pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
31
sierpnia
2019

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Wrzesień 2019
„MOJA RADOŚĆ” I „WASZA RADOŚĆ”


„Powiedziałem wam to, aby Moja radość była w was i aby wasza radość była pełna” Ew. Jana 15,11Na czym polega radość Pana Jezusa? Nie należy mylić radości ze szczęściem. Właściwie zniewagą dla Pana Jezusa Chrystusa byłoby odnoszenie do Niego słowa szczęście.

Radością Pana Jezusa było Jego całkowite podporządkowanie się i poświęcenie Ojcu – radość czerpał z czynienia tego, co nakazał Mu czynić Ojciec – dlatego „zamiast zapewnionej Mu radości wziął krzyż” Hebrajczyków 12,2. „ Boże mój, pragnę z radością czynić Twoją wolę” Psalm 40,9. Pan Jezus modlił się o to, aby nasza radość rosła do tego stopnia, że stanie się taka sama jak Jego radość. Czy pozwoliłem na to, by Jezus ukazał mi swoją radość?

Prowadzenie pełnego i obfitego życia nie ma nic wspólnego ze zdrowiem fizycznym czy oglądaniem swojej skuteczności w służbie Bożej, lecz oznacza wierne rozumienie Boga i trwanie w takiej więzi i jedności z Nim, jaką cieszył się sam Pan Jezus. A pierwszą rzeczą, która zakłóca taką radość, jest przewrażliwienie, spowodowane zbytnim przejmowaniem się warunkami naszego życia. Pan Jezus powiedział: „Troski doczesne (…) zagłuszają Słowo i pozostaje bezowocne” Ew. Marka 4,19. Zanim uświadomimy sobie, co się stało, pochłaniają nas troski. Wszystko, czego Pan Bóg dla nas dokonał, jest ledwie przedsionkiem – On chce nas doprowadzić do miejsca, gdzie będziemy Jego świadkami i zwiastunami Jezusa.

Żyjmy we właściwej więzi z Bogiem, miejmy Jego radość, a wtedy popłyną z nas „strumienie wody żywej” Ew. Jana 7,28. Będziemy kanałem, przez który płynie „żywa woda” Pana Jezusa. Przestańmy być zarozumiałymi obłudnikami, którzy mają na uwadze tylko swoje życie, i żyjmy tak, aby nasze życie było „razem z Chrystusem ukryte w Bogu” Kolosan 3,3. Kto trwa w więzi z Bogiem, tego życie duchowe jest tak naturalne jak oddychanie. Największym błogosławieństwem było dla ciebie życie tych ludzi, którzy nie zdawali sobie sprawy, że są błogosławieństwem dla innych.

„Ku Tobie, Boże Mój” Oswald Chambers - 31.08.
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 30.08.2019r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym w szkole.

  Potrzeby modlitewne:

  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: narodziny Wiktorii córki Moniki i Adama Bartosów, mama Maćka Kieryka w domu po operacji, Elżbieta Matysiak w Chrześcijańskim Ośrodku Emaus, nowe miejsce pracy Basi Żurowicz, uzdrowienie Roy’a Scarsbrook, Leonard Strzałowski z Gdańska – uzdrowienie z raka. Dziękczynienie za: rozwijające się nowe życie u Kieryków, szczęśliwe wakacje, nowych członków naszej społeczności, służbę wśród małżeństw SwM, służbę ChSA, służbę Gedeonitów. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach, o nauczycieli i uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Potrzeby zdrowotne: Kasia Misiak – szybki powrót do zdrowia po operacji, pociehca dla rodziny Cichych po odejściu do wieczności Leszka Cichego, mama Maćka Kieryka – powrót do zdrowia po operacji, Zuzia – białaczka, Dorota Zabłocka – powrót do zdrowia po operacji, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Iwonka kuzynka Bogdana Pilaka – nowotwór, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane, Ula Zielińska - infekcja. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Paweł Misiak,– błogosławieństwo w pracy poza krajem, Rafał Galenkiewicz – błogosławieństwo w rozwijaniu własnej firmy. Boże pocieszenie dla: rodziny Eli Rapanowicz po odejściu do wieczności jej siostry Stasii, naszych wdów oraz Wladymyra Kulczyckiego
  z powodu odejścia do wieczności ich bliskich. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA, Szczeciński Tydzień Reformacji. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 01.09.2019r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską
 • 07.09.2019r. (sobota) – 10:00 – 16:00 - konferencja „Herezje Dzisiaj Cz. 2” prowadzona przez pastora Łukasza Szymczuka odbędzie się w zborze w Goleniowie, ul. Bohaterów Warszawy 1. Koszt 25zł od osoby, w tym obiad i inne słodkości. Potwierdzenie uczestnictwa na numer 509 630 930.

 • 14.09.2019r. (sobota) - planujemy piknik na rozpoczęcie roku szkolnego. Więcej szczegółów w ogłoszeniach.

 • 15.09.2019r. (niedziela) pastor Paweł Hornod z Ukrainy wygłosi kazanie w naszym zborze.

 • 26-28.09.2018r. – w Warszawie odbędzie się konferencja synodalna Kościoła Zielonoświątkowego. Serdecznie zachęcamy do modlitwy o Boże prowadzenie przy podejmowaniu decyzji związanych z działalnością naszego kościoła.
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Spotkanie w Małżeństwie – Kolejne weekendy SwM dla małżeństw odbędą się: 18-20.10.2019r. w Kwidzynie i 15-17.11.2019r. w Barlinku. Więcej informacji na stronie www.swm.org.pl Serdecznie zapraszamy!!!
 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl 
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


Urodziny w wrześniu obchodzą:
01.09. – Anna Kowalińska
09.09. – Sergiej Tsaturian
10.09. – Damian Komassa
24.09. – Zbysław Zabłocki
30.09. – Julia Bartos


„Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje!” Ps. 62,2

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa