pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
06
lipca
2020

Informator Zboru "Betezda"


Szczecin, Lipiec 2020
KrzyJEDNO Z NAJWIĘKSZYCH BOŻYCH „NIE”


„ Nie oburzaj się, gdyż to prowadzi do złego.” (Psalm 37,8)

Rozdrażnienie to umysłowe lub duchowe „rozpadanie się”. Powiedzieć „nie obawiaj się” to jedno, ale czymś zupełnie innym jest posiadanie takiej natury, która nie wpada w irytację.

 „Zamilcz przed Panem i Mu zaufaj” (Psalm 37,7), zanim nasz mały świat przewróci się do góry nogami, a my, tak jak inni ludzie, pogrążymy się w niepewności i cierpieniu. A zatem, Czy można „zdać się w milczeniu na Pana”? Jeżeli to Boże „Nie” nie działa wtedy, to nigdy nie będzie działało. Jego „Nie” musi działać w dniach trudności i zamieszania, jak również w czasach spokoju, inaczej nie działa wcale. A jeżeli nie zadziała w twoim szczególnym przypadku, to i w żadnym innym. Odpoczywanie w Panu nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale od twojej więzi z Nim samym.
 
Zamartwianie zawsze prowadzi do grzechu. Jesteśmy skłonni uważać, że odrobina zaniepokojenia i przejmowania się czymś to zwykły objaw naszego rozsądku, a w rzeczywistości wskazuje to raczej, jak przewrotni jesteśmy. Oburzanie na coś lub kogoś wynika z determinacji, by postawić na swoim. Nasz Pan nigdy niczym się nie martwił i nie miał obaw, ponieważ Jego celem nie było realizowanie własnych planów, lecz wypełnienie Bożych zamiarów. Niepokojenie się czy oburzanie jest dla dziecka Bożego przewrotnością.
 
Czy pocieszałeś swoją niemądrą duszę tym, że twoja sytuacja jest zbyt trudna dla Boga? Odłóż swoje opinie i domysły na bok i „przebywaj w cieniu Wszechmogącego” (Psalm 91,1).Otwarcie powiedz Bogu, że nie będziesz gniewał się na Niego bez względu na to, co się z tobą stanie. Wszystkie nasze obawy i niepokoje biorą się z planowania bez udziału Boga.
 
 
Ku Tobie Boże mój – 04.07


K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa:
  Niedziela godz. 11.00, ul. Goleniowska 27
 • 10.07.2020r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym w siedzibie zboru, ul. Goleniowska 27.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za zbawienie naszych rodzin. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: możliwość wynajmu niezależnego lokalu na potrzeby zboru przy ul. Goleniowskiej 27, nasze wspólne nabożeństwa, młodych ludzi w służbie, spotkanie kobiet, plany na przyszłość. Radość z wakacji dla dzieci i nauczycieli. Dziękczynienie za: służbę ChSA, służbę Gedeonitów, służbę wśród małżeństw SwM. Módlmy się o zbliżające się wybory prezydenckie, o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Maria Brasewicz, Stanisław Pohoryło, Nelly Ciżek, Edward Pawłowski – chemoterapie, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane, Roy Scarsbrook – Parkinson, oraz o zdrowie dla Marii Brasewicz, Romualda i Janiny Zabłockich, Krystyny Palus, Elżbiety Matysiak. Módlmy się o pozostałe potrzeby: nasi seniorzy, Teresa Milewicz – opieka nad chorą mamą, Gabrysia Pyra – zdrowy przebieg ciąży, Urszula Zielińska, Agnieszka Karpis i Kasia Sykała – znalezienie pracy, Paweł Misiak – powrót do pracy za granicą, Kamil Robaczewski – praca na morzu, Bartosowie – własne mieszkanie. Módlmy się o: pracę wśród studentów ChSA – Kornelia i Maciej Kierykowie, szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji
  Zdroje oraz o nasz własny obiekt.

 • 12.07.2020r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.
 • XXIII Kongres Kościoła Zielonoświątkowego – odbywać się będzie w dwóch turnusach: I Turnus 28.06. – 04.07.2020r., II Turnus 05 – 11.07.2020r. – Świnoujście, Ośrodek ORW „GRAAL". Więcej informacji na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.kongres.kz.pl
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Urodziny w lipcu obchodzą:


03.07. – Agnieszka Michalska
14.07. – Anna Misiak
15.07. – Mirosława Orzechowska
18.07. – Maria Kaczmarczyk
21.07. – Katarzyna Kowalińska
26.07. – Monika Pawlicka-Bartos
28.07. – Berenika Misiak


„Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję”. Ps. 62, 6-7
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa