pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
03
marca
2020

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Marzec 2020
 
 
SKUPIONY NA CELU


„Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa”. Dz. Apostolskie 20:24
 
W 2018 roku Colin O’Brady, sportowiec wytrzymałościowy, jako pierwszy samotnie przemierzył Antarktydę. Przebył łącznie 1500 kilometrów w ciągu zaledwie 54 dni, ciągnąc za sobą sanie z zaopatrzeniem. Była to pamiętna podróż pełna poświęcenia i odwagi.


 Komentując swoje chwile zmagań z samotnością, lodem, niską temperaturą i przerażającymi odległościami, O’Brady powiedział: „Podczas całej podróży, która dostarczyła mi wielu wartościowych lekcji, skupiałem się na końcowym celu”.
 
Dla tych z nas, którzy w swoim życiu zaufali Jezusowi, powyższe stwierdzenie może wydawać się znajome. Przypomina ono nam o naszym powołaniu jako ludzi wierzących: jesteśmy skupieni na celu prowadzenia życia, które uwielbia Boga i objawia Go innym. W Dziejach Apostolskich 20:24 apostoł Paweł, któremu nie były obce niebezpieczne podróże, powiedział: „Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej”.
 
Trwając w relacji z Jezusem, bądźmy świadomi celu naszej wędrówki i oczekujmy dnia, w którym zobaczymy naszego Zbawiciela twarzą w twarz.


Drogi Ojcze niebieski! Pomóż nam oddawać Ci cześć we wszystkim, co czynimy, i zachęcać innych do pójścia za Tobą.

Nasz Codzienny Chleb 01.03.2020r.

K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa:
  Niedziela godz. 11.00

 • UWAGA!!! Zmiana siedziby zboru, ul. Goleniowska 27, Szczecin Dąbie

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywa się spotkanie jednej grupy domowej. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.
 • 06.03.2020r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie. Spotkanie modlitewne odbędzie się o godzinie 18:00 w siedzibie przy ul. Goleniowskiej 27.
      
Potrzeby modlitewne:

Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za zbawienie naszych rodzin. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: szczęśliwe narodziny Juliana Kieryka, możliwość wynajmu niezależnego lokalu na potrzeby zboru przy ul. Goleniowskiej 27, Miriam Dziadkowiec i jej rehabilitacje. Dziękczynienie za: nowe mieszkania: Maćka i Kornelii oraz Michała i Grażynki, służbę wśród małżeństw SwM, służbę ChSA, służbę
Gedeonitów. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: mama Maćka Kieryka – kolejne chemoterapie, Miriam Dziadkowiec i Małgosia – dwie młode matki, które uległy wypadkom samochodowym, Edward Pawłowski – chemoterapie, ojczym Uli – zdrowie, Kazimierz Sosulski – rekonwalescencja po operacji, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane, Roy Scarsbrook – Parkinson, oraz o zdrowie dla Marii Brasewicz, Romualda i Janiny Zabłockich, Ireneusza Sawczyna, Krystyny Palus, Elżbiety Matysiak, Genowefy Schmidt. Módlmy się o pozostałe potrzeby: nasi seniorowie, Artur Żurowicz – Boże prowadzenie w pracy, Urszula Zielińska – znalezienie pracy, Paweł Misiak – praca za granicą, Kamil Robaczewski – rychłe wypłynięcie w morze, Bartosowie – własne mieszkanie. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA, szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje oraz o nasz własny obiekt.
 • 07.03.2020r. (sobota) – 16:30 – Spotkanie Kobiet w naszym zborze. Chcemy wspólnie spędzić czas, poznać się lepiej, dowiedzieć się, co nowego w naszym życiu - za co jesteśmy wdzięczne i z czym się zmagamy. Wspólnie uwielbić Boga i miło spędzić czas. Ciasto i bakalie mile widziane. CZEKAMY NA CIEBIE!

 • 08.03.2020r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską. Kazanie wygłosi prezbiter okręgowy Stanisław Cieślar.

 • 13.03-15.03.2020r. – kolejny weekend „ Spotkanie w Małżeństwie” w Barlinku. Serdecznie zapraszamy małżeństwa, które jeszcze w takim weekendzie nie brały udziału. Więcej informacji na stronie www.swm.org.pl

 • 21.03.2020r. (sobota) – g. 11:00 – 14:00 – warsztaty dla rodziców, nauczycieli szkółki niedzielnej oraz wszystkich chętnych. Warsztaty przeprowadzą Erin i Grzegorz Skrobarczyk, pracownicy organizacji KINGSKIDS. Temat warsztatów: ŁĄCZENIE POKOLEŃ.

 • 22.03.2020r. (niedziela) – nabożeństwo prowadzone przez KINGSKIDS

 • 29.03.2020r. (niedziela) – po zakończonym nabożeństwie, planujemy Spotkanie Członkowskie, serdecznie zapraszamy członków naszej społeczności.
 • XXIII Kongres Kościoła Zielonoświątkowego – odbywać się będzie w dwóch turnusach: I Turnus 28.06. – 04.07.2020r., II Turnus 05 – 11.07.2020r. – Świnoujście, Ośrodek ORW „GRAAL Więcej informacji na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.kongres.kz.pl
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.
 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.


Urodziny w marcu obchodzą:


08.03. – Rebeka Pyra
13.03. – Agnieszka Karpis


„Nie opuszczę cię ani cię nie pozostawię” Hebr 13,5

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa