pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
02
czerwca
2019

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Czerwiec 2019

Ostrzeżenie dla wierzących (Kol 2,18)

„Niech was nikt nie potępia (nie odsądza od nagrody – Biblia Tysiąclecia.)...”
 

Niechaj was nikt nie pozbawia obecnej pociechy, którą winna wam przynieść wiara. Pozwólcie, że przez parę minut zajmę waszą uwagę tą kwestią.Drodzy bracia, wy i ja, jeśli jesteśmy wierzącymi w Chrystusie, to dnia dzisiejszego znajdujemy się w stanie zupełnego przebaczenia. Nie ma żadnego grzechu przeciwko nam, który byłby zapisany w Bożej księdze. Jesteśmy absolutnie i całkowicie usprawiedliwieni. Sprawiedliwość Jezusa Chrystusa zakrywa nas od stóp do głów, i stoimy przed Bogiem tak, jakbyśmy nigdy nie popełnili grzechu. Tak więc niechaj was nikt nie ograbia z tej nagrody. Nie dajcie się zwieść czemukolwiek, co trąci zwątpieniem w pełnię, jaką w Chrystusie posiada wierzący. Uchwyćcie się tego, a i radujcie się tym. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek, kogo najbardziej możecie się obawiać, omamił was. Nawet jeśli skarci was sumienie, a wy sami będziecie mieli tyle powodów do zwątpienia, ile tylko sobie będziecie w stanie wyobrazić, to wszak jeśli wierzycie w Jezusa, przeto trzymajcie się tych słów – „Dlatego też nie ma już dla mnie potępienia, ponieważ jestem w Jezusie Chrystusie; ten, kto wierzy w Niego, nie jest potępiony; uwierzyłem, i nie jestem potępiony, a i Pan nie pozwoli, aby potępienie ciskało we mnie swoje pioruny, albowiem Chrystus poniósł za mnie mój grzech, i w Nim jestem czysty.” Niechaj nikt was nie odsądza od waszej nagrody, jaką jest uczucie pełni w Chrystusie.
 
Co więcej, wy, którzy wierzycie w Jezusa Chrystusa, jesteście w Nim bezpieczni. Dlatego, że On żyje, przeto i my żyć będziemy. Któż oddzieli nas od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu? On to powiedział: „Daję mym owcom życie wieczne, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej” (Jn 10, 28). Są tacy, którzy wam powiedzą, że nie jesteście bezpieczni, i że to niebezpiecznie dla was tak wierzyć, że jesteście bezpieczni. Niechaj nikt was nie odsądza od tej nagrody. Jesteście zbawieni. Jeśli w Niego wierzycie, to On was będzie strzegł, przeto możecie zaśpiewać: „A temu, który was może ustrzec od upadku, i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, Jemu niech będzie chwała” (Judy w.24-25). Uchwyćcie się błogosławionej prawdy, że jesteście w Jezusie – bezpieczni w Jezusie Chrystusie.
 
Istnieje trzecia błogosławiona prawda, wedle której nie tylko, że w Chrystusie wam przebaczono oraz, że jesteście w Nim bezpieczni, ale również jesteście w tej chwili przyjęci, tj. w Umiłowanym. Przyjęcie was przez Boga nie zależy od niczego, co pochodzi od was. Zostaliście przyjęci, ponieważ jesteście w Chrystusie, przyjęci ze względu na Chrystusa. Baczcie na to, bo kiedyś zostaniecie ograbieni z tej nagrody, o ile usłuchacie pewnych głosów powiadających: „Ależ, przecież nadal w was znajduje się grzech; wasze modlitwy są niedoskonałe, a wasze uczynki splamione”. Owszem, lecz niechaj nikt was nie odsądza od tego przekonania, iż jako grzesznicy, mimo to jesteście przyjęci w Chrystusie Jezusie.
 
Oby Pan sprawił, żebyście mogli ową nagrodę odczuć w swych sercach, i niechaj nikt was nie odsądza od waszej nagrody, pokąd starczy wam życia. Obyście żyli i umarli, będąc, umiłowani, pełni radości za sprawą tej nagrody, ze względu na Chrystusa. Amen.
 
C. H. Spurgeon

K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 09.06.2019r. – godzina 11:00 – wspólne nabożeństwo z okazji Święta Zesłania Ducha Świętego odbędzie się w audytorium im. Prof. Stanisława Skoczowskiego, ZUT Wydział Elektryczny, ul. 26-go Kwietnia 10. Nasze nabożeństwo w tym dniu w auli jest odwołane. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnym nabożeństwie.

 • 13.06.2019r. (czwartek) – o 18:00 w Zborze „Betel” Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan przy ul. Brodnickiej 13, odbędzie się nabożeństwo modlitewne zborów organizujących Szczeciński Tydzień Reformacji.

 • 14.06.2019r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym, w sali 107, CKS.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania. Dziękczynienie za: wysłuchane modlitwy, za wspaniały czas Story Festiwal, nowe miejsce pracy: Uli Zielińskiej, Pawła Schmidt, Michała Misiaka i Jacka Dudy, nowych członków naszej społeczności, służbę wśród małżeństw SwM, służbę ChSA, mieszkanie Magdy i Jacka Dudów. Dziękczynienie za: pomyślny proces leczenia Krystyny Brylowskiej, nowe życie rozwijające się w Monice Pawlickiej. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Leszek Cichy-nowotwór, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Staniaława Dawidow, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Iwonka kuzynka Bogdana Pilaka – nowotwór, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane. Módlmy się opozostałe potrzeby: Paweł Misiak, Rafał Galenkiewicz – błogosławieństwo w pracy poza krajem i możliwość znalezienia pracy w ojczyźnie. Boże prowadzenie w opiece nad dziećmi Barbara Chojnacka. Monika Pawlicka – oczekiwanie na kolejnego potomka. Boże pocieszenie dla: rodziny Maćka Kieryka po odejściu do wieczności babci, naszych wdów oraz Wladymyra Kulczyckiego z powodu odejścia do wieczności ich bliskich; Wladymyr – tato. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA, wspólne nabożeństwo (09.06.) z okazji Zielonych Świąt, Szczeciński Tydzień Reformacji. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska i ich przyjazd do Polski, Roy Scarsbrook i Leonard Strzałowski z Gdańska – uzdrowienie z raka, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.


 • 15.06.2019r. (sobota)PIKNIK –  godz. 11:00 z okazji Dnia Dziecka planujemy zorganizować piknik zborowy z podchodami. Spotykamy się o godz.  11:00 przy remontowanym zajeździe koło Jeziora Szmaragdowego.
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl 

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


Urodziny w czerwcu obchodzą:

02.06. – Wiktor Misiak
07.06. – Zuzanna Zabłocka
09.06. – Ireneusz Sawczyn
11.06. – Krystyna Brylowska
17.06. – Jacek Duda
22.06. – Robaczewski Damian
26.06. – Henryk Orzechowski

„Będziemy się weselić ze zwycięstwa twego i w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary! Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje”. Ps. 20, 6

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa