pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
06
listopada
2019

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Listopad 2019KIM JEST MISJONARZ?

„Wtedy Jezus znowu do nich powiedział […]: Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. (Jn 20,21)


Misjonarzem Jest ten, kto został powołany przez Jezusa Chrystusa, tak jak On został powołany przez Boga. Najważniejsze nie są potrzeby ludzi, lecz nakaz Jezusa.

 
Źródło naszego natchnienia w służbie Bogu znajduje się za nami, a nie przed nami. Obecnie natchnienie do służby staramy się stawiać przed sobą: zgarniamy wszystko, ustawiamy przed sobą i dopasowujemy do własnej definicji sukcesu. Ale w Nowym Testamencie inspiracja znajduje się poza nami, a jest nią sam Pan Jezus. Naszym celem jest wierność Jemu i realizowanie Jego planów.
 
Osobiste przywiązanie do Pana Jezusa i Jego perspektywy jest jedyną rzeczą, której nie możemy przeoczyć. Największe niebezpieczeństwo w pracy misyjnej polega na zastępowaniu Bożego powołania potrzebami ludzi do tego stopnia, że potrzeby te całkowicie przysłaniają poczucie, że jesteśmy wysłani przez Jezusa. Potrzeby są tak wielkie, a warunki życia tak trudne, że w ich obliczu chwieją się i zawodzą wszelkie władze umysłowe. Zdajemy się zapominać, że w zasadzie u podstaw wszelkiej pracy misyjnej nie leży podniesienie ludzi na wyższy poziom, ich edukacja czy zaspokojenie materialnych potrzeb, lecz głównie i przede wszystkim nakaz Pana Jezusa Chrystusa: „ Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów […]” (Mt 28,19).
 
Patrząc na życie Bożych mężczyzn i kobiet, chce się powiedzieć: „Jakże przenikliwą i wspaniałą rozporządzają oni mądrością i jak dokładnie rozumieją to, czego Pan Bóg od nich oczekuje!”. Ale ten bystry i przenikliwy umysł to nic innego jak umysł Boży, a nie ludzka mądrość. Przypisujemy ludzkiej mądrości to, co należy przypisać Bożemu przewodnictwu, widocznemu wtedy, gdy Jego dziecko jest na tyle „głupie”, by całkowicie zaufać mądrości Boga i Jego nadprzyrodzonemu wyposażeniu.
 

Ku Tobie Boże mój, 26 października
 
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:
 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 08.11.2019r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Spotkanie modlitewne odbędzie się o godzinie 18:00 w szkole.

  Potrzeby modlitewne:

  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: możliwość wynajmu niezależnego lokalu na potrzeby zboru, Szczeciński Tydzień Reformacji, nowe miejsce pracy Basi Żurowicz, uzdrowienie Roy’a Scarsbrook z raka, Leonard Strzałowski z Gdańska – coraz lepsze wyniki, Kasia Misiak – powrót do pracy. Dziękczynienie za: rozwijające się nowe życie u Kieryków, służbę wśród małżeństw SwM, służbę ChSA, służbę Gedeonitów. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie rosyjsko–ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach, o Rysia Kamińskiego – jego zbawienie, o nauczycieli akademickich i studentów, którzy rozpoczęli kolejny rok. Potrzeby zdrowotne: żona Wladymyra – powrót do zdrowia po upadku, mama Maćka Kieryka i Dorota Zabłocka – szybki powrót do zdrowia po operacji, Tomek Szlendakowski, Krystyna Brylowska, Ania Misiak, Ula Zielińska, Zuzia – uciążliwe chemoterapie, Maria Brasewicz, Romuald i Janina Zabłoccy, Ireneusz Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Iwonka kuzynka Bogdana Pilaka – nowotwór, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane, Roy Scarsbrook - choroba Parkinsona, Edward Pawłowski - choroba kręgosłupa. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Artur Żurowicz – Boże prowadzenie w pracy, Urszula Zielińska – znalezienie pracy, Bartosowie – własne mieszkanie. Boże pocieszenie dla: rodziny Ewy Komassa po odejściu do wieczności jej mamy, rodziny Eli Rapanowicz po odejściu do wieczności jej siostry Stasii, naszych wdów oraz Wladymyra Kulczyckiego z powodu odejścia do wieczności ich bliskich. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA, kolejny weekend SwM. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 10.11.2019r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską

 • 15-17.11.2019r. – weekend Spotkanie w Małżeństwie odbędzie się w Barlinku. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.swm.org.pl
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Urodziny w listopadzie obchodzą:
04.11. – Lucyna Michalska
06.11. – Zuzanna Żurowicz
07.11. – Hanna Misiak
22.11. – Henryk Kowaliński
23.11. – Barbara Żurowicz
28.11. – Genowefa Schmidt
30.11. – Anna Skalska


„Na pewno okaże ci Bóg łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się”
. Iz 30,19
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa