pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
02
marca
2019

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Marzec 2019


ZDECYDOWANI SŁUŻYĆ
 


Syn Człowieczy […] nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć […]” Mt 20,28

Pan Jezus powiedział też: „Jestem pośród was jako ten, który służy” (Łk 22,27). Paweł tak samo jak nasz Pan rozumiał służbę: jesteśmy „sługami waszymi dla Jezusa” (2 Kor 4,5).Czasami uważamy, że osoba powołana do służby ma się wyróżniać, stać wyżej od innych. Ale według Jezusa Chrystusa, ma ona być „wycieraczką” dla innych – jest powołana, aby być ich duchowym przewodnikiem, a nie zwierzchnikiem. Apostoł Paweł stwierdził: „Umiem żyć w biedzie […]” (Flp 4,12). Paweł apostoł rozumiał wylewanie swojego życia do ostatniej kropli na rzecz innych. Nie zależało mu na tym, czy otrzyma za to pochwałę, czy zostanie poniżony. Dopóki była choćby jedna osoba, która nie znała Jezusa, dopóty czuł się zobowiązany służyć jej tak długo, aż pozna Zbawiciela. Jednak zasadniczą motywacją służby Pawła nie była miłość do ludzi, lecz jego miłość do Pana. Jeżeli poświęcamy się sprawie ludzkiej, wkrótce poniesiemy porażkę i będziemy załamani, gdyż niejednokrotnie spotkamy się z ludzką niewdzięcznością. Ale jeżeli kierujemy się miłością do Boga, żadna niewdzięczność nie zdoła przeszkodzić naszej służbie na rzecz innych ludzi.
 
Paweł wiedział, jak Chrystus z nim postąpił i w tym tkwiła tajemnica jego zdecydowania, by służyć innym. „Wcześniej byłem bluźniercą, prześladowcą i człowiekiem zuchwałym” (1 Tm 1,13). Inaczej mówiąc, bez względu na to, jak źle traktowali go inni, i tak nie mogli postąpić wobec niego z taką samą złością i nienawiścią, z jaką on traktował kiedyś Jezusa Chrystusa. Gdy uświadomimy sobie, jak Jezus służył nam, gdy znajdowaliśmy się na samym dnie naszego upadku, egoizmu i grzechu, żadne niewłaściwe zachowania innych ludzi nie zdołają powstrzymać nas od zdecydowanego służenia innym w Jego imieniu.
 
Ku Tobie, Boże Mój - 23 luty

CICHY PODZIW
 
O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: ziemia jest pełna dóbr twoich!
Ps 104:24
 
Moje życie często wydaje się być szalone. Gorączkowo biegnę z jednego spotkania na drugie, telefonuję i ciągle sprawdzam moją listę zaplanowanych działań. Wskutek wyczerpania, w jedną z niedziel po prostu padłam na hamak na naszym podwórku. Moja rodzina została w domu, podobnie jak ciągle dzwoniący telefon. Początkowo zamierzałam pozostać na zewnątrz tylko chwilę, ale w niezakłóconej ciszy zaczęłam dostrzegać rzeczy, które zatrzymały mnie na dłużej. Słyszałam skrzypienie kołyszącego się hamaka, brzęczenie pszczoły w pobliskiej lawendzie i trzepot ptasich skrzydeł nad głową. Niebo miało olśniewająco błękitny kolor, a po nim płynęły pędzone przez wiatr chmury.
 
Byłam wzruszona do łez wszystkim tym, co teraz oglądały moje oczy. Gdy nieco zwolniłam tempo, aby cieszyć się wszystkim, co stworzył Bóg, zostałam pobudzona do dziękczynnej modlitwy. Autor Psalmu 104, był równie zachwycony dziełem Bożych rąk, gdy napisał: „Ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz” (w. 13).
 
Gdy na chwilę się wyciszymy w naszym zagonionym życiu, możemy dostrzec cud Bożego stworzenia. Bóg otacza nas dowodami swojej mocy i czułości. Stworzył zarówno wysokie góry, jak i ptasie gniazda ukryte w gałęziach drzew. „Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: ziemia jest pełna dóbr twoich!” (w. 24).
 
Panie, Twoje stworzenie zadziwia mnie. Wszystko stworzyłeś dzięki Twojej nieograniczonej mocy i zaprosiłeś nas do radowania się pięknem, którym nas otoczyłeś. Proszę, pomóż mi dostrzegać Twoje dzieła i wielbić Ciebie w momentach ciszy.
 
Jesteśmy otoczeni przez twórczą moc Boga.


K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 01.03 - 03.03.2019r. – kolejny weekend „Spotkanie w Małżeństwie” odbędzie się w Hotelu Barlinek w Barlinku. Serdecznie zapraszamy małżeństwa, które jeszcze w takim weekendzie nie brały udziału. Więcej informacji na stronie www.swm.org.pl Kolejny weekend SwM odbędzie się 29-31.03.2019r. w Kwidzynie.

 • 03.03.2019r. (niedziela)Dariusz Bigosz dyrektor Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zaprezentuje działalność ChSA w Polsce oraz wygłosi kazanie.

 • 08.03.2019r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Uwaga!!! Planujemy mieć wspólne spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godzinie 18:00 w szkole. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Za służbę wśród małżeństw SwM – Barlinek. Dziękczynienie za kolejny rok działalności naszego zboru. Dziękczynienie za pracę Michała Misiaka, Maćka Kieryka i Magdy Duda. Dziękczynienie za pomyślny proces leczenia Krystyny Brylowskiej, za powrót Rafała Galenkiewicza. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie rosyjsko – ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: babcia Maćka Kieryka, Kornelia i Emilka Kieryk, Beata Galenkiewicz, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, zdrowie dla wszystkich przeziębionych. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Ula Zielińska i Jacek Duda – poszukiwanie pracy. Paweł Misiak, Kamil Robaczewski – praca poza krajem. Artur Żurowicz, Kuba Nowosad– Boże prowadzenie w pracy. Genowefa Schmidt i Barbara Chojnacka – opieka nad dziećmi. Monika Pawlicka – oczekiwanie na kolejnego potomka. Boże pocieszenie dla naszych wdów oraz dla Mirki Orzechowskiej i jej rodziny, z powodu odejścia do wieczności Danuty Barwiny. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie - ChSA. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Roy Scarsbrook i Leonard Strazłowski z Gdańska – uzdrowienie z raka, Akcja Humanitarna Życie o. Szczecin, Magdalena i Jacek Duda – znalezienie mieszkania w Szczecinie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 10.03.2019r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską, podczas nabożeństwa kazanie wygłosi pastor Paweł Gornod ze Swalawy na Ukrainie.

 • 16.03.2019r. (sobota)Konferencja Kursu Alpha. W zborze zielonoświątkowym w Gryfinie o godzinie 11:00 rozpocznie się konferencja dla zainteresowanych osób prowadzeniem Kursu Alpha. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pastora.

 • 23.03.2019r. (sobota) – g.11:00 - Konferencja „Herezje Dzisiaj”, odbędzie się w zborze zielonoświątkowym „Słowo Życia” w Goleniowie, ul. Boh. Warszawy 1. Opłata za konferencję 20zł, w tym ciepły posiłek, kawa i herbata.
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


Urodziny w marcu obchodzą:

13.03 Agnieszka Karpis

23.03 Agnieszka Nowosad

Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Psalm 94, 19

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa