pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
30
listopada
2019

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Grudzień 2019
"Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec splamienia". Dn 1,8

Czy nie jest zastanawiające, że ów młody Daniel nie uważał spożywania najznakomitszych potraw królewskiego stołu Nebukadnesara za najwyższy zaszczyt, lecz odbierał je jako skalanie się?

 
Wino, które rozweselało serca królewskich dostojnych gości, byłoby dla niego gorzkim napojem. Daniel posiadał serce odnowione przez łaskę, które te rzeczy odbierało zupełnie inaczej, niż czyni to człowiek w swojej upadłej naturze. Widział wszystko z Bożego punktu widzenia, w jego doskonałym świetle. "Kto z Boga jest zrodzony strzeże się ... wiemy, iż z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem". 

 
Ale Daniel w swoim bogobojnym usposobieniu nie przebijał głową muru. Jako proszący stanął przed przełożonym sług dworskich. Bóg wstawił się wtedy za Danielem, który poznał, że jako jeniec nie prawa wysuwania jakichkolwiek roszczeń. "Ale pokornym Bóg okazuje łaskę" (Jk 4,6). W usposobieniu pełnym pokory Daniel dał wyraz prawdziwej mądrości bożej. "Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy ..., gdyż dni są złe".
 
Prawdopodobnie wśród żydowskiej młodzieży, która podobnie jak Daniel została uprowadzona z Judei do niewoli babilońskiej, byli też i tacy, którzy bez żadnych zastrzeżeń przyjmowali przysmaki królewskiego stołu. Być może swoje postępowanie uzasadniali argumentem, że w tak trudnych okolicznościach niemożliwe lub przynajmniej nierozsądne jest, by pozostać wiernym wobec Boga. Ale Daniel nie patrzył na to, co czyniła większość. Nie krytykował również niewierności drugich, lecz po prostu serdecznie pragnął, by w pokorze i posłuszeństwie kroczyć swą drogą w społeczności z Bogiem. A my?
 
Dobry Zasiew 30.11.2019
 
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:
 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywa się spotkanie jednej grupy domowej.

 • 01.12.2019r. (niedziela) – pastor Paweł Hornod ze Swalawy wygłosi kazanie w naszym zborze

 • 08.12.2019r. (niedziela)UWAGA!! Ze względu na turniej sportowy odbywający się w szkole, nabożeństwo niedzielne o godzinie 16:00

 • 13.12.2019r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Spotkanie modlitewne odbędzie się o godzinie 18:00 w szkole.

      

Potrzeby modlitewne:

Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za zbawienie naszych rodzin. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: możliwość wynajmu niezależnego lokalu na potrzeby zboru, kolejny weekend SwM, lepsze wyniki leczenia Tomka Szlendakowskiego, kolejne pozytywne operacje Miriam Dziadkowiec, Kasia Misiak – powrót do pracy. Dziękczynienie za: rozwijające się nowe życie u Kieryków, nowe mieszkanie Kieryków, nowe mieszkanie Michała i Grażynki, służbę wśród małżeństw SwM, służbę ChSA, służbę Gedeonitów. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie rosyjsko–ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach, o Rysia Kamińskiego – jego zbawienie. Potrzeby zdrowotne: żona Wladymyra – powrót do zdrowia po upadku, mama Maćka Kieryka – szybki powrót do zdrowia po operacji, Krysi P. siostra – zbliżająca się operacja, Miriam Dziadkowiec i Małgosia – dwie młode matki, które uległy wypadkom samochodowym, Tomek Szlendakowski - operacja, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane, Roy Scarsbrook – Parkinson, pastor Nowakowski uzdrowienie z nieznanej choroby nóg, pastor Edward Pawłowski – uzdrowienie z raka oraz o zdrowie dla Krystyny Brylowskiej, Urszuli Zielińskiej, Zuzi, Marii Brasewicz, Romualda i Janiny Zabłockich, Ireneusza Sawczyna, Krystyny Palus, Elżbiety Matysiak, Genowefy Schmidt, Iwonki kuzynki Bogdana Pilaka. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Artur Żurowicz – Boże prowadzenie w pracy, Urszula Zielińska – znalezienie pracy, Bartosowie – własne mieszkanie. Boże pocieszenie dla: rodziny Ewy Komassa, rodziny Eli Rapanowicz, Wladymyra Kulczyckiego i naszych wdów po odejściu do wieczności ich najbliższych. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 15.12.2019r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską

 • 25.12.2019r. (środa) – Święta Bożego Narodzenia – nabożeństwo o 10:00
 • Kolejne weekendy Spotkania w Małżeństwie odbędą się w marcu 2020 – patrz strona www.swm.org.pl
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


Urodziny w grudniu obchodzą:


02.12. – Leszek Misiak
12.12. – Romuald Zabłocki
14.12. – Teresa Milewicz
22.12. – Elżbieta Matysiak
30.12. – Katarzyna Buler-Misiak

 

„Pan jest twierdzą moją i Bóg mój skałą schronienia mego”. Ps 94,22

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa