pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
04
stycznia
2020

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Styczeń 2020

 

Pozostań na kursieNaszły mnie dzisiaj myśli o ważności trwania w wierze. Skończył się kolejny rok chrześcijańskiej pielgrzymki, a cel ciągle jeszcze jest przed nami. Pan okazuje cierpliwość grzesznikom, aby dać im jeszcze szansę nawrócenia, a my miewamy odczucie, że opóźnia się powrót Pana i pochwycenie Kościoła. Trzeba nam więc wykazać się wytrwałością. Frapuję się, bo na drodze wiary nie widzę już wielu współwyznawców Chrystusa i towarzyszy w pracy dla Pana sprzed lat. Nie, nie poumierali. Wciąż chodzą po ziemi, ale już - niestety - jakimiś innymi ścieżkami.


 
Zjawisko duchowych manowców przybiera formy bardzo zróżnicowane. Niektórzy zajęli się redefiniowaniem wiary w Boga i organizowaniem życia oraz służby Kościoła na ziemi niejako od nowa. Zachowują się tak, jakby jako pierwsi uchwycili prawdziwy sens ewangelii i jakby od nich wszystko dopiero się zaczynało. Inni słudzy Pańscy marnotrawią czas i siły na aktywność, która z duchowego punktu widzenia przynosi w najlepszym przypadku zaledwie niewielki pożytek. Jeżdżą, biegają, rzeźbią sylwetkę, jedzą tylko zdrową żywność i tak troszczą się o swoje zdrowie, jakby bali się rozstania z tym życiem i spotkania z Chrystusem.
 
Są tacy, którzy rzucili się w wir działalności społeczno-politycznej i dobroczynnej. Nie ma ich w pracy dla Pana, bo udzielają się społecznie ramię w ramię ze świeckimi działaczami i samorządowcami. Niektórzy zniknęli z codziennego życia zboru, bo się zakochali i miłują swoich najbliższych bardziej niż Jezusa. Najwięcej jednak dotychczasowych, biblijnie wierzących chrześcijan powróciło zwyczajnie do świata. Jeszcze parę lat temu byli zaangażowani w służbie duchowej, stawali w niedzielę za kazalnicą, pełnili w zborze rolę starszych - a teraz żyją, jakby Pana Jezusa nigdy nie poznali. Robią pieniądze, budują własne kariery zawodowe bądź artystyczne, oddają się swoim zainteresowaniom i przyjemnościom, a o Panu i Zbawicielu zapomnieli.
 
Z roku na rok staje się to powszechniejsze. Z coraz większą łatwością ludzie odstępują od wiary i znikają ze wspólnoty kościoła. Owszem, dużo ludzi nawraca się i przyłącza do zborów, lecz nie wytrzymują w nich zbyt długo. Schodzą na manowce. Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża [Hbr 2,1]. Biblia Gdańska oddaje tę myśl następująco: Przetoż musimy tem pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy snać nie przeciekli. Mamy trzymać poziom. Gdy naczynie jest dziurawe, poziom jego zawartości ciągle się w nim obniża. Jak można przez lata trzymać należyty poziom? Jak utrzymać się na właściwym kursie i nie zboczyć z drogi? Zacytowany fragment Pisma Świętego daje wyraźną wskazówkę. Powinniśmy coraz staranniej trzymać się Słowa Bożego. Zejście na własne ścieżki i życie bez społeczności z Bogiem jest strasznie niebezpieczne. Bo zginą ci, którzy oddalają się od Ciebie, zniszczysz wszystkich nie dochowujących Ci wiary [Ps 73,27].
 

Autor: Marian Biernacki


 

K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:
 • Nabożeństwa:
  Niedziele: 05.01. i 12.01.2020r. godz. 10.00


 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywa się spotkanie jednej grupy domowej. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 10.01.2020r. (piątek) -- zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Spotkanie modlitewne odbędzie się o godzinie 18:00, planujemy spotkać się w nowej siedzibie ul. Goleniowska 27.

      
Potrzeby modlitewne:

Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za zbawienie naszych rodzin. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: możliwość wynajmu niezależnego lokalu na potrzeby zboru przy ul. Goleniowskiej 27, kolejny Nowy Rok. Dziękczynienie za: rozwijające się nowe życie u Kieryków, nowe mieszkanie Kieryków, nowe mieszkanie Michała i Grażynki, służbę wśród małżeństw SwM, służbę ChSA, służbę Gedeonitów. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie rosyjsko–ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach, o Ryszarda Kamińskiego – jego zbawienie. Potrzeby zdrowotne: mama Maćka Kieryka – szybki powrót do zdrowia po operacji, Krysi siostra – rekonwalescencja po operacji, Miriam Dziadkowiec i Małgosia – dwie młode matki, które uległy wypadkom samochodowym, Tomek Szlendakowski - operacja, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane, Roy Scarsbrook – Parkinson, pastor Nowakowski uzdrowienie z nieznanej choroby nóg, pastor Edward Pawłowski – uzdrowienie z raka oraz o zdrowie dla Krystyny Brylowskiej, Urszuli Zielińskiej, Zuzi, Marii Brasewicz, Romualda i Janiny Zabłockich, Ireneusza Sawczyna, Krystyny Palus, Elżbiety Matysiak, Genowefy Schmidt. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Artur Żurowicz – Boże prowadzenie w pracy, Urszula Zielińska – znalezienie pracy, Bartosowie – własne mieszkanie. Boże pocieszenie dla: rodziny Ewy Komassa, rodziny Eli Rapanowicz, Wladymyra Kulczyckiego i naszych wdów po odejściu do wieczności ich najbliższych. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.

 • 12.01.2020r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską

 • 19.01.2020r. (niedziela) – planujemy nabożeństwo o godzinie 11:00, w nowej siedzibie ul. Goleniowska 27, Szczecin Dąbie

 • UWAGA!!! W związku ze zmianą siedziby zboru postanowiliśmy zmienić godzinę rozpoczęcia niedzielnych nabożeństw. Od 19.01.2020r. nasze niedzielne nabożeństwa będziemy rozpoczynać o godzinie 11:00.
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.
 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl
 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie” www.swm.org.pl  Najbliższe weekendy SwM: 13-15.03.2020r. – Barlinek,
  27-29.03.2020r.– Kwidzyn,

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Urodziny w styczniu obchodzą:

10.01. – Henryka Salamon
21.01. – Dominika Żurowicz
29.01. – Sylwester Komassa

„ U Pana jest zbawienie, nad ludem twoim jest błogosławieństwo Twoje” Psalm 3,9
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa