pastor_maly
Drogi Internauto

Witamy serdecznie na stronie internetowej zboru „Betezda” Kościoła Zielonoświątkowego w Szczecinie.

Hebrajskie słowo betezda tłumaczone jest jako „dom łaski”. Takim domem, pełnym Bożej łaski, otwartym i pełnym życia chcemy być dla każdego kto chce się z nami spotykać.

Na naszej stronie będziesz się mógł dowiedzieć, co u nas słychać. Uzyskasz informację o naszych planach i zamiarach, oraz stopniu ich realizacji. Mam nadzieję, że zostaniesz również zainspirowany aby nawiązać osobistą relację z Bogiem, który kocha każdego człowieka, Ciebie i mnie.

Wierzymy w Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podkreślając prawdę o zesłaniu Ducha Świętego - Pocieszyciela w dniu Zielonych Świąt. Ten Pocieszyciel napełnia swoją mocą, uzdalnia i obdarza darami każdego, kto wierzy w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, i przyjmuje go przez wiarę.

Zachęcam serdecznie do odwiedzania naszej strony, mając nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli spotkać się na którymś z naszych spotkań.

podpis

Aktualności Zboru BETEZDA

Drukuj
02
stycznia
2021

Informator Zboru "Betezda"


Krzy
 

WCZORAJ

„Bo nie wyjdziecie w pośpiechu(…), gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela”.
Księga Izajasza 52,12Zapewnienie wynikające z dnia wczorajszego. „Pan Bóg przywraca to, co przeminęło” (Kzn 3,15).
Udostępnij na FB
Drukuj
26
grudnia
2020

Niedzielne nabożeństwo


Zapraszamy na transmisję niedzielnego nabożeństwa, która rozpocznie się w niedzielę 27.12 o godzinie 10:30:
 
Udostępnij na FB
Drukuj
24
grudnia
2020

Polityka ochrony danych osobowych RODO


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuję, że dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione:

 

1. Administratorem danych jest Pastor zboru "Betezda" z siedzibą w Szczecinie. Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach działalności statutowej zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.
3. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
4. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
5. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych, której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.
6. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.
7. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody (w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).
Udostępnij na FB
Drukuj
19
grudnia
2020

Niedzielne nabożeństwo

 
Zapraszamy na transmisję niedzielnego nabożeństwa, która rozpocznie się w niedzielę 20.12 o godzinie 10:30:
 
Udostępnij na FB
Drukuj
08
grudnia
2020

Niedzielne nabożeństwo

 
Zapraszamy na transmisję niedzielnego nabożeństwa, która rozpocznie się w niedzielę 13.12 o godzinie 10:30:

 
Udostępnij na FB

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Niedziela
godzina 10:30 i 12:30
golen
ul. Goleniowska 27
Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki