pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Aktualności Zboru BETEZDA

Drukuj
15
stycznia
2016

Informator Zboru ,,Betezda"

Krzy

 

Post i modlitwa na początek roku 2016.

 

Piątek V Dzień.  Modlitwa O Nasze Miasto-Szczecin

Judy 1:25

Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.

Rzym. 13:1

Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.

1 Tym. 2:1-3

Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,

Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.

Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym.

Przyp. 11:10-11

Gdy sprawiedliwym dobrze się powodzi, miasto się raduje; a gdy giną nieprawi, panuje wesele.

Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto, lecz usta bezbożnych burzą je.

Udostępnij na FB
Drukuj
14
stycznia
2016

Informator Zboru ,,Betezda"

Krzy

 

Post i modlitwa na początek roku 2016.

 

Czwartek Dzień IV.  Modlitwa O Lokalny Zbór.

Nehem. 8:6

 Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce odpowiedział: Amen, amen! Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi.

Ps. 29:11

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!

Dz.Ap. 2:46

A na każdy dzień trwając zgodnie w kościele i chleb łamiąc po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serdecznej.

Dz.Ap. 2:42

 I trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach.

Dz.Ap. 20:28

Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew.

1 Piotr. 5:1-3

Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić: Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem,  Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody.

1 Tym. 5:17

Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania,


Udostępnij na FB
Drukuj
13
stycznia
2016

Informator Zboru ,,Betezda"

Krzy

 

Post i modlitwa na początek roku 2016.

 

Środa Dzień III.   Post i Modlitwa O Rodziny

1 Moj. 49:28

Oto wszystkie dwanaście plemion Izraela i oto, co im powiedział ojciec. Błogosławił im, każdemu z osobna. Udzielił każdemu błogosławieństwa stosownego.

1 Moj. 49:25-26

 Bóg ojca twego niechaj cię wspomoże, Wszechmogący niech ci błogosławi, Niech darzy cię błogosławieństwem niebios, Błogosławieństwem toni leżącej w dole, Błogosławieństwem piersi i łona.  Błogosławieństwa ojca twego, Które przewyższają błogosławieństwa gór odwiecznych,

1 Moj. 49:22-24

Józef - płodna latorośl, Płodna latorośl nad źródłem, Której gałązki rozrastają się ponad murem.

Jednak łuk jego stale napięty, A ramiona jego i ręce giętkie Dzięki pomocy Mocarza Jakuba, Stamtąd, gdzie jest pasterz. Opoka Izraela.

1 Moj. 49:8-10

Juda - ciebie będą sławić bracia twoi, Ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, Tobie kłaniać się będą synowie ojca twego. Szczenię lwie, Juda; synu mój, Z łupu, synu mój, się podniosłeś; Czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy?

2 Moj. 20:12

 Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

1 Jan. 5:21

Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.

1 Jan. 2:14

14. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.

 

 

Udostępnij na FB
Drukuj
12
stycznia
2016

Informator Zboru ,,Betezda"

Krzy

 

Post i modlitwa na początek roku 2016.

 

WTOREK II Dzień.     Dzień Oczyszczenia Serc


1 Król. 8:35-36

 Gdy niebiosa będą zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przed tobą, lecz potem będą się modlić na tym miejscu i wyznawać twoje imię, i odwrócą się od swojego grzechu, gdyż ich poniżyłeś, To Ty usłysz to w niebie i odpuść grzech twoich sług i twojego ludu

Łuk. 19:10

 Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.

Rzym. 3:23

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,

Rzym. 3:24-25

 I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,

Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów,

1 Jan. 1:9

 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Ps. 115:1

Nie nam, Panie, nie nam, ale Imieniu Swemu daj chwałę, Dla łaski swojej, dla wierności swojej!

Ps. 145:1

 Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu, I błogosławić Imieniu Twemu na wieki.

Na Baranku dusze nasze

Spoczywają, wielbiąc Go.

Gdyż On wszystkie nasze grzechy

Obmył Swoją Świętą Krwią 

 

Udostępnij na FB
Drukuj
11
stycznia
2016

Informator Zboru ,,Betezda"

Krzy

 

Post i modlitwa na początek roku 2016

 

 Poniedziałek. I Dzień. Dzień wdzięczności Bogu. 

Ps. 92:2.

Dobrze jest dziękować Panu I opiewać imię Twe, o Najwyższy,

Ps. 71:22.

Toteż dziękować Ci będę Na harfie za wierność Twoją, Boże mój; Będę Ci grał na cytrze, Święty Izraela.

Ps. 118:28-29.

Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał.  Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, Albowiem laska Jego trwa na wieki!

Ps. 119:7.

Dziękować Ci będę szczerym sercem, Gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich.

1 Tes. 3:9-13

 Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym?

We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze.

 A sam Bóg i Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus Chrystus, niechaj utoruje naszą drogę do was!

Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy,

 Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście pana naszego Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi Jego świętymi.

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa

Licznik odwiedzin naszej strony

mod_vvisit_counterDziś51
mod_vvisit_counterTen tydzień567
mod_vvisit_counterTen miesiąc7185
mod_vvisit_counterWszystkie943792
Teraz: 54 gosci online
Twój IP: 54.145.51.250