Drukuj
06
października
2020

Informator Zboru "Betezda"


Krzy
Październik 2020r.


 
 
 
 
MIEJSCE SŁUŻBY
 
„Odpowiedział im: Tego rodzaju [nieczystego ducha] nie można wypędzić żadną inną mocą, jak tylko przez modlitwę i post.” (Ewangelia Marka 9,29).


Jego uczniowie zapytali Go na osobności: „Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?” (Marek 9,28). Odpowiedź zawiera się w osobistej więzi z Jezusem Chrystusem.
 

„Tego rodzaju nie można wypędzić żadną inną mocą, jak tylko” przez skupienie się na Jezusie, a następnie przez skupienie się na Nim dwakroć i trzykroć usilniej. Możemy na zawsze pozostać bezsilni, jak uczniowie w tej sytuacji, starając się wykonywać dzieło Boże bez skoncentrowania się na Jego mocy i kierując się własnymi pomysłami. W istocie zniesławiamy i poniżamy Boga, usiłując swojej gorliwości służyć Mu, chociaż Go nie znamy.
 
Gdy musimy zmierzyć się z trudną sytuacją, to chociaż na zewnątrz nic się nie dzieje, nadal możemy czuć się swobodnie, ponieważ stale koncentrujemy się na Jezusie Chrystusie. Twoim obowiązkiem w służbie jest dbałość o to, aby nic nie oddzieliło cię od Jezusa. Czy teraz coś stoi między tobą a Jezusem? Jeżeli tak, to musisz się z tym rozprawić nie przez zignorowanie problemu czy ominięcie go, lecz przyglądając mu się uważnie i przynosząc go przed oblicze Jezusa  Chrystusa. Wtedy problem ten i jego pokonanie uwielbią Jezusa Chrystusa w sposób, o którym dowiesz się dopiero po spotkaniu z Nim twarzą w twarz.
 
Musisz móc wzbić się „w górę na skrzydłach jak orły” (Izajasz 40,31), ale musimy też wiedzieć, jak zejść na dół. Moc człowieka świętego ujawnia się w jego schodzeniu na dół i życiu w dolinie. Paweł powiedział: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Filipian 4,13), a przecież mówił o bardzo poniżających sprawach. A jednak w naszej mocy jest sprzeciwienie się temu ponieważ: „Dziękuję, ale wolę zostać z Bogiem na szczycie”. Czy potrafię zmierzyć się z tym, jak się sprawy mają, w świetle realności Jezusa Chrystusa, czy też zburzą one moją wiarę w Niego i sprawią, że ulegnę panice?
 
Ku Tobie Boże mój – 03.10.
 
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa:
  Niedziela godz. 11.00, ul. Goleniowska 27

 • 09.10.2020r. (piątek) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym w siedzibie zboru, ul. Goleniowska 27.

 • Potrzeby modlitewne:

  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za zbawienie naszych rodzin. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: możliwość wynajmu niezależnego lokalu na potrzeby zboru przy ul. Goleniowskiej 27, nasze wspólne nabożeństwa, spotkania młodzieży, zajęcia Szkoły Niedzielnej, młodych ludzi w służbie, dobry stan zdrowia po zabiegu Roy’a, lepsze samopoczucie Stanisława, plany na przyszłość – spotkania młodzieży, spotkania małżeństw oraz spotkania kobiet, nasz kraj i Pana Prezydenta. Radość z rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach. Dziękczynienie za: służbę ChSA, służbę Gedeonitów, służbę wśród małżeństw SwM. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o sytuację związaną z pandemią korona wirusa, o pokój i pojednanie w konflikcie rosyjsko–ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Białorusi i Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Maria, Stanisław, Lena – zabieg, Edward – stwardnienie rozsiane, Roy – choroba Parkinsona, oraz o zdrowie dla Romualda i Janiny, Krystyny, Elżbiety. Módlmy się o pozostałe potrzeby: nasi seniorzy, Teresa – opieka nad chorą mamą, Gabrysia  – prawidłowy przebieg ciąży i rychłe rozwiązanie, Urszula, Agnieszka i Kasia – znalezienie pracy, Kamil – praca na morzu, Rodzina Moniki – własne mieszkanie, Basia – zamiana mieszkania. Módlmy się o: pracę wśród studentów ChSA – Kornelia i Maciej, szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis – służba misyjna, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje.

 

 • 11.10.2020r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 04.10.2020r. (niedziela) – Spotkanie dla małżeństw. Dobry czas we dwoje przy wykładzie „Przez śmiech do lepszego małżeństwa” Marka Gungor.

 • Spotkanie w Małżeństwie – kolejne weekendy SwM dla małżeństw zaplanowane są w terminach: 16-18.10.2020 w Kwidzynie oraz 20-22.11.2020 w Barlinku. Więcej informacji na stronie www.swm.org.pl  lub w ulotkach-zaproszeniach. Serdecznie zapraszamy małżeństwa.
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Urodziny w październiku obchodzą:

05.10. – Karolina
07.10. – Wanda
10.10. – Artur
13.10. – Celina
13.10. – Paweł
15.10. – Maciej
18.10. – Kamil
28.10. – Robert
 
„W myślach mego serca twoje pociechy rozweselają moją duszę. Pan jest moją twierdzą, mój Bóg –skałą mojej ucieczki”. Psalm 94, 19 i 22