pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
03
sierpnia
2020

Informator Zboru "Betezda"Krzy
Sierpień 2020r.


NAUKA PŁYNĄCA Z ROZCZAROWANIA


„Jezus nie polegał na nich (…), sam bowiem wiedział, co się w człowieku kryje” (Ewangelia Jana 2,24-25).

Rozczarowanie to wyzbycie się wszelkich błędnych założeń, fałszywych wyobrażeń i opinii. Jest to uwolnienie się od wszelkiego oszustwa. Choć nie jesteśmy już zwodzeni, przeżycie rozczarowania może wywołać w nas cynizm i krytycyzm wobec innych ludzi. Natomiast rozczarowania pochodzące od Boga pozwalają widzieć ludzi takimi, jacy są naprawdę, jednakże bez cynizmu czy kąśliwego i zgorzkniałego krytycyzmu. Wiele rzeczy w naszym życiu, które wywołują w nas największe rozczarowanie i ból, jest spowodowane złudzeniami. Nie jesteśmy szczerzy wobec siebie nawzajem jako rzeczywistych osób, nie znamy się takimi, jacy naprawdę jesteśmy; hołdujemy jedynie błędnym wyobrażeniom na swój temat. Naszym zdaniem, wszystko jest albo wspaniałe i dobre, albo złe, przewrotne i podszyte tchórzostwem.

Unikanie rozczarowania wnosi w ludzkie życie wiele cierpień. Właśnie tą drogą pojawia się cierpienie – jeżeli kogoś kochamy, ale nie kochamy Boga, oczekujemy od tej
osoby doskonałości i sprawiedliwości, a gdy tego nie znajdujemy, stajemy się okrutni i mściwi, mimo, że przecież wymagamy od ludzkiej istoty tego, czego ona nie jest w stanie dać. Jest tylko jedna Istota zdolna w pełni ukoić ból ludzkiego serca – Pan Jezus Chrystus. Nasz Pan odnosi się tak bezkompromisowo do każdej relacji międzyludzkiej, ponieważ dobrze wie, że każda więź, która nie opiera się na wierności wobec Niego zakończy się katastrofą. On nikomu nie ufał, nie zawierzał ludziom, choć nie był podejrzliwy ani zgorzkniały. Jego zaufanie do Boga i tego, czego może dokonać Jego łaska, było tak doskonale, że nigdy nie tracił nadziei, nigdy nie rezygnował z żadnego człowieka. Jeżeli naszą nadzieję pokładamy w człowieku, w końcu stracimy zaufanie do wszystkich ludzi.


Ku Tobie Boże mój – 30.07.K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa:
  Niedziela godz. 11.00, ul. Goleniowska 27
 • 07.08.2020r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym w siedzibie zboru, ul. Goleniowska 27.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za zbawienie naszych rodzin. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: możliwość wynajmu niezależnego lokalu na potrzeby zboru przy ul. Goleniowskiej 27, nasze wspólne nabożeństwa, młodych ludzi w służbie, lepsze samopoczucie Roy’a Scarsbrook i Elżbiety Matysiak, plany na przyszłość, nasz kraj i Pana Prezydenta. Radość z wakacji dla dzieci i nauczycieli. Dziękczynienie za: służbę ChSA, służbę Gedeonitów, służbę wśród małżeństw SwM. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o sytuację związaną z pandemią koronawirusa, o pokój i pojednanie w konflikcie rosyjsko–ukraińskim oraz o ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Maria Brasewicz, Stanisław Pochoryło, Nelly Ciżek, Wiktoria Bartos - poparzenie, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane, Roy Scarsbrook – Parkinson oraz o zdrowie dla Romualda i Janiny Zabłockich, Krystyny Palus, Elżbiety Matysiak. Módlmy się o pozostałe potrzeby: nasi seniorzy, Teresa Milewicz – opieka nad chorą mamą, Gabrysia Pyra – prawidłowy przebieg ciąży, Urszula Zielińska, Agnieszka Karpis i Kasia Sykała – znalezienie pracy, Paweł Misiak – powrót do pracy za granicą, Kamil Robaczewski – praca na morzu, Bartosowie – własne mieszkanie. Módlmy się o: pracę wśród studentów ChSA – Kornelia i Maciej Kierykowie, szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje – zbliżająca się półkolonia oraz o nasz własny obiekt.

 • 09.08.2020r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 16.08.2020r. (niedziela) – kazanie wygłosi diakon Marek Kaczmarczyk

 • W dniu 29.08.2020r. odbywać się będzie kolejny Wyborczy Synod Kościoła Zielonoświątkowego. Z powodu Covid-19 będzie to tylko kilkugodzinny synod, podczas którego, na kolejną kadencję, zostaną wybrani: Prezbiter Naczelny, Naczelna Rada Koscioła i Prezbiterzy Okręgowi. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla zebranych delegatów, aby w mocy i mądrości Ducha Świętego podejmowali właściwe decyzje.
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Urodziny w sierpniu obchodzą:


03.08. – Grażyna Kania - Misiak
06.08. – Agnieszka Kania
09.08. – Krystyna Palus
20.08. – Jadwiga Szatkowska
23.08. – Izabela Zabłocka


„Ja, Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą”. Izajasza 41,13
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa