pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj
09
września
2020

Informator Zboru "Betezda"


Krzy
Wrzesień 2020r.


ŻYJMY JAKO CZYSTA I ŚWIĘTA OFIARA


„Kto wierzy we Mnie […], strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (Ewangelia Jana 7,38).


Jezus nie powiedział: „Kto wierzy we Mnie, ten ujrzy w swoim życiu wszystkie Boże błogosławieństwa”, lecz w gruncie rzeczy powiedział: „Kto wierzy we Mnie, ten będzie miał wszystko, ale nie dla siebie”.
 
Nauczanie naszego Pana zawsze było przeciwne samorealizacji. Jego celem nie jest rozwój danej osoby, tylko uczynienie jej podobną do Niego, a Syn Boży zawsze jest gotów jej w tym pomóc. Jeżeli wierzymy w Jezusa, nie liczy się to, co otrzymujemy lecz to, co On przez nas przekazuje. Celem Boga nie jest uczynienie nas pięknym, dojrzałym winogronem, lecz takim winogronem, z którego będzie mógł wycisnąć słodki napój. Naszego życia duchowego nie mierzy się powszechnie znaną w tym świecie miarą sukcesu, a jedynie tym, co Bóg przez nas przekazuje – tyle, że sami nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć.
 
Gdy w Betanii Maria rozbiła naczynie z kosztownym olejkiem i wylała go na Jego głowę, było to postępowanie trudne do wyjaśnienia, dlatego „niektórzy z obecnych tam oburzali się: Po co takie marnotrawstwo olejku?”(Ew. Marka 14,3-4). Ale Jezus pochwalił Marię za niezwykły przejaw oddania i powiedział: „gdziekolwiek na świecie będzie głoszona Ewangelia, będzie się również opowiadać o tym, co zrobiła ta kobieta” (Ew. Marka 14,9). Ilekroć czynimy to, co Maria, nasz Pan bardzo się z tego cieszy – nie jest to bowiem czyn wymuszony jakimiś zasadami, lecz całkowicie spontaniczny przejaw oddania. Pan Bóg poświęcił życie swojego Syna, „aby świat został przez Niego zbawiony” (Ew. Jana 3,17). Czy jesteśmy gotowi poświęcić Mu swoje życie?
 
„Kto wierzy we Mnie […], strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” – dzięki temu życie setek innych ludzi dozna odświeżenia. Pora, byśmy rozbili „naczynie swojego życia, przestali szukać własnego zadowolenia i wylali przed Nim swoje życie. Nasz Pan zapytuje: kto jest gotów to zrobić?
 
Ku Tobie Boże mój – 02.09.
 
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa:
  Niedziela godz. 11.00, ul. Goleniowska 27

 • Podczas jednodniowego Synodu Kościoła Zielonoświatkowego, który odbył się w dniu 29.08.2020r. zostały wybrane, na kolejną czteroletnią kadencję, władze naszego kościoła. Prezbiterem Naczelnym nadal pozostaje biskup Marek Kamiński, a Prezbiterem Okręgowym nadal będzie prezbiter Stanisław Cieślar. Serdecznie dziękujemy za Wasze modlitwy.
 • 11.09.2020r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym w siedzibie zboru, ul. Goleniowska 27.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za zbawienie naszych rodzin. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: możliwość wynajmu niezależnego lokalu na potrzeby zboru przy ul. Goleniowskiej 27, nasze wspólne nabożeństwa, młodych ludzi w służbie, lepsze samopoczucie Roy’a Scarsbrook i Elżbiety Matysiak, plany na przyszłość – spotkania kobiet, spotkania młodzieży oraz spotkania małżeństw, nasz kraj i Pana Prezydenta. Radość z rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach. Dziękczynienie za: służbę ChSA, służbę Gedeonitów, służbę wśród małżeństw SwM. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o sytuację związaną z pandemią korona wirusa, o pokój i pojednanie w konflikcie rosyjsko–ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Białorusi i Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Maria Brasewicz, Stanisław Pochoryło, Ireneusz Sawczyn, Wiktoria Bartos - poparzenie, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane, Roy Scarsbrook – parkinson, oraz o zdrowie dla Romualda i Janiny Zabłockich, Krystyny Palus, Elżbiety Matysiak. Módlmy się o pozostałe potrzeby: nasi seniorzy, Teresa Milewicz – opieka nad chorą mamą, Gabrysia Pyra – prawidłowy przebieg ciąży, Urszula Zielińska, Agnieszka Karpis i Kasia Sykała – znalezienie pracy, Paweł Misiak – powrót do pracy za granicą, Kamil Robaczewski – praca na morzu, Bartosowie – własne mieszkanie, Basia Chojnacka – zamiana mieszkania. Módlmy się o: pracę wśród studentów ChSA – Kornelia i Maciej Kierykowie, szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje.

 • 13.09.2020r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 20.09.2020r. (niedziela) – po niedzielnym nabożeństwie planujemy mieć spotkanie członków naszego zboru. Serdecznie zapraszamy.
 • 27.09.2020r. (niedziela) – kazanie wygłosi biskup Mieczysław Czajko.

 • Spotkanie w Małżeństwie – kolejne weekendy SwM dla małżeństw zaplanowane są terminach: 16-18.10.2020r. w Kwidzynie oraz 20-22.11.2020r. w Barlinku. Więcej informacji na stronie www.swm.org.pl  lub w ulotkach-zaproszeniach. Serdecznie zapraszamy małżeństwa.
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Urodziny we wrześniu obchodzą:

01.09. – Anna Kowalińska
10.09. – Damian Komassa
24.09. – Zbysław Zabłocki
30.09. – Julia Bartos
 
„Niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi. Niech nad nami rozjaśni oblicze” Psalm 67,2 
 
Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 11.00
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa