Drukuj
08
grudnia
2020

Informator Zboru "Betezda"


Krzy
 

ŚWIĄTYNIA DUCHA ŚWIĘTEGO


„Tylko tronem będę większy od ciebie” (Rdz. 41,40).

 

Jestem odpowiedzialny przed Bogiem za sposób obchodzenia się ze swoim ciałem.

 

 
Apostoł Paweł powiedział, że nie odrzuca łaski Bożej (Galacjan 2,21), gdyż to gwarantowało jego służbie powodzenie. Łaska Boża jest absolutna i nieograniczona, a dzieło zbawienia przez Jezusa zupełne i na zawsze zakończone. Nie jestem w trakcie zbawienia; jestem już zbawiony. Zbawienie jest tak wieczne jak tron Boży, ale muszę działać i korzystać z tego, czym Bóg mnie obdarzył. Słowa „zabiegajcie o swoje zbawienie” (Filipian 2,12) znaczą, że jestem odpowiedzialny za to, czym On
mnie obdarował. Oznacza to również, że w swoim własnym ciele mam wyrażać życie Pana Jezusa i to nie w tajemnicy czy w ukryciu, lecz otwarcie i odważnie „[…] opanowuję własne ciało i traktuję jak niewolnika […]” (1 Koryntian 9,27). Każdy chrześcijanin może w pełni kontrolować swoje ciało. Pan Bóg powierzył nam odpowiedzialność za całą „świątynię Ducha Świętego”, włącznie z naszymi myślami i pragnieniami (1 Koryntian 6,19). Jesteśmy za nie odpowiedzialni, nie możemy
dopuścić do siebie niewłaściwych myśli i pragnień. Ale większość z nas surowiej ocenia innych niż siebie. Sami często usprawiedliwiamy się, natomiast pewne rzeczy w cudzym życiu potępiamy, ponieważ tak się składa, że ich nie robimy.
Apostoł Paweł powiedział „Zachęcam więc was […], abyście złożyli wasze ciała na ofiarę żywą […]” (Rzymian 12,1). Sam muszę zdecydować czy zgodzę się z moim Panem i Mistrzem, aby moje ciało rzeczywiście stało się Jego świątynią. Jeśli się na to godzę wszystkie zasady, reguły i wymagania prawa wobec mojego ciała mieszczą się w jednej, objawionej mi prawdzie: moje ciało jest świątynią Ducha Świętego.
 
„Ku Tobie Boże Mój” - 5 grudzień
 
K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa:
  Niedziela godz. 10:30 i 12:30 – nabożeństwo ogólne. W czasie pandemii, ze względu na obostrzenia, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, obowiązuje nas: limit 1 osoba na 15m 2 i dystans 1,5m. dlatego prowadzimy zapisy, te zalecenia, podobnie jak godziny nabożeństw mogą się zmieniać z dnia na dzień,.
  Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej lub na FB.
  Środa godz. 18:00 – spotkanie modlitewne, środa dniem kościelnego postu i modlitwy.

 • 06.12.2020r. (niedziela) – wizyta pastora Pawła Hornod.

 • 09.12.2020r. (środa) - zborowy dzień postu i modlitwy połączony z kościelnym dniem postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym w siedzibie zboru, ul. Goleniowska 27.

  Potrzeby modlitewne:
 • Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania, za zbawienie naszych rodzin. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: możliwość wynajmu niezależnego lokalu na potrzeby zboru przy ul. Goleniowskiej 27, nasze wspólne nabożeństwa i ich streaming, młodych ludzi w służbie, szczęśliwy powrót do domu Kamila R. i Pawła M., lepszy stan zdrowia Kazimierza S., powrót do zdrowia Jacka D. oraz pastora Zenona W. i jego żony, zmniejszająca się liczba zachorowań na Covid-19, plany na przyszłość – spotkania młodzieży, spotkania małżeństw oraz spotkania kobiet, nasz kraj i Pana Prezydenta. Dziękczynienie za: służbę ChSA, służbę Gedeonitów, służbę wśród małżeństw SwM. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o sytuację związaną z pandemią koronawirusa, o pokój i pojednanie w konflikcie rosyjsko–ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Białorusi i Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Iza Z. - borelioza, Maria B., Stanisław P., Lena I., Edward K. – stwardnienie rozsiane, Kazimierz S. – całkowity powrót do zdrowia, pastor Roy S. – Parkinson oraz zdrowie dla Romualda i Janiny Z., Krystyny P., Elżbiety M., Genowefy S., Wandy W. Módlmy się o pozostałe potrzeby: nasi seniorzy, Teresa M. – opieka nad chorą mamą, Gabrysia P. – bycie mamą dwójki dzieci, Urszula Z., Agnieszka K. i Kasia S. – praca, Maks P. – praca poza granicami, Monika i Adam B. – własne mieszkanie, Basia Ch. – odpoczynek po trudach przeprowadzki. Módlmy się o: pracę wśród studentów ChSA – Kornelia i Maciej K., szczeciński obóz Gedeonitów – Ireneusz S., Diane i Dennis H. – służba misyjna, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje.

 • 13.12.2020r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską.

 • 25.12.2020r. (piątek) – godzina 11:00 – nabożeństwo z okazji Bożego Narodzenia.
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Urodziny w grudniu obchodzą:

02.12. – Leszek M.
12.12. – Romuald Z.
14.12. – Teresa M.
22.12. – Elżbieta M.
30.12. – Katarzyna B.

„ Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą” (Pwt 31,8).