pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
02
kwietnia
2019

Informator zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Kwiecień 2019


 

 

Z ręką na Biblii


Tylko nieliczni podzielają mój zachwyt nad jednością chrześcijan, wyrażony w poprzednim wpisie zatytułowanym "Znormalizowani". Przecież chrześcijaństwo jest polem pooranym głębokimi i bolesnymi bruzdami podziałów.

 

Gdziekolwiek by nie zaczęło się coś dobrego, wszędzie po pewnym czasie pojawia się jakiś rozdźwięk, nieporozumienie i następuje rozejście. Ta sama Biblia, a jakże różne do niej podejście. Wszyscy nazywają się chrześcijanami, a wciąż oddzielają się od siebie i zakładają odrębne wspólnoty. Jedna religia zwana chrześcijaństwem, a mamy już na świecie tysiące jej denominacji. Czy można więc zachwycać się jednością wiary i poglądów chrześcijan? Czy przypadkiem nie patrzę na świat przez jakieś różowe okulary?

Niestety. Biblia dla wielu tzw. chrześcijan jest jedynie jakimś bliżej nieokreślonym symbolem. Nie czytają jej codziennie z modlitwą. Czytają, ale nie rozumieją. Rozumieją jej literę, ale nie czują jej Ducha i nie są myśli Chrystusowej. Przysięgają z ręką na Biblii, ale rządzą po swojemu. Gdy jakieś słowa Biblii pasują w danej chwili do sposobu ich myślenia, to nawet gotowisą je zacytować, lecz dalecy są od poddania się jej, by Biblia określała sposób ich myślenia. Przeżywają chwilowy zachwyt Biblią, dopóki nie postawi im niewygodnego wymagania opamiętania się z grzechów, zapierania się samego siebie, brania krzyża i uświęcania życia. Oficjalnie powołują się na Biblię, a w tym samym czasie uprawiają kult świętych, modlą się zazmarłych, czczą figury i obrazy, stawiają ludziom pomniki, powtarzają niepowtarzalną ofiarę Chrystusa itd. - czego Biblia wyraźnie zakazuje. Przyłączają się do wspólnoty chrześcijańskiej i zaczynają nazywać Jezusa swoim Panem, ale niezmiennie nadal sami pozostają panami własnego życia. 

Formalna przynależność do chrześcijańskiego zboru nie czyni człowieka automatycznie naśladowcą Chrystusa. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? [1Kor. 3,3]. Gdy część wspólnoty stanowią ludzie odrodzeni z Ducha Świętego i respektujący Biblię, a większość żyje według ducha tego świata i wnosi do niej świecki sposób myślenia, to nic dziwnego, że w takim tyglu indywidualizmu, samowoli i cielesności dochodzi do nieporozumień i rozdźwięku. Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami [1Kor. 11,19]. Nie każdy, kto o sobie samym mówi, że jest chrześcijaninem, jest chrześcijaninem naprawdę. Świat pełny jest nominalnych chrześcijan, którzy praktykują wiarę w Boga po swojemu. Dopóki nie narodzą się na
nowo i pokornie nie poddadzą się w posłuszeństwo Słowu Bożemu, wciąż będą się dzielić. A jeśliby nawet we własnym gronie umówili się na jedność, to wciąż nie będą jedno z ludźmi żyjącymi według Ducha.

Prawdziwi chrześcijanie się nie dzielą. Są jedno. Czy rozdzielony jest Chrystus? [1Kor.1,13]. W Chrystusie i tylko w Nim doświadczamy tego niezwykłego fenomenu jedności myśli, poglądów i przekonań. Tajemnicą naszej jedności nie jest ręka na Biblii, lecz Biblia w sercu.

Marian Biernacki


K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 29.03 - 31.03.2019r. – kolejny weekend „Spotkanie w Małżeństwie” odbędzie się w Hotelu Centrum w Kwidzynie. Więcej informacji na stronie www.swm.org.pl Zachęcamy do modlitwy o Boże błogosławieństwo tej inicjatywy.

 • 07.04.2019r. (niedziela) – podczas nabożeństwa gościć będziemy Ewę i Marka Kaczmarczyków. Marek Kaczmarczyk wygłosi kazanie.

 • 11.04.2019r. (czwartek) – o 18:30 w Zborze „Betania” przy ul. Wawrzyniaka 7, odbędzie się wspólne nabożeństwo modlitewne zborów organizujących Szczeciński Tydzień Reformacji.

 • 19.04.2019r. (piątek) – g.18:00 – nabożeństwo z okazji Wielkiego Piątku. Nabożeństwo będzie połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 19.04.2019r. (piątek) zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 nabożeństwem w auli.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy. Dziękczynienie za: nowe miejsce pracy Michała Misiaka i Jacka Dudy, nowych członków naszej społeczności, służbę wśród małżeństw SwM, kolejny rok działalności naszego zboru, mieszkanie Magdy i Jacka Dudów. Dziękczynienie za: pomyślny proces leczenia Krystyny Brylowskiej, powrót z morza Kamila Robaczewskiego, nowe życie rozwijające się w Monice Pawlickiej. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w
  konflikcie rosyjsko–ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: babcia Maćka Kieryka - rak, Kornelia i Emilka Kieryk, Beata Galenkiewicz, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Władysław Kowaliński – rak, Kazimierz Sosulski, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Iwonka kuzynka Bogdana Pilaka - rak. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Ula Zielińska – poszukiwanie pracy. Paweł Misiak, Rafał Galenkiewicz – błogosławieństwo w pracy poza krajem i możliwość znalezienia pracy w ojczyźnie. Boże prowadzenie w pracy. Genowefa Schmidt i Barbara Chojnacka – opieka nad dziećmi. Monika Pawlicka. – oczekiwanie na kolejnego potomka. Boże pocieszenie dla naszych wdów oraz dla Mirki Orzechowskiej i Wladymyra Kulczyckiego z powodu odejścia do wieczności ich Bliskich: Mirka - mama, Wladymyr - tato. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA, Szczeciński Tydzień Reformacji. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Roy Scarsbrook i Leonard Strzałowski z Gdańska – uzdrowienie z raka, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 21.04.2019r. (niedziela) – nabożeństwo z okazji Świąt Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa.
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


Urodziny w kwietniu obchodzą:

09.04. – Arek Sawczyn
14.04. – Magdalena Duda
18.04. – Laura Duda
24.04. – Wladymyr Kulczycki
26.04. – Iwona Robaczewska

„Niech Ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże”. IV Mój 6,24
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa