pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Drukuj
02
listopada
2020

Informator Zboru "Betezda" w Szczecinie


Krzy
 RÓB WIĘCEJ NIŻ SIĘ OD CIEBIE OCZEKUJE
 
„Wy jednak wydoskonalajcie się w ofiarnej Bożej miłości, według wzoru, jaki widzicie w waszym Ojcu w Niebiosach”. (Ewangelia Mateusza 5,48 NPD).

Pan Jezus powiedział: „Dawajcie, a będzie wam dane; wtedy porcję dobrą, ugniecioną, ubitą i z naddatkiem wsypią w wasze zanadrze” (Łk 6,38). Zauważ, że Pan Jezus nie powiedział „Dawaj tylko tym, którzy mogą się odwdzięczyć”.
 
 
John Bunyan, autor książki „Wędrówka Pielgrzyma”, powiedział: „twój dzień nie należy do udanych, jeśli nie uczyniłeś czegoś dla kogoś, kto nigdy ci sięnie odwzajemni”. W czasach Pana Jezusa rzymski żołnierz mógł legalnie przymusić Żyda, by niósł jego ciężki plecak przez jedną milę. To było jego prawo, a odmowa była ryzykowna. Kiedy Żydzi stosowali się do tego polecenia, wykonywali tylko to, co było absolutnie konieczne – nieśli plecak dokładnie przez milę. Tymczasem Pan Jezus powiedział: „Kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar jedną milę, nieś dwie mile” (Mt 5,41). Dlaczego? Ponieważ ta „dodatkowa mila” daje ci okazję, by mieć wpływ na innych. Osoba z postawą „dodatkowej mili” to ktoś, kto daje z siebie trochę więcej, niż inni uważają za mądre, kto ryzykuje bardziej niż inni uznają za bezpieczne, marzy odważniej niż inni, wierzy śmielej, niż inni uważają za możliwe i daje hojniej, niż inni uznają za konieczne. Oto jak podsumowuje to Pan Jezus: „Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy Was kochają, to co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią (Mt 5,46-47). Krótko mówiąc, Chrystus chce powiedzieć: „Dorośnijcie. Jesteście obywatelami królestwa… żyjcie jak oni. Żyjcie zgodnie z daną wam przez Boga nową tożsamością… Bądźcie hojni i uprzejmi wobec innych, tak jak Bóg jest wobec was”. A zatem rób zawsze więcej niż się od ciebie oczekuje.


Słowo na dzisiaj

 
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:30 – nabożeństwo dla dzieci i ich rodziców i 12:00 – nabożeństwo ogólne. W czasie pandemii, ze względu na obostrzenia, które mogą się zmieniać z dnia na dzień, godziny nabożeństw mogą się zmieniać. Na dzień dzisiejszy obowiązują nas: limit 1 osoba na 7m kwadratowych, (dlatego prowadzimy zapisy), zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans 1,5m. Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej lub na Facebooku.
 • Środa godz. 18:00 – nabożeństwo modlitewne, środa dniem kościelnego postu i modlitwy.

 • 04.11.2020r. (środa) - zborowy dzień postu i modlitwy połączony z kościelnym dniem postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym w siedzibie zboru, ul. Goleniowska 27.

  Potrzeby modlitewne:
 • Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za zbawienie naszych rodzin. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: możliwość wynajmu niezależnego lokalu na potrzeby zboru przy ul. Goleniowskiej 27, nasze wspólne nabożeństwa, młodych ludzi w służbie, dobry stan zdrowia po zabiegu Roy’a S., lepsze samopoczucie Stanisława P., plany na przyszłość – spotkania młodzieży, spotkania małżeństw oraz spotkania kobiet, nasz kraj i Pana Prezydenta, radość z rozpoczęcia roku akademickiego na uczelniach. Dziękczynienie za: służbę ChSA, służbę Gedeonitów, służbę wśród małżeństw SwM. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o sytuację związaną z pandemią koronawirusa, o pokój i pojednanie w konflikcie rosyjsko–ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Białorusi i Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Iza Z. - borelioza, Maria B., Stanisław P., Lena I. – zabieg, Edward K. – stwardnienie rozsiane, Daniel K. – nowotwór, Kazimierz S. – powrót do zdrowia, pastor Zenon W. z żoną – Covid-19, pastor Mirosław Z. z żoną – Covid-19. Roy S. – Parkinson oraz o zdrowie dla Romualda i Janiny Z., Krystyny P., Elżbiety M., Genowefy S., Wandy W. Módlmy się o pozostałe potrzeby: nasi seniorzy, Teresa M. – opieka nad chorą mamą, Gabrysia P. – bycie mamą dwójki dzieci, Urszula Z., Agnieszka K. i Kasia S. – praca, Kamil R. – praca na morzu, Paweł M. i Maks P. – praca poza granicami, Monika i Adam B. – własne mieszkanie, Basia Ch. – zamiana mieszkania. Módlmy się o: pracę wśród studentów ChSA – Kornelia i Maciej K., szczeciński obóz Gedeonitów – Ireneusz S., Diane i Dennis H. – służba misyjna, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje.

 • 08.11.2020r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Urodziny w listopadzie obchodzą:

01.11. -  Maks P.
04.11. – Lucyna M.
06.11. – Zuzanna Ż.
07.11. – Hanna M.
22.11. – Henryk K.
23.11. – Barbara Ż.
28.11. – Genowefa S.


„Pan stróżem twoim(…), Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła(…), Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na zawsze”. Psalm 121, 5-8

 

 

 

 

Udostępnij na FB

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Niedziela
godzina 10:30 i 12:30
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki