pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
29
września
2019

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Październik 2019POTRZEBA WIĘZI

„Zmusza cię ktoś, abyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie”. Mt 5,41

Nauczanie naszego Pana można podsumować następująco: więź, jakiej od nas oczekuje, jest niemożliwa, dopóki On sam nie dokona w nas swego nadprzyrodzonego dzieła.

 
Jezus Chrystus domaga się od swego ucznia, aby w obliczu tyranii i niesprawiedliwości nie dopuścił do swego serca najmniejszego przejawu oburzenia. Żaden entuzjazm nie wytrzyma napięcia, jakiemu Jezus Chrystus poddaje swego sługę. Tylko w jednej sytuacji można to napięcie znieść, a jest nią osobista więź z Jezusem Chrystusem – więź poddana próbie, oczyszczona i sprawdzona do tego stopnia, że pozostaje ci tylko jeden cel, a wtedy śmiało możesz powiedzieć: „Boże oto jestem. Poślij mnie, dokąd chcesz”. Wszystko inne może być mgliste, tylkonie więź z Jezusem Chrystusem.

Kazanie na Górze nie jest nieosiągalnym celem. Ono mówi o tym, co stanie się we mnie, gdy Jezus Chrystus zmieni moją ludzką naturę, dając mi swoją własną. Jezus Chrystus jako jedyny jest w stanie urzeczywistnić Kazanie na górze.
 
Jeżeli mamy być uczniami Jezusa, musimy stać się nimi w nadprzyrodzony sposób. Jak długo świadomie usiłujemy być Jego uczniami, tak długo możemy być pewni, że nimi nie jesteśmy. Jezus powiedział: „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem” (Jn 15,16). Tak zaczyna się łaska Boża. Tego działania nie unikniemy; możemy odmówić mu posłuszeństwa, ale nie możemy go zapoczątkować ani zrealizować. Nadprzyrodzona łaska Boga prowadzi nas do Niego, ale nie możemy stwierdzić, kiedy się to zaczęło. Pan w nadprzyrodzony sposób kształtuje swego ucznia. Nie rozpoczyna od naszych naturalnych możliwości. Bóg nie oczekuje od nas tego, co jest dla nas w naturalny sposób łatwe. On prosi nas tylko o to, do czego dobrze nadajemy się dzięki Jego łasce i zawsze musimy tam nieść swój krzyż.
Ku Tobie Boże mój, 25 września
 
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:
 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 03.10.2019 r. (czwartek) – 18:00 – wspólne nabożeństwo modlitewne w intencji Szczecińskiego Tygodnia Reformacji odbędzie się w Kościele Świętej Trójcy, ul. Energetyków 8, Szczecin
 • 30.08.2019r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym w szkole.

  Potrzeby modlitewne:

  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: narodziny Wiktorii córki Moniki i Adama Bartosów, Elżbieta Matysiak w Chrześcijańskim Ośrodku Emaus, nowe miejsce pracy Basi Żurowicz, uzdrowienie Roy’a Scarsbrook, Leonard Strzałowski z Gdańska –coraz lepsze wyniki, Kasia Misiak – w domu po operacji. Dziękczynienie za: rozwijające się nowe życie u Kieryków, służbę wśród małżeństw SwM, służbę ChSA, służbę Gedeonitów, nadchodzący Szczeciński Tydzień Reformacji. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o nadchodzące wybory parlamentarne, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach, o Rysia Kamińskiego – jego zbawienie, o nauczycieli akademickich i studentów, którzy rozpoczynają kolejny rok. Potrzeby zdrowotne: Kasia Misiak, mama Maćka Kieryka i Dorota Zabłocka – szybki powrót do zdrowia po operacji, Tomek Szlendakowski, Krystyna Brylowska, Ania Misiak,Ula Zielińska, Zuzia – uciążliwe chemoterapie, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Ireneusz Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Iwonka kuzynka Bogdana Pilaka – nowotwór, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane, Módlmy się o pozostałe potrzeby: Paweł Misiak,– błogosławieństwo w pracy poza krajem, Rafał Galenkiewicz – błogosławieństwo w rozwijaniu własnej firmy. Boże pocieszenie dla: rodziny Cichych po odejściu do wieczności Leszka Cichego, rodziny Eli Rapanowicz po odejściu do wieczności jej siostry Stasii, naszych wdów oraz Wladymyra Kulczyckiego z powodu odejścia do wieczności ich bliskich. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA, Szczeciński Tydzień Reformacji. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczecińskiobóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 13.10.2019r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską

 • Szczeciński Tydzień Reformacji 24-31.10.2019 r.

  - 24.10.2019 r. (czwartek) – g. 18:00-19:30 – Uroczysty koncert inauguracyjny połączony w wieczorem poezji.
  Aula Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Staromłyńska 13,
  - 25.10.2019 r. (piątek) – g. 18:00-19:30 – Wykład: „Pizza protestancka – skąd ta różnorodność?”,
  dr hab. Wojciech Gajewski -
  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64,
  - 27.10.2019 r. (niedziela) – g. 11:00 – Uroczyste Nabożeństwo – Aula Wydziału Humanistycznego USprzy ul. Krakowskiej 71,
  - 28.10.2019 r. (poniedziałek) – g. 18:00-19:30 – Debata: „Pobudka, Kościele”, Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16,
  - 29.10.2019 r. (wtorek) - g.18:00-19:30 –Wykłady: „Protestantyzm vs pop-kultura” – dr Michał Włodarczyk oraz „Wpływ protestantyzmu na literaturę” – dr Piotr Klafkowski,
  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8,
  -  31.10.2019 r. (czwartek) – g. 17:00 – Nabożeństwo Reformacyjne –
  Kościół Św. Trójcy, ul. Energetyków 8,
  - 31.10.2019 r. (środa) – g. 19:00-20:30 – Koncert Finałowy – Sienna Gospel Choir - 
  Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.


  Więcej informacji www.reformacja.szczecin.pl
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie” – www.swm.org.pl Najbliższe weekendy SwM: 18-20.10.2019r.– Kwidzyn, 15-17.11.2019r. - Barlinek
 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


Urodziny w październiku obchodzą:
05.10 – Karolina Kraśnikow

07.10 – Wacława Wasielewska
10.10 – Artur Żurowicz
13.10 – Celina Michalska
13.10 – Paweł Misiak
14.10 – Rafał Galenkiewicz
15.10 – Maciej Kieryk
18.10 – Kamil Robaczewski
28.10 – Robert Michalski

„Kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy.” Psalm 91,1-3

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa