pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
10
sierpnia
2019

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Sierpień 2019

Dla miłości lub dla pieniędzy
 
„Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie”. Ew. Łukasza 12:15
 
Irlandzki poeta Oscar Wilde powiedział: „Kiedy byłem młody, myślałem, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu; teraz, gdy jestem stary, wiem, że tak jest”. Jego wypowiedź została wypowiedziana z przymrużeniem oka; on sam dożył jedynie czterdziestu sześciu lat, więc nigdy, tak naprawdę, nie był „stary”. Wilde w pełni zrozumiał, że życie to nie tylko pieniądze.


 

Pieniądze są tymczasowe: przychodzą i odchodzą, więc życie musi być czymś więcej niż tylko gotówką, za którą coś można kupić. Jezusowi nie podobał się materialistyczny system wartości. W Ewangelii św. Łukasza 12:15 czytamy, jak Jezus poucza: „Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie”. Nasza kultura, która skupia się na nabywaniu coraz liczniejszych, nowszych i lepszych rzeczy, pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o właściwy stosunek do pieniędzy i majętności.

Gdy pewien młody dostojnik spotkał Jezusa i usłyszał, że ma oddać swoje dobra ubogim, odszedł głęboko zasmucony, ponieważ nie chciał z nich zrezygnować (Ew. Łukasza 18:18-25). Zacheusz, poborca podatków, rozdał natomiast dużą część tego, co przez całe życie zgromadził (Ew. Łukasza 19:8). Różnica między dwiema postawami polega na zrozumieniu serca Chrystusa. Dzięki Jego łasce możemy w zdrowy sposób spojrzeć na posiadane przez nas dobra i nie pozwolić, by nami zawładnęły.

Ojcze! Daj mi mądrość, abym mógł patrzeć na dobra materialne z właściwej perspektywy imieć system wartości, który jest odbiciem wieczności.

Nasz Codzienny Chleb, 3 sierpień 2019K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 09.08.2019r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym u Kowalińskich, ul. Kostki Napierskiego 15A/3.

  Potrzeby modlitewne:

  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: nowe miejsce pracy Basi Żurowicz, uzdrowienie Roy’a Scarsbrook, Leonard Strzałowski z Gdańska – uzdrowienie z raka. Dziękczynienie za: rozwijające się nowe życie u Bartosów i Kieryków, piknik u Robaczewskich, wakacje, nowych członków naszej społeczności, służbę wśród małżeństw SwM, służbę ChSA, służbę Gedeonitów. Dziękczynienie za: pomyślny proces leczenia Krystyny Brylowskiej, Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Leszek Cichy- nowotwór, mama Maćka Kieryka – podejrzenie o nowotwór, Zuzia – białaczka, Dorota Zabłocka – powrót do zdrowia po operacji, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Iwonka kuzynka Bogdana Pilaka – nowotwór, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Ula Zielińska – znalezienie pracy, Paweł Misiak,– błogosławieństwo w pracy poza krajem, Rafał Galenkiewicz – błogosławieństwo w rozwijaniu własnej firmy. Boże pocieszenie dla: rodziny Eli Rapanowicz po odejściu do wieczności jej siostry Stasii, naszych wdów oraz Wladymyra Kulczyckiego z powodu odejścia do wieczności ich bliskich. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA, Szczeciński Tydzień Reformacji. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 11.08.2019r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Spotkanie w Małżeństwie – Kolejne weekendy SwM dla małżeństw odbędą się: 18-20.10.2019r. w Kwidzynie i 15-17.11.2019r. w Barlinku. Więcej informacji na stronie www.swm.org.pl Serdecznie zapraszamy!!!
 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl 

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


Urodziny w sierpniu obchodzą:
03.08. – Grażyna Kania - Misiak

06.08. – Agnieszka Kania
09.08. – Krystyna Palus
20.08. – Jadwiga Szatkowska
23.08. – Izabela Zabłocka
24.08. – Estera Nowosad


„Niech spocznie na nas łaska twoja Panie, ponieważ w tobie mamy nadzieję!” Ps. 33, 22

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa