pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
30
kwietnia
2019

Informator Zboru "Betezda

Krzy

Szczecin, Maj 2019
 

STORY FESTIWAL SZCZECIN

 

W dniach 13-17 maja razem z ChSA będziemy (Kornelia i Maciej Kierykowie) organizować Story Festiwal Szczecin. Wydarzenia są stworzone z myślą o naszej pracy wśród studentów. Chcemy zachęcić ich do zapoznania się z opowieścią.

 

Opowieścią, którą Bóg dzieli się z nami przez tysiące lat. Opowieścią,która jest ponadopowieściami. Opowieścią, która dotyka naszej indywidualnej historii. Będziemy używać obrazu, ruchu, siły przemówień, doświadczeń ludzi, by opowiedzieć, co Bóg ma nam do przekazania.

Poniżej plan wydarzeń:

1. Story Project – całotygodniowa instalacja artystyczna przed uczelniami

2. Story of Mark – 13.05, godzina 18:00-19:30, przedstawienie „Mark Drama”, WZiEU, ul. Cukrowa 8, SIL 316

3. Story of Judas – 14.05, godzina 17:00-19:00, wykład nt. „Ewangelii Judasza”, WZiEU, ul. Cukrowa 8, SIL 316

4. Story of Mark – 15.05, godzina 19:00-20:30, przedstawienie „Mark Drama”, Łasztowania, ul. Energetyków 55

5. Story above stories – 16.05, godzina 17:00-19:00, wykład nt Biblii. Opowieść wielu opowieści. WZiEU, ul. Cukrowa 8, SIL 316

6. Story of people – 17.05, godzina 18:00-20:00, Hormon, Monte Cassino 6 – film „Bez strachu” szczecińskiego twórcy Michała Marksa i dyskusja z bohaterem

Podczas tygodnia będziemy dzielić się ewangelią, przedstawiać ją, oglądać film o wierze wystawionej na doświadczenia oraz słuchać wykładów.

Potrzebujemy modlitwy na ten czas o:

- Boże prowadzenie,

- wolontariuszy by stawili się na czas i byli nam wsparciem,

- siły, zdrowie dla Darka Bigosza, dyrektora ChSA, który zmaga się z bólem pleców,

- bezpieczny przylot naszych przyjaciół ze USA, którzy będą nas wspierać w działaniach,

- otwartość studentów, naszą wrażliwość na tych którzy chcą usłyszeć więcej, mądrość dla tych, którzy są pełni wątpliwości, miłość dla tych, którzy są zranieni,

- zachętę grupy organizatorów, by nie poddawali się w trudnych chwilach,

- przychylność, władz miejskich, uczelni, oraz urzędów,

- bezpieczeństwo, szczególnie przy wydarzeniach plenerowych.


K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 02.05.- 03.05.2019r. – szkolenie dla małżeństw z Ukrainy, którym leży na sercu służba Spotkanie w Małżeństwie na Ukrainie. Prośba o modlitwę o czas szkolenia i szczęśliwy dojazd do Przemyśla trzech par z Ukrainy, Elisabeth i Michaela z Niemiec oraz Kasi i Henryka ze Szczecina.

 • 10.05.2019r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym, w sali 107, CKS.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za wysłuchane modlitwy, za wspaniały czas Świąt Wielkanocnych. Dziękczynienie za: nowe miejsce pracy Uli Zielińskiej, Basi Żurowicz, Michała Misiaka i Jacka Dudy, nowych członków naszej społeczności, służbę wśród małżeństw SwM, służbę ChSA, mieszkanie Magdy i Jacka Dudów, przyjazd Basi Chojnackiej i Rafała Galenkiewicza. Dziękczynienie za: pomyślny proces leczenia Krystyny Brylowskiej, nowe życie rozwijające się w Monice Pawlickiej. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Wladymyr Kulczycki - nadciśnienie, Beata Galenkiewicz, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Kazimierz Sosulski, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Iwonka kuzynka Bogdana Pilaka – rak, Edward Kowaliński – diagnoza i leczenie. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Paweł Misiak, Rafał Galenkiewicz – błogosławieństwo w pracy poza krajem i możliwość znalezienia pracy w ojczyźnie. Boże prowadzenie w pracy. Genowefa Schmidt i Barbara Chojnacka – opieka nad dziećmi. Monika Pawlicka. – oczekiwanie na kolejnego potomka. Boże pocieszenie dla: rodziny Maćka Kieryka po odejściu do wieczności babci, naszych wdów oraz dla Mirki Orzechowskiej i Wladymyra Kulczyckiego z powodu odejścia do wieczności ich bliskich; Mirka – mama, Wladymyr – tato. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA, wspólne nabożeństwo(09.06.) z okazji Zielonych Świąt, Szczeciński Tydzień Reformacji. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska i ich ewentualny przyjazd do Polski, Roy Scarsbrook i Leonard Strzałowski z Gdańska – uzdrowienie z raka, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.


 • 12.05.2019r. (niedziela) – Brat Dariusz Bigosz, dyrektor ChSA, wygłosi kazanie w naszym zborze. Podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską, gościć będziemy również grupę wolontariuszy z USA.

 • 13-17.05.2019r. – Story Festiwal Szczecin – więcej informacji na pierwszej stronie informatora.

 • 25.05.2019r. (sobota) – 17:00nabożeństwo ewangelizacyjne (w auli CKS), podczas którego usługiwać będzie Ishai Brenner – mesjanistyczny Żyd z Izraela, który podzieli się swoim świadectwem nawrócenia oraz podjęcia decyzji o przebaczeniu.
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Urodziny w maju obchodzą:

04.05. – Anna Szymczuk

12.05. – Joanna Żurowicz
17.05. – Aleksandra Martinka - Boruch
23.05. – Iwona Zachar
30.05. – Emilia Kieryk
30.05. – Artur Zatylny

„ Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się”.
Ps 118,5-6
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa