.02.2019r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Uwaga!!! Planujemy mieć wspólne spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godzinie 18:00 w szkole. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Za służbę wśród małżeństw SwM – wyjazd na Ukrainę. Za rozpoczęte ferie zimowe. Dziękujmy za dzieci, młodzież i nauczycieli. Dziękczynienie za kolejny rok działalności naszego zboru. Dziękczynienie za pracę Maćka Kieryka, Magdy Duda. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: babcia Maćka Kieryka, Beata Galenkiewicz, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Henryk Orzechowski, Krystyna Brylowska- powrót do zdrowia po leczeniu szpitalnym, zdrowie dla wszystkich przeziębionych. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Ula Zielińska i Jacek Duda – poszukiwanie pracy. Paweł Misiak, Kamil Robaczewski, Rafał Galenkiewicz – praca poza krajem. Michał Misiak, Artur Żurowicz, Kuba Nowosad– Boże prowadzenie w pracy. Genowefa Schmidt i Barbara Chojnacka – opieka nad dziećmi. Monika Pawlicka – zdrowie, zbawienie rodziny i Boże prowadzenie. Boże pocieszenie dla naszych wdów oraz dla Mirki Orzechowskiej i jej rodziny, z powodu odejścia do wieczności Danuty Barwiny. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie - ChSA. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Roy Scarsbrook i Leonard Strazłowski z Gdańska – uzdrowienie z raka, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Magdalena i Jacek Duda – znalezienie mieszkania w Szczecinie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 10.02.2019r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 01.03 - 03.03.2019r. – kolejny weekend „Spotkanie w Małżeństwie” odbędzie się w Hotelu Barlinek w Barlinku. Serdecznie zapraszamy małżeństwa, które jeszcze w takim weekendzie nie brały udziału. Więcej informacji na stronie www.swm.org.pl

 • Warszawskie Seminarium Teologiczno-Społeczne – WSTS otwiera nowe kierunki dokształcania. Oferta na stronie internetowej www.wst.edu.pl
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.

  Urodziny w lutym obchodzą:

  02.02. - Ewa Komassa
  03.02. - Janina Zabłocka
  04.02. - Urszula Zielińska
  07.02. - Michał Misiak
  09.02. - Janina Sawczyn
  20.02. – Tomasz Bartos
  21.02. – Kornelia Kieryk
  26.02. - Barbara Chojnacka

  Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu”. Psalm 27,14
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa