pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
05
lutego
2020

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Luty 2020

Pełna uwaga

„Zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie”. I Tesaloniczan 5:16-18

 

Nowoczesna technologia wymaga od nas ciągłej uwagi. Współczesny „cud” internetu (łatwo dostępny dzięki smartfonom) daje nam niesamowite możliwości korzystania ze zbiorowej wiedzy ludzkości. Dla wielu osób ów ciągły dostęp do informacji pociąga za sobą dużą cenę.


 
Autorka Linda Stone ukuła termin „syndrom niepełnej uwagi” na określenie współczesnej potrzeby wiedzy na temat wszystkiego, co dzieje się na świecie oraz niepokoju, że jakaś informacja nas ominęła. Popadamy w stan chronicznego lęku.   
Apostoł Paweł, mimo że miał zupełnie inne powody do niepokoju, wiedział, iż nasze dusze poszukują pokoju w Bogu. Dlatego w I Liście do Tesaloniczan zwraca się do chrześcijan cierpiących prześladowania: „Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie” (5:16-18). 
Modlitwa „bez przestanku” może nas przerażać. Jak często jednak sprawdzamy nasze telefony? Czemu nie potraktujemy naszej chęci zaglądania do nich jako impulsu do rozmowy z Bogiem? Czemu nie podziękujemy Mu, nie wzniesiemy do Niego prośby lub modlitwy pochwalnej?
Co ważniejsze, czemu nie nauczymy się zamieniać potrzeby informacji na nieustanny modlitewny odpoczynek w Jego obecności? Gdy polegamy na Duchu Świętym, uczymy się każdego dnia poświęcać naszemu niebiańskiemu Ojcu nieustanną i pełną uwagę.
 
Ojcze! Dziękuję Ci, że zapraszasz nas do relacji z Tobą—że pragniesz nieustannie słyszeć nasz głos, nasze uwielbienie i modlitwy.

Nasz Codzienny Chleb 01.02.2020r. 
 
 
DUCHOWE PRZYGNĘBIENIE
 
„A my spodziewaliśmy, że On właśnie ma wybawić Izraela. Dzisiaj upływa już trzeci dzień, jak się to wszystko stało” (Łk 24, 21)
 
To, co uczniowie powiedzieli, było prawdą, ale wyciągnęli z tego błędne wnioski. Cokolwiek wywołuje przygnębienie, choćby nieznane, zawsze jest duchowo niewłaściwe. Jeżeli pogrążam się w depresji lub przygnębieniu, to sam jestem temu winien, a nie Bóg, czy ktokolwiek inny. Przygnębienie wynika z dwóch powodów – albo zaspokoiłem swoją pożądliwość, albo jej nie zaspokoiłem. W każdym przypadku owocuje to przygnębieniem. Pożądliwość znaczy „muszę to natychmiast mieć”. Duchowa pożądliwość sprawia, że zamiast szukać Boga, który udziela odpowiedzi, domagam się jej od Niego. Czego wtedy od Boga oczekiwałem? Na co liczyłem? Czy dzisiaj jest już ów „trzeci dzień”, a On wciąż jeszcze nie zrobił tego, na co czekam? Czy zatem moje przygnębienie i obwinianie Boga jest zasadne? Schodzimy z właściwej drogi, gdy domagamy się czegoś od Boga w odpowiedzi na naszą modlitwę. Celem modlitwy jest trzymanie się Boga, a nie uzyskanie odpowiedzi na nią. Nie można czuć się dobrze fizycznie i jednocześnie być przygnębionym, ponieważ przygnębienie jest objawem choroby. To samo odnosi się do dziedziny duchowej. Duchowe przygnębienie jest rzeczą niewłaściwą i to my jesteśmy temu winni.
 
Oczekujemy na wizję z nieba i niezwykłe wydarzenia na ziemi, by doświadczyć mocy Bożej. Natomiast samo nasze przygnębienie świadczy o tym, że mamy właśnie takie oczekiwania. Nie uświadamiamy sobie jednak, że Bóg zawsze działa w naszym życiu i w życiu otaczających nas ludzi. Gdybyśmy tylko byli posłuszni i wykonywali powierzone nam zadanie, dostrzeglibyśmy Go. Jedno z najwspanialszych objawień Bożych dociera do nas wtedy, gdy zaczynamy rozumieć, że właśnie w toku codziennego życia urzeczywistnia się wspaniałe bóstwo Jezusa Chrystusa.
 
Ku Tobie Boże Mój, 7 luty
 
 
 
 

K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:
 • Nabożeństwa:
  Niedziela godz. 11.00

 • UWAGA!!! W związku ze zmianą siedziby zboru, ul. Goleniowska 27, Szczecin Dąbie, postanowiliśmy zmienić godzinę rozpoczęcia niedzielnych nabożeństw. Niedzielne nabożeństwa rozpoczynamy o godzinie 11:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywa się spotkanie jednej grupy domowej. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • Organizacja Open Doors zachęca w lutym 2020 roku do modlitwy o kraje, gdzie obecnie chrześcijanie sąprześladowani. Każdego dnia możemy modlić się o inny kraj. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń lub na stronie www.opendoors.pl

 • 07.02.2020r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Spotkanie modlitewne odbędzie się o godzinie 18:00 w siedzibie przy ul. Goleniowskiej 27.
      
Potrzeby modlitewne:
Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za zbawienie naszych rodzin. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: możliwość wynajmu niezależnego lokalu na potrzeby zboru przy ul. Goleniowskiej 27, pastor Stefan Nowakowski powrócił do służby w zborze. Dziękczynienie za: rozwijające się nowe życie u Kieryków, nowe mieszkania: Maćka i Kornelii oraz Michała i Grażynki, służbę wśród małżeństw SwM, służbę ChSA, służbę Gedeonitów. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach, o Ryszarda Kamińskiego – jego zbawienie. Potrzeby zdrowotne: mama Maćka Kieryka – szybki powrót do zdrowia po operacji, Krysi Palus siostra – rekonwalescencja po operacji i praca, Miriam Dziadkowiec i Małgosia – dwie młode matki, które uległy wypadkom samochodowym, Edward Pawłowski – rekonwalescencja po operacji, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane, Roy Scarsbrook – Parkinson, oraz o zdrowie dla Krystyny Brylowskiej, Urszuli Zielińskiej, Zuzi, Marii Brasewicz, Romualda i Janiny Zabłockich, Ireneusza Sawczyna, Krystyny Palus, Elżbiety Matysiak, Genowefy Schmidt. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Artur Żurowicz – Boże prowadzenie w pracy, Urszula Zielińska – znalezienie pracy, Paweł Misiak – praca za granicą, Bartosowie – własne mieszkanie. Boże pocieszenie dla: rodziny Ewy Komassa, rodziny Eli Rapanowicz, Wladymyra Kulczyckiego i naszych wdów po odejściu do wieczności ich najbliższych. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje. Módlmy się o nasz własny obiekt.
 • 09.02.2020r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską. Kazanie wygłosi pastor Łukasz Szymczuk.

 • XXIII Kongres Kościoła Zielonoświątkowego – odbywać się będzie w dwóch turnusach: I Turnus 28.06. – 04.07.2020r., II Turnus 05 – 11.07.2020r – Świnoujście, Ośrodek ORW „GRAAL Więcej informacji na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.kongres.kz.pl
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.
 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl

 • Strona internetowa „Spotkania w Małżeństwie”www.swm.org.pl  Najbliższe weekendy SwM: 13-15.03.2020r. – Barlinek,
  27-29.03.2020r.– Kwidzyn,

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Urodziny w lutym obchodzą:


02.02. - Ewa Komassa
03.02. - Janina Zabłocka
04.02. - Urszula Zielińska
07.02. - Michał Misiak
09.02. – Janina Sawczyn
20.02. – Tomasz Bartos
21.02. – Kornelia Kieryk
26.02. – Barbara Chojnacka

„ Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia.” Psalm 32, 7
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa